GreekEnglish EspañolSvenska (Sverige)Finnish (Suomi)
Greek
English
Español


Μεταφυσικές ερωτήσεις κι΄απαντήσεις 5

Θέματα: Σκοτεινές πρακτικές, ψεύτικοι άγιοι, Βίβλος, εξωγήινη τεχνολογία, ομοφυλοφιλία και τρανσεξουαλισμός,

Περισσότερα...
 
Mertaphysical Questions and Answers 5

 

A warm welcome back to my old and new subscribers!
In these so-called “end times” here is a series of queries I got from people, not so much about current events, as my crowd knows more or less about the sham that is going on, but more generally.
Questions and answers 5
Subjects: Hidden historical facts, the water of youth, Percy Fawcett, deals, discerning dark prayers from light ones, the corona virus.
Q.Isn’t is so that Apollo made the moon in 33,000? My coworker insists that he did so in 6,000 BC.
A.Yes Apollo made it, he’s wrong
Q.Will all animals become vegetarian in the Light Millennium?
A.Yes
Q.How come reds can still be born in the future, isn’t the infrastructure for that broken?
A.It is, but it will be reinvented after the Light Millennium.
Q.You said that Alexander the Great made many deals during his short life and lost his souls every single time, after which a new soul from the Light was sent to his body, since he had a highly important mission. Did his final soul go to the Light?
A.Yes, indeed. Alexander the Great wished to resurrect and live eternally, as a warrior fighting and killing Nephilim and finishing the job he had started but not completed, according to his perception. At the end of the Armageddon all souls will go to the Light, including all immortals who are incarnated right now thanks to a dark deal.
Q.Why is it a deal when one does sports wishing to impress people or to come first? It’s only a game or a hobby, and if you don’t wish to become better you never will. What is the harm in having others admire your hard work, tell you “good job” or give them good entertainment?
A.There’s no harm in any of this if wished in a relaxed way. It’s when one gets overwhelmed by that feeling that it becomes a deal. Or if the goal of that activity is victory or applause instead of having fun and entertain people.
Q.A time traveler said that if we travel between the speed of light and its double we’ll go to the future, while if we travel at twice the double speed of light we’ll go to the past. Is that true? What I don’t understand is why if you move faster than twice the speed of light you go to the past.
A.Yes. A greater effort must be made to go to the past, because it’s unnatural, it has happened already and it’s like forcing it, going against the natural course, so more energy must be used.
Q. One thing I’m not so sure of is if the rate at which our universe is expanding is the same as the speed of light.
A.No it’s not.
Q.Who´s the leader of the second El generation? The third one? The fourth one?
A.Apollo, Hercules and Thor. And Zeus is of course the leader of the first one.
Q.Was Odin the leader of the Norse gods?
A.Yes
Q.What’s the difference between blessing one’s blood, vaginal fluid and semen astrally and physically?
A.Let´s say that doing it physically carries more weight, one gains more karmic rights.
Q.Can we offer part of our karma percentage to light parallels we know need it, because otherwise they´ll suffer greatly during all their Life? Of course who and how much would be decided by the Council…
A.Yes
Q.Has a physical dark council been set up on Earth for the Light Millennium which will try to pass off as light?
A.Yes.
Q.Are the Annunaki hierarchically above the nephs? B.Are they related? C.Are they ET´s or nephilim?
A.Yes to both. They have both genes.
Q.You said there´s a convent in Spain which has the water of youth. Does it get its water from the Delphi Brotherhood? Through a subterranean astral gate?
A1.No
A2.Yes
Q.What about the convent in Nepal-Bhutan?
A.Ditto, through the same astral door.  And that goes to the lands beyond the dome, to those who live there and make that water of youth.
Q.Was there a flood in 51,000 BC?
A.Yes. Atlantis was larger and it lost a vast area of its territories.
Q.I read that the British explorer Percy Fawsett went to the Amazon forest and disappeared; he was never found there. He was in search of a lost city, a city called Z. Is this city real? Is Percy F. still alive?
A.Yes to all, except that P.F. went to another dimension.
Q. Percy F. saw dinosaurs in the Z city in 1910. He went there twice, the second time being in 1925, when he disappeared.
I read about a lost city called Zofu. A lit arrow on the ground and three huge crystal arcs lead the way there. It´s more like an industrial complex, carved in two giant rocks standing opposite to each other. The city is made of crystals and in the patio in the middle there are statues of deities. There´s also a cave full of crystals -amethysts, sapphires, etc. It’s a mine, called the Ofir mine. The corridor leading there has torches made of crystals that absorb light and spread it out. In the middle of the patio there´s a river that ends in a waterfall. The ancient Phoenicians had discovered this city. King Solomon´s father-in-law was Tyros´ king Hiram and got his riches from the Ofir mine, which was the name of this mine. There´s also a giant anaconda there.
Is this city the Z city? Maybe it´s connected to that other dimension…
A.Yes,it is.  P.F. did a ritual that took him there and connected that dimension to this one.
Q.How did he become immortal?
A.With the same ritual.
Q.What was the function of this city?
A.It was a huge time travel machine and energy source
Q.How was it linked to king Solomon´s temple?
A.The city was created from the temple, to serve as support and a place to hide some "treasurers" and ritual knowledge.
Q.I get the question “where is God in all this”? It seems that God is completely absent, so I have to shield myself. There must be a deep fear of being abandoned by God in my consciousness.
A.We live in a world created by darkness because of our past lives (parallels) who made deals and served as instruments in creating darkness. So we should do our best to fulfill our mission so that we can go to the Light and not have to come back here. God respects the desire of the darks to exist, He has no right to stop them. But if you ask God in your daily prayer to help you know and feel Him you will, slowly but surely.
Q.I found a prayer which is somehow interesting.
It's about "pronouncing judgement" on certain people or structures.
The outcome of it is that, if it is God's Will, all karma a certain structure has accumulated will be returned, not in cycles but very quickly or even in a blink of an eye, thus causing this structure to fall down. I am aware that this prayer in its present form is dark but do you think there is some truth to such a payer?
Of course, I do remember Jesus' saying "not to judge". And, surely I wouldn't like to experience somebody praying in such a way "for" me, yet I am still wondering whether such a prayer can be legitimate. For instance, to neutralize dark organizations?
Here is the text:
“The following is a short call that you can give aloud to call forth God’s judgment:
In the name of the I AM THAT I AM and by the authority of the spark a God within my heart and the authority of my Christ self, I now invoke the electronic presence of Jesus Christ to manifest where I am and to bring forth God’s judgment upon the evildoers on this Earth, especially . . .
(Briefly describe the situation and names of key individuals involved)
By the authority of Jesus Christ, I now call for God’s judgment and God’s justice to descend upon the warmongers and the evildoers on this planet. I call for the infinite power of God to strip these souls of their power to pull people and nations unto the path of hatred and war.
By the authority of Jesus Christ, I call to Archangel Michael and the legions of the Ascended Host to descend into this world and wage spiritual warfare against the demons and the dark forces that are enslaving the people and binding them on the false path of fear and hatred.
By the authority of Jesus Christ, I call forth the full physical manifestation of the Will of God for planet Earth. I demand that the electronic matrix of God's kingdom be lowered into full physical manifestation to consume all energies that fall below the vibration of unconditional love.
By the authority of Jesus Christ I hereby invoke the consuming fire of our God. I see and accept that God’s unconditional and unlimited love engulfs the entire planet and consumes all unlike itself. I accept that the Earth is the Lord’s and the fullness thereof.
In the name of Jesus Christ, it is done, it is finished, it is sealed in the heart of God and in the heart of matter, now and forever. Amen."
I know, there are elements you already warned me against, such is "Christ self", but if I rewrite the prayer eliminating such elements, will this prayer be usable? Is such a form of judgement a legitimate concept?
A.This prayer is a total disaster, since it doesn't just contain a few dark elements, but it's pack full of them!!!
-It's dedicated to the I AM THAT I AM, who's an ET and stands for Artificial Intelligence (AI in Spanish).
-“The electronic presence of Jesus Christ”? Hallo?
-“God’s judgement?”. God doesn’t judge….
-The “legions”? The word “legions” refers to demons….
-“The Ascended Host”, is also an ET.
-The “electronic matrix”? God only created souls, not matter and certainly not electricity….
-God's consuming fire is dark too, since God does not consume.
-The Lord is YHYH, a dark entity, not God the Creator of souls...
So you can't use it, not even to neutralize dark organizations. That will be done in the Armageddon. God allows darkness to exist because He respects free will, their will to exist outside of Him, so it's not His justice to wipe them out.
Q.What do you think about the Corona virus? Why are Freemasons doing that? To crush the economy worldwide and to establsih a supra-government and then the NWO? It would be interessting to know what you thing about it.
Personally, I don't think the virus is nearly as dangerous as it is portrayed in the media. Statistically, it is not more dangerous than a "normal" flu.
But the mass hysteria and the economy issues are frightening...
A.You are right, the virus has been created and released for all those reasons, to bring chaos and for humans to turn dark, totally cut off from God thanks to the vaccine that will bear the Mark of the Beast. Of course the astral Armageddon will take care of it so that none of that happens and the Light Millennium arrives. Many sacrifices are necessary though, and humans are called to relinquish some of their pleasures, like spending hours in cafes, restaurants, health clubs, etc.
Q.How can we bless leather (shoes, belts, bags and other items)?
Α.With holy water.
Q. Is it always a deal to buy leather?
A.Yes.
Q.In order to break that deal, besides repenting, do we need to throw away the leather objects, bless them or to do something else?
A.You can use the ones you have, but now that you know  you shouldn’t buy new ones.
Q.Once the leather is blessed can it be used for a Light purpose? If so, for what purposes?
A.The animal’s sacrifice can be used for a light purpose. The Light will decide that.
Love and Light,

Subjects: Hidden historical facts, the water of youth, Percy Fawcett, deals, discerning dark prayers from light ones, the corona virus.

Περισσότερα...
 
Preguntas y respuestas metafísicas 3

 

Temas: Prácticas oscuras, limpieza kármica.
P.Lo he consultado con mi ángel de la guarda y él me dice que no use más el péndulo, ni la meditación unida al hatha yoga, ni el método Tagdrol, pero si kinesiología, siempre teniendo al arcángel San Rafael como guía.
R.Correcto, porque los dos primeros son oscuros como métodos, mientras que la kinesiología  depende del profesor.
P.¿Tienes información sobre los arcángeles?
R.En mi foro hay un poco de información sobre los arcángeles en inglés. http://guerraespiritual.freeforums.net/thread/50/los-7-arc-ngeles
P.¿Por qué los  ETs kármicos murieron en el Armagedón hace un par de años pero los paralelos rojos no?
R.Porque los ETs suelen tener un nivel demasiado alto y no los podemos matar nosotros. Tampoco pueden romper sus acuerdos ya que su alma está robotizada. Los paralelos rojos humanos no tienen un nivel tan alto, los podéis bloquear con el ritual y luego los llevamos a la Luz.
P.¿Cómo funciona lo de la limpieza kármica?
R.Los demonios se debilitan con Luz divina hasta ir a la Luz, los implantes se sacan con láser de luz divina y los fragmentos de alma se recogen, se limpian y se devuelven.  Hay que limpiarse de todo eso para poder encontrar su camino y cumplir su misión del alma. También se aprende mucho sobre cómo protegerse espiritualmente. Luego si se hace rituales también para los demás, ayudándolos, se puede llegar al nivel 10 y así no volver a encarnar.
P.¿Es en vivo?
R.No, lo hace a distancia mi guía con sus ayudantes, pero podemos tener sesiones para la liberación espiritual, con mi colaborador. O sea que le hipnotizo, traigo al demonio y lo llevo a la Luz. Tengo una sesión así transcrita en mi página, http://www.spiritualinsight.gr/es/columna-metafisica-de-koalani/93-posesion-una-consecuencia-karmica.
P.¿Debería notar algo con la limpieza kármica?
R.Sí, en general disminuyen los sentimientos negativos y en vez de tener contratiempos la vida fluye mejor. Se tiene más claridad, mejor concentración y se pueden tomar mejores decisiones.
P.En el primer chequeo me dices:
¿A qué se debe ese bloqueo y la inhabilidad de encontrar clientes?
a.A un paralelo peligroso
b.A otro paralelo con acuerdo profesional
c.Brujería
El paralelo peligroso y el otro con acuerdo profesional lo estoy desbloqueando a través de la oración que hago diariamente, ¿no?
R.Así es, pero como el del acuerdo es luminoso habrá que volverse rojo primero para que luego se le bloquee y se lleve a su alma a la Luz.
P.Pero la brujería cómo la bloqueo, o ¿lo harás tú?
R.Lo harás tú con un ritual, pero es mejor hacerlo una vez se hayan ido a la Luz tus entidades kármicas, porque si no el demonio de la brujería puede hacer un acuerdo con ellas y quedarse.
P.¿Puedo ver por dónde empezar mejor? ¿Qué precio tienen?
R.Puedes empezar por las dos primeras terapias, es decir la liberación espiritual y la extracción de los implantes inactivos. Éstas cuestan 120 y 100 euros, respectivamente. Pero puedes pagar a plazos, ya que eso lleva varios meses. Hasta recoger y limpiar todos los fragmentos perdidos pueden pasar 8 meses. Ésa es la última terapia, la recuperación  de alma, 130 euros.
Pero ante todo has de sacarte los implantes activos, eso no cuesta dinero, ya que lo harás con mi ritual.
P.Yo te quiero preguntar en cuánto tiempo aproximado me voy a liberar del amarre que me hicieron y qué pasa si él vuelve a hacerme otro amarre.
R.Cuando las entidades vayan a la Luz y hagas los rituales que te envíe. Si vuelve a hacerte un  amarre no funcionará, a menos que tengas un acuerdo grave. Pero si hace de nuevo brujería se convertirá en rojo, ya que las reglas han cambiado durante el Armagedón. Y en tal caso su alma irá también a la Luz, ya que se convertirá en tu rojo kármico.
P.¿Qué terapias  hay de luz y por qué unas son de luz y otras oscuras si los terapeutas tienen buenas intenciones?
R.Hay bastantes de la Luz (la Luz divina, sólo hay una, si dices de luz es luz artificial, extraterrestre). Hablamos extensivamente de este tema en mi foro, mira:  http://guerraespiritual.freeforums.net/thread/61/terapias-alternativas-oscuras?page=1
Brevemente, gran parte de los terapeutas han sido engañados por entidades oscuras que se presentan como luminosas.
P.¿Cómo se empieza la limpieza kármica, con la liberación?
R.Sí, para empezar se hace la liberación espiritual, pero los guías empiezan a sacar los implantes desde el principio, para ganar tiempo. También recogen y limpian los fragmentos de alma y los guardan en la Luz hasta la recuperación de alma.
P.Cuando tenia 20 años tomé drogas y una vez ayahuasca.
R.Tomar halucinógenos es un acuerdo. Con la ayahuasca meten también implantes si haces el ritual con un chamán (no si la tomas solo).
P.Tengo una amiga que conozco desde hace como 20 años, por cosas de la vida perdimos contacto pero hace unos meses volvimos a tenerlo vía telefónica ya que ella vive en USA y tiene muchos años sin poder venir a México. El viernes de la semana pasada me llamó y me pregunta si recordaba que su hermana mayor es médium y me empieza a decir que es un don que siempre ha tenido, que incluso anda en la calle y se le acerca algún ser para que le pase un recado a algún familiar que anda cerca de ella pero que es gente que ella no conoce, así que decidió dedicarse a eso y da terapia y lee el tarot. Y resulta que cuando estaban en una comida familiar esa tarde, mientras mi amiga platicaba con su papá de mí y mi situación actual de falta de trabajo, mi papá se acercó a su hermana médium para que me contactara porque quería hablar conmigo (mi papá murió hace 5 años), y que si creía en eso y era mi deseo, su hermana me mandaba decir que me regalaba una sesión para que pudiera hablar con él y me leía el tarot, quedamos que en la semana nos comunicábamos, sin embargo, al siguiente día, sábado, me vuelve a contactar ya que a mi papá le urgía hablar conmigo. Total que esa tarde hicimos una video llamada por facebook.
El "contacto" con mi papá fue muy leve, y realmente no alcancé a "conectarme" y sentir que era él, aunque debo aclarar que no soy muy sensible a esas cosas. Lo más relevante que me dijo es que había muerto porque en el hospital le pusieron un medicamento que le causó reacción (nosotras siempre nos quedamos con la idea de que tal vez hubo algo de negligencia médica), sin embargo ya era su tiempo de irse. Que él me veía como estaba batallando, perdiendo la esperanza y sentía que tenía que ayudar a sus mujeres. Que estaba muy feliz donde se encuentra, que trabaja mucho, que ayuda mucha gente, que ha visto muchas cosas y que había tenido que pasar un tiempo y varias cosas para poder tener el permiso de buscar ese contacto con nosotras. Cuando ella empieza a leer el tarot sale una "traición" de un hombre que por lo que me dijo, es el papá de mi hija y que él y su actual pareja me habían hecho un trabajo para que a mí me fuera mal en la vida en todo, trabajo, relaciones amorosas, dinero, salud, todo. Me dijo que él me tenìa mucho coraje, odio, que incluso quería que me muriera, que quería a mi hija pero con él, que quería yo me regresara a su ciudad y quedarse con ella. Me decía que no podía ver más porque tenía todo bloqueado así que me pidió que hiciera unos trabajos:
• Una carta dirigida a mi papá, otra a mi mamá, papá de mi hija y asi a todas las personas a las que sintiera tenía que perdonarles cosas.
• Una limpia que consiste en que antes de meternos a bañar (es algo que tenemos que hacer las 3: mi mamá, hija y yo) teníamos que pasarnos por el cuerpo una vela roja (después prenderla), pasar un huevo (después romperlo en un vaso con agua y tirarlo por el excusado), en la ducha bañarnos con sal gruesa y decir una oración para regresar la sal que nos echaron (como la mala suerte, que aquí se dice "echarte la sal") y al final pasarnos azúcar y desearnos cosas dulces. Hay que repetirlo por 3 días.
• Hacerle una pulsera con un cuarzo rosa a mi hija y una para mi mamá y para mi con un cuarzo blanco y una piedra llamada turmalina, todas como protección.
Hasta el momento no hemos hecho nada.
Hace un par de días me volvió a contactar para decirme lo que le había salido nuevamente en el tarot y hubo algunas cosas que me causaron inquietud:
• Me dijo que había sido un error irme a vivir a otra ciudad. Yo, en mi intuición siento que fue un acierto. Además, cuando nos venimos se acomodó todo de una forma muy mágica, como el encontrar una buena casa a muy buen precio y bien ubicada, amistades para mi hija, estar en una ciudad donde tenemos familia, que yo creo que cuando todo se da tan armónicamente es porque la vida te está diciendo que fue una buena decisión. Entonces, me causó conflicto que me dijera eso que me hace sentir que además de tomar malas decisiones, mi intuición no es buena.
• Me dijo que en esa ciudad me iba a ir mucho mejor, que en cuanto consiguiera trabajo tratara de juntar dinero para podernos regresar. Sin embargo, yo no quiero regresarme aún a esa ciudad y menos con lo que me dijo de los trabajos que me hicieron y del odio de estas personas hacia mí y que me quieran quitar a mi hija. Entonces también me causa conflicto que me digan que lo positivo para mi, lo que me conviene, es algo que no quiero hacer y me da miedo.
• Pero lo que más me impactó es lo referente al papá de mi hija pues ella me habla de él como si se tratara de un monstruo. Ya me había salido contigo que es rojo y entiendo que un hombre que abandona a una hija pues no puede ser muy bueno!! Sin embargo, yo siempre rezo y pido porque él recapacite y se acerque a ella (fue el mejor papá sus primeros dos años de vida y tenían una conexión muy bonita) y si eso llegara a pasar, después de revisar bien la situación y estar segura que es algo seguro para mi hija, le daría la confianza para que retomara comunicación con ella, sin embargo, después de lo que me dijo esta persona me da mucho miedo ya que sus palabras fueron: no es malo, es lo que le sigue de malo!! Dice que lo ve hasta metido en drogas, que me tiene mucho coraje y me mandó hacer un trabajo y, que por otro lado su pareja también me mandó a hacer otro (no se pusieron de acuerdo, cada quien por su cuenta) y que el de ella consistió en enterrar una foto mía en un cementerio, porque quería que me muriera y por eso mi papá pidió permiso para intervenir y a través de ella ayudarme.
Sin embargo, el fin de semana ella trabajó para romper el trabajo y que eso ya estaba limpio y pronto me iban a llegar propuestas de trabajo y más adelante una pareja, pero que tenía que cuidar mi salud, porque el estrés de lo que he pasado y lo que ellos quieren que me vaya mal, pues puede afectarme. Cosa que me da mucho miedo porque si algo temo es faltarle a mi hija y últimamente, con todo lo malo que me ha pasado, me da miedo me pase algo malo y dejarla.
Honestamente yo creo en todo esto de la vida después de la muerte, en que existe la maldad y que hay gente que no se tienta el corazón para mandarte a hacer algún trabajo y te vaya mal (para no irnos muy lejos, el caso tan complicado de mi cuñado) y no dudo que todo eso pueda ser verdad. Después de tantos meses sin encontrar trabajo, de como todo se me ha ido complicando si empezaba a sospechar que hubiera algo más, que existiera algo energético que me estuviera bloqueando, sin embargo, tratando de encontrarle el lado lógico, también creo que he andado baja de energía, de ánimo, confianza en mi misma y autoestima y que yo misma puedo estar alejando las cosas.
Durante un tiempo en mi vida si me llamaba mucho la atención la lectura de cartas, tarot, café y todas esas cosas y aunque todavía me da curiosidad y en situaciones como ésta que estoy pasando me gustaría saber qué va a pasar más adelante y cuando se acabarán los malos tiempos, creo que es mejor no saber porque justamente puede pasar esto que me está pasando: crear confusión, perder fe en las decisiones que tomé y creo eran buenas y el miedo para tomar decisiones en el futuro, diferente a lo que dicen que me conviene hacer. Creo que se pierde esto de dejarse fluir e ir tomando decisiones basadas en la intuición, para tomar decisiones basadas en la lectura de tarot que pueden ir en contra de lo que realmente uno haría.
Yo sé que esta muchacha no es mala persona, ella no me está cobrando, creo que lo hace de corazón, por ayudarme, pero mi duda es si realmente está mi papá en esto, si realmente es cierto lo que a ella le salió de los trabajos que me hicieron y que ya está limpio y sobre todo, si es cierto que el papá de mi hija es tan mala persona que es mejor mantenernos totalmente alejadas y que aún cuando el quisiera acercarse (que ella me dijo que pronto me buscará) lo mejor es no abrirle la puerta.
Finalmente, esto no es algo que yo busqué, me llegó solo, me llegó gratis, sí ha sido muy asertiva en muchas cosas que me ha dicho, entonces me siento muy confundida, no se si es realmente mi papá, una ayuda que necesitaba para salir adelante y me llegó y debo aprovecharlo y seguir o no es algo de luz y es mejor dejarlo hasta aquí.
R.No deja de asombrarme que hayas caído en la misma trampa de nuevo... Es obvio que el trabajo de esa mujer es oscuro. Todos los que trabajan de esa manera hacen trabajo oscuro, con ETs o demonios. Claro que no son malos, eso no tiene nada que ver, sólo están engañados... No tuvieron cuidado de comunicarse con un ser de la Luz desde el principio y vino un ET o demonio y colaboran con él sin darse cuenta. El que sea gratuito tampoco tiene importancia, al contrario, la Luz no quiere que la ayuda espiritual sea gratuita, porque el cliente debe hacer sacrificios de toda índole -rezar, romper acuerdos, hacer rituales, pagar algo al terapeuta, etc. Yo puedo preguntar lo que dices, pero no cabe ninguna duda que no fue tu padre quien se puso en contacto con ella. Los espíritus que están en la Luz no tienen ese derecho. Pueden mandarnos alguna señal, pero no dictarnos qué tenemos que hacer. Tampoco pueden darnos información sin que les preguntemos, y mucho menos de esa índole. Tampoco hablan del futuro ni está permitido que intervengan en nuestro futuro. Ni los muertos, ni siquiera los guías. ¿Entiendes? Eso ya es suficiente para que sepa que su trabajo es oscuro y que todo se lo ha dictado su ET. Y tú tienes otro acuerdo al haberla dejado hacer ese canalizamiento para ti y creerlo parcialmente. ¿Hiciste los rituales que te mandé? ¿Tu madre? Ya estáis limpiadas kármicamente, con eso sólo no necesitáis otra limpieza, pero si tenéis más brujería que la de aquella médium que me contaste hace unos meses se romperá cuando hagáis esos rituales y rompáis vuestros acuerdos. Hay que hacer sacrificios, entre los acuerdos está p.ej. el comer carne, el tomar alcohol, etc.
Si tu ex te hizo brujería ya ha ido a la Luz con la limpieza y no es el mismo, su mujer igual, han sido sustituidos por otras almas. Tu cuñado es un caso especial, ya que tomó drogas que le destruyeron la mente, pero también porque es el paralelo de Samael. Eso dicho, el Armagedón no ha terminado y atacan a todos los que no tenemos un acuerdo mayor, y sobre todo la os limpiados, como yo,  tú, tu madre o tu hermana y su marido. Todo eso son sacrificios para el Armagedón, para avanzar y poder llegar hasta el final.
Lo que llega solo, sin que lo busquemos, no significa que venga de la Luz, puede ser una prueba. Y fue eso en tu caso. La Luz no fuerza, no tiene prisa para hacer un canalizamiento el mismo día. la Luz no chantajea, no te hace sentirte que no tienes otra opción, ni te dice qué hacer, o hacer algo que no te gusta. Y sí, el no tener fe o alegría es una especie de acuerdo, entonces los oscuros se ganan derechos sobre ti así. Mi colaborador que tuvo que huir de su país porque su familia iba a convertirlo en masón estuvo buscando trabajo a diario durante dos meses hasta encontrar uno luminoso. Todos eran oscuros al principio, pero no los aceptó. Hay que perseverar y seguir intentando. Es muy tentador ir a los videntes y que te digan cosas sobre ti, pero es una trampa. Las lecturas luminosas sólo analizan y aconsejan, no predicen. Sólo los demonios predicen, y lo hacen para que te lo creas. Entonces lo predecido ocurre. Si rompes ese acuerdo, no ocurrirá. O si ocurre es porque parte de lo que dicen es verdad y ellos pueden ir al futuro y verlo...
P.Me da pena cuando leo todo lo que me dices, pero entiendo que la oscuridad busca el lado vulnerable, y cuando me dijo que mi papá me quería contactar pues obviamente me emocionó mucho la idea de "hablar" con él. Me imaginaba que la dinámica sería algún mensaje de él y comentarios, pero como te dije, hablar con él fue mínimo y luego todo se centró en el tarot y mi ex pareja y fue donde ya no me sentí cómoda con el rumbo que estaban tomando las cosas.
Muchas gracias por tus comentarios, me queda muy claro lo que explicas y entiendo que como dices, ¡fue una trampa o una prueba que no superé! Para romper los acuerdos que se hayan establecido con ella, ¿hago los mismos rituales o es algo diferente?
Ya me había salido contigo que no tenìa ningún tipo de trabajo de brujería, pero no hace mucho tuve un problema muy fuerte con el papá de mi hija y su pareja que por eso no me extrañó lo del odio y los trabajos que ella me comentó, así que mucho te agradeceré a ver qué te sale a ti en tu consulta, sólo para confirmar si hay algo extra que deba hacer.
Había comprado las cosas para el ritual de las velas y el huevo, tiro todo o ¿no pasa nada si me como los huevos y prendo las velas en casa? Obviamente no he hecho nada con ellos, no me los he pasado por el cuerpo ni nada así, están guardados, pero no sé si por el hecho de haberlos comprado con ese fin, valga más tirarlos y no usarlos.
Ella me decía de usar unas pulseras con unas piedras como protección, ese tipo de cosas sí son válidas o ¿tampoco es bueno caer en eso??
R.Para romper ese acuerdo usas el mismo ritual, el de la Renunciación de la oscuridad. Puedes usar las velas y comer el huevo, pero después de romper el acuerdo. Y antes de usarlos pídele a San Miguel que saque la energía negativa que hayan podido acumular por tu intención de usarlos como te dictó el ET.
Si haces un verdadero canalizamiento de tu padre, con mi colaboradora, verás la diferencia con el que acabas de tener. Todas mis clientas se emocionan mucho y lloran, porque sienten que es verdadero.
Si en el chequeo salió que no tenías brujería, entonces no te la había hecho en tiempos del chequeo. Sin embargo, en el Armagedón los oscuros cogen almas paralelas nuestras

Temas: Prácticas oscuras, limpieza kármica.

Περισσότερα...
 
Μεταφυσικές ερωτήσεις κι΄απαντήσεις 4

 

Μεταφυσικές ερωτήσεις κι΄απαντήσεις 4
Θέματα: Άγνωστοί κίνδυνοι και πώς αποφεύγονται, γενικές πληροφορίες για τον καρμικό καθαρισμό και πώς λειτουργεί, παγίδες και συμφωνίες.
E.Eίναι όλα τα μέρη καλά για διακοπές;
Α.Όχι. Οι χώρες όπου δεν είχαμε προηγούμενη ζωή οργανωμένη από το Φως είναι επικίνδυνες για μας, μπορεί και να πεθάνουμε. Γι’ αυτό ακούμε για τόσα θανατηφόρα ατυχήματα ή αρρώστειες που συμβαίνουν σε τουρίστες. Επίσης αν δεν έχουμε μπλοκάρει τους κόκκινους παράλληλούς μας και πάμε στη χώρα όπου μένει κάποιος απ’ αυτούς θα έχουμε μεγάλες επιθέσεις.
Ε.Κατάλαβα πώς λειτουργεί. Τότε ίσως πρέπει να δούμε τα επικίνδυνα αυτά μέρη για μένα ή απλά να σού λέω κάθε φορά για τυχόν μετακίνηση αν είναι ασφαλές το μέρος για μένα;
Α.Κάπως έτσι, αλλά το μεγάλο πρόβλημα ισχύει για τα ανεξάρτητα κράτη, όχι για σημεία μέσα σε κάθε χώρα. Και συνήθως μόνο σε πολύ μικρά κράτη ίσως να μην είχαμε ποτέ ζωή οργανωμένη απ’ το Φως. Όποιος δεν κάνει τον καθαρισμό ώστε να με ρωτάει κάθε τόσο μπορεί να ζητήσει σημάδια από τον Θεό για το αν κάποιο ταξίδι είναι ασφαλές γι’ αυτόν.
Ε.Εάν κάποιος κόκκινος σαν τον πρώην μου στέλνει συνέχεια ενέργειες, δηλαδή δεν μού έχει κάνει μόνο μια φορά μάγια αλλά συνεχίζει να ασχολείται, μπορεί αυτό να επηρεάσει τον καθαρισμό μου; Και αν αυτός συνεχίζει και μετά τον καθαρισμό εγώ τι κάνω;
Α.Δεν επηρεάζει τον καθαρισμό, απλά θα έχεις επιθέσεις μέχρι να πάει στο Φως. Όταν η ψυχή του πάει στο Φως οι σκοτεινοί την αντικαθιστούν με άλλη κόκκινη ψυχή, που δεν έχει καρμικά δικαιώματα πάνω σου. Αν όμως κάνεις σοβαρή συμφωνία ή δεν κάνεις τα τελετουργικά που θα σού δώσω θα βάλουν άλλη ψυχή που θα έχει δικαιώματα πάνω σου.
Ε.Και πες μου σε παρακαλώ. Είναι ανάγκη να μάθω για να φυλάγομαι. Δεν έχω καταλάβει το Ελ που είπε ο οδηγός σου ότι είμαι. Τι είναι αυτό ακριβώς;
Α.Για τους Ελ είναι μεγάλη υπόθεση, διάβασε το άρθρο για τους Ελ και θα καταλάβεις. http://www.spiritualinsight.gr/el/i-metafisiki-stili-tis-koalanis/116-elohim-el-ke-nefelim
Ε.Το διάβασα αλλά λέει ότι είναι κάτι σαν θεοί. Πώς είμαι εγώ κάτι τέτοιο; Αυτό δεν καταλαβαίνω.
Α.Όλοι οι Ελ έχουμε παράλληλες ζωές που ήταν θεοί, νεφελίμ, δαίμονες και άγγελοι. Και ναι, πρέπει να μάθουμε για να φυλαγόμαστε και γενικά να ξέρουμε την αλήθεια.
Ε.Τι προστασία πρέπει να κάνουμε ακριβώς; Τι πρέπει να λέμε πριν κάνουμε σεξουαλική πράξη ή αυνανισμό;
Α.Ζητώ προστασία για να μη χρησιμοποιηθεί το  DNA μου για σκοτεινό σκοπό. Αλλά για αυνανισμό ζήτα και να μην έρθει σκοτεινή οντότητα. Αν πας φυσικά με κόκκινη/κόκκινο δεν υπάρχει προστασία.
Ε.Πού υπάρχει αυτή η προστασία για το dna;
Α.Την προστασία τη δίνει ο άγγελός μας, σταματάει τους εξωγήινους και άλλους σκοτεινούς απ’ το να φτιάξουν κλώνους μας ή να χρησιμοποιήσουν τα γονίδιά μας σε τελετές.
Ε.Τι προκαλεί ο αιθερικός κλώνος;
Α.Δυσκολίες, μπλοκαρίσματα, έλκει αρνητικές καταστάσεις, κτλ.
Ε.Νόμιζα πως είμαι παλιά ψυχή, μού το είπαν πολλοί.
Α.Παλιά ψυχή είναι κανείς από την άποψη όλων των παράλληλων μαζί. Ως ψυχές που βρίσκονται αυτή τη στιγμή ενσαρκωμένες οι περισσότεροι από μάς είναι καινούργιες ψυχές.
Ε.Η θεραπεύτρια που μού είπατε ότι  κάνει σκοτεινή δουλειά δεν πιστεύω να γνωρίζει συνειδητά ότι συνεργάζεται με σκοτεινές δυνάμεις; γιατί μόνο καλά πράγματα και συμβουλές μου λέει. Να μην κρίνω, να βάζω αγιασμό στο σπίτι καθημερινά… Να προσεύχομαι... Να φέρω ιερέα να κάνει αγιασμό. Να βάζω τον σταυρό μου και άλλα διάφορα. Μερικούς πελάτες της όταν χρειάζεται τούς λέει να πάνε στην εκκλησία να τούς διαβάσουν ευχή. Όλες οι τεχνικές που κάνει είναι σκοτεινές;
Α.Κανένας εναλλακτικός θεραπευτής δεν συνεργάζεται εν γνώση του με σκοτεινές δυνάμεις, ούτε καν αυτοί που κάνουν μάγια. Όλοι νομίζουν ότι βοηθάνε. Επομένως είναι φυσικό κάποιες συμβουλές της να είναι καλές. Τη ζημιά την κάνουν οι οντότητες με τις οποίες έχει τη συμφωνία. Και ναι, όταν ένας πνευματικός  θεραπευτής χρησιμοποιήσει μία σκοτεινή τεχνική, η οντότητα αυτής της τεχνικής καπαρώνει όλες τις άλλες που χρησιμοποιεί ο θεραπευτής, γίνονται όλες αυτόματα σκοτεινές.
Ε.Μα κι εσείς δεν κάνετε εναλλακτικές θερσπείες; Χωρίς ειρωνεία το λέω, απλά ρωτάω. Και πού ξέρετε αν δεν συνεργάζεστε με σκοτεινές δυνάμεις και δεν το ξέρετε όπως όλοι οι άλλοι που λέτε; Πως είστε σίγουρη πως μόνο με φωτεινά όντα συνεργάζεστε; Χωρίς παρεξήγηση πάντα! Ανθρώπινες ερωτήσεις.
Α.Φυσικά, αλλά οι περισσότεροι δεν δουλεύουν με οδηγούς από το Φως γιατί δεν ζήτησαν καν οδηγό, το κάνουν μόνοι τους. Ή υιοθέτησαν κάποια σκοτεινή τεχνική χωρίς να το ξέρουν ή να το ψάξουν. Ή απλά η οντότητα που τούς παρουσιάστηκε ως οδηγός τους ξεγέλασε κι’ αυτοί δεν την τέσταραν. Εγώ την τέσταρα και τεστάρω και όλους τους υποτιθέμενους οδηγούς που έρχονται στην ύπνωση που κάνουν οι πελάτες μου μαζί μου.
Αν δεν το ήξερα ότι ο οδηγός μου είναι από το Φως δε θα ήξερα ότι οι άλλοι συνεργάζονται με σκοτεινές δυνάμεις. Οι δαίμονες δεν θέλουν να υπάρχει αυτή η γνώση.
Το ξέρω και επειδή λύνω τις συμφωνίες μου, κάτι που επίσης είναι μυστικό, κανείς δεν ξέρει για συμφωνίες και κανείς δεν τις λύνει, με αποτέλεσμα η δουλειά τους να γίνεται σκοτεινή γι’ αυτό το λόγο.
Ε.Όλοι οι άνθρωποι πάνω-κάτω με λίγα λόγια είναι καταδικασμένοι; Δεν θέλω να το πιστέψω αυτό ούτε νομίζω να ισχύει! Άσχετα αν έχουνε εμφυτεύματα ή όχι ή αν κάνανε συμφωνίες χωρίς να το ξέρουνε. Ο Θεός μας αγαπάει και δεν μας κρίνει απ’ όσο μου είπαν οι πάτερ, και είναι άνευ όρων αγάπη.
Α.Φυσικά και μάς αγαπάει ο Θεός και αυτή είναι άνευ όρων αγάπη, αλλά δεν έχει το δικαίωμα να επέμβει στα χωράφια των σκοτεινών, σέβεται το δικαίωμά τους να υπάρχουν. Και για να μπορούν να υπάρχουν πρέπει να παίρνουν ενέργεια από τους φωτεινούς. Αυτή είναι η συμφωνία μεταξύ του Θεού και του Σαμαέλ και των ομοίων του. Καταδικασμένοι (αν και όχι παντοτεινά) είναι οι περισσότεροι, αλλά αυτό δεν έχει σχέση με τον Θεό. Ο κόσμος αυτός ανήκει στους σκοτεινούς, έχουν πολλά δικαιώματα και στήνουν παγίδες. Στο χέρι μας είναι να ψάξουμε την αλήθεια και να τις αποφύγουμε.
Ε.Ο Θεός δηλαδή δεν μας προστατεύει; Οι περισσότεροι ανθρώποι που δεν γνωρίζουν τι κάνουν τι θα απογίνουν;
Α.Μάς προστατεύει όσο Τού δίνουμε το δικαίωμα λύνοντας τις συμφωνίες μας. Των περισσότερων οι ψυχές, όσων δηλαδή έχουν κάποια σοβαρή συμφωνία, ανήκουν στους δαίμονες/εξωγήινους μετά θάνατο. Όμως όταν κάποιος είναι καλό άτομο και βοηθάει τους άλλους, νοιώθει συμπόνοια και αγάπη, κερδίζει πολλά δικαιώματα και αν έχει συμφωνίες που δε γνωρίζει ότι είναι συμφωνίες τις εξαγοράζει με τις καλές του πράξεις και τις θυσείες του -που συνήθως είναι ασυνείδητες, αποφασίζονται από την ψυχή του και τους οδηγούς του.
Ε.Όσοι αυτοκτονούν δεν πιστεύω ότι πάνε στην κόλαση. Στο κανάλι του Υoutube channeling Χ είναι η μητέρα ενός παιδιού που αυτοκτόνησε. Μετά τούς εμφανιζόταν με διάφορα σημάδια και η γυναίκα ανακάλυψε ότι ήταν medium και μέσω εκείνων μιλάει με τον γιο της και βοηθάει πάρα πολύ κόσμο! Ο γιος της μιλάει για τον Θεό και τον παράδεισο και για άλλα πολλά... Και κάνει και συνεντεύξεις με άλλους που πέθαναν. Γνωρίζετε το κανάλι;
Α.Η αυτοκτονία είναι συμφωνία, αφού παραδίδεσαι στους δαίμονες και έτσι δεν πας στο Φως. Μετά ξαναγεννιέσαι κόκκινος.
Δεν το ξέρω ούτε το κανάλι ούτε το μέντιουμ αλλά είναι προφανές ότι δεν μιλάει με τις ψυχές των νεκρών αλλά με εξωγήινους!!! Μέντιουμ γεννιέσαι, δεν γίνεσαι ξαφνικά. Μόνο με σκοτεινές δυνάμεις γίνεσαι ξαφνικά. Αυτά που λένε είναι ψέμματα, φυσικά πάντα με μια δόση αλήθειας,  ώστε να γίνονται πιστευτά.
Ε.Όταν κάποιος έχει μάγια, κατάρες και δαίμονες τι συμπτώματα έχει;
Α.Ανάλογα με το τι ζήτησε ο μάγος. Σύγχυση, αναποδιές, δυσκολίες, αρρώστειες, κτλ.
Ε.120 ευρώ τα δίνεις μια φορά για τους 5 μήνες που διαρκεί η πνευματική απελευθέρωση; Τι τελετουργικά πρέπει να κάνουμε; Παραδείγματα;
Α.Φυσικά, μία φορά. Τα τελετουργικά είναι για να λύσετε συμφωνίες και μάγια προηγούμενων ζωών, για να οδηγήσετε θυσιασμένες ψυχές στο Φως, για να ζητήσετε συγνώμη σε όσους βλάψατε, κτλ.
Ε.Το 2016 γνώρισα μία κοπέλλα που έλεγε τον καφέ και τον Ιούνιο ό,τι μού είπε βγήκε. Μού είπε για 2 θανάτους σε κοντινά πρόσωπα. Τον Σεπτέμβριο πέθανε η μητέρα μου και τον Νοέμβριο ένας πολύ καλός μου φίλος, απότομα και αυτός (εγκεφαλικό).
Α.Το Φως ποτέ δεν αποκαλύπτει μελλοντικούς θανάτους (εκτός από ειδικές περιπτώσεις), άρα η δουλειά της φίλης σου είναι σκοτεινή. Βάλε κι αυτή τη συμφωνία στη λίστα συμφωνιών.
Ε.Η μητέρα μου ήταν αστρολόγος και γενικά είχε μία τάση προς το μεταφυσικό, η αλήθεια είναι ότι μού λείπει πολύ γιατί ήτανε η μοναδική με την οποία θα έκανα τέτοιες συζητήσεις. Θα ήθελα να μιλήσω μαζί της, αλλά μου είχε τονίσει 2 φορές μάλλιστα στην ζωή της ότι το πνεύμα που έρχεται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πονηρό και όχι οι ίδιοι.
Α.Αυτό ίσχύει όταν το μέντιουμ κάνει σκοτεινή δουλειά. Για να μιλήσει κανείς πραγματικά με το ίδιο το πνεύμα πρέπει να μεσολαβήσει ο οδηγός. Επικοινωνεί το διάμεσο με τον οδηγό του, όπως για όλες τις εργασίες, και αυτός επικοινωνεί με το πνεύμα εκεί όπου βρίσκεται αυτό, αν είναι βέβαια στο Φως. Υπάρχουν και κάποια μέντιουμ που μιλάνε με τον ανώτερο εαυτό των πνευμάτων.
Ε.Διάβασα τώρα και το τελετουργικό. Έχω πρόβλημα γιατί δεν μπορώ να τα οραματιστώ όλα αυτά. Τι μπορώ να κάνω σε αυτή την περίπτωση;
Α.Δε χρειάζεται να οραματιστείς, απλά το διαβάζεις και σκέφτεσαι ότι όλα γίνονται σε αστρικό επίπεδο.
Ε.Ο πάτερ μου είπε να.μην ασχολούμαι με τέτοια. Είμαι εντάξει μού είπε. Επίσης μου είπε όσοι σάς κάνουνε κακά θα τυρρανιστούν και θα βασανιστούν εάν συνεχίσουν να σάς παρακολουθούν και να επεμβαίνουν. Θα τους κοπεί ο δρόμος τους εκεί που δεν θα το περιμένουν!! Όσο σας κάνουν, τόσα θα τούς επιστραφούν και χειρότερα. Σαν όραμα το είδε. Τον πιστεύω.
Α.Αυτός ο παπάς είναι κόκκινος. Οι σκοτεινοί βασανίζονται μόνο αν ο δαίμονάς τους τούς χρησιμοποιήσει για κάποια θυσεία. Οι φωτεινοί είναι συνήθως αυτοί που υποφέρουν. Μάλλον στο Γιαχβέ πιστεύει ο παπάς, κι όχι στον Θεό. Ο Θεός ούτε βασανίζει, ούτε εκδικείται, ούτε επιστρέφει χειρότερα….
Ε.Μα και αληθινοί να είναι οι εξωγήινοι που μού επιτίθονται, πώς θα τους διώξετε; Μού είναι περίπλοκο όλο αυτό να το καταλάβω και να το εμπεδώσω. Και πού ξέρετε σε άλλους που κάνατε αν έφυγαν; Πόσο καιρό σας παίρνει να τους διώξετε;
Α.Εσύ θα τούς διώξεις, με το τελετουργικό που θα σού δώσω, λύνοντας τη συμφωνία με την οποία συνδέθηκαν μαζί σου. Εννοώ τους εξωγήινους από τις συμφωνίες με τις σκοτεινές θεραπείες. Γι’ αυτόν της συμφωνίας που έκανες στην παιδική σου ηλικία ζητώντας εμπειρίες και αποδείξεις για εξωγήινους χρειάζεται καρμικός καθαρισμός. Πρέπει να ολοκληρωθεί όλη η θεραπεία, γιατί τα εμφυτεύματα είναι ενσωματωμένα στα κύτταρα και ξαναγεννιούνται αν δε σφραγιστεί η αύρα με την ανάκτηση ψυχής και την ειδική κάπα που μπαίνει μετά. Όσοι ολοκλήρωσαν τον καθαρισμό και δεν έκαναν άλλη συμφωνία τους ξεφορτώθηκαν γιατί οι εξωγήινοι απλά έχασαν το δικαίωμα να τούς επιτίθονται.
Ε.Αυτό με τις παράξενες αντανακλάσεις μού είπατε πως ήταν από μάγια. Τα έδιωξε ο πάτερ λογικά, τώρα που δεν τα νιώθουμε, και τις κατάρες επίσης.
Α.Οι παπάδες μπορούν να βγάζουν  μόνο ένα ποσοστό κατάρων και μαγείας, δεν υπάρχει δικαίωμα για όλα χωρίς καρμικό καθαρισμό και προ παντός χωρίς να λύσεις τις συμφωνίες σου. Επίσης τα φώτα και άλλα τέτοια είναι μόνο μια φυσική εκδήλωση της εξωγήινης δραστηριότητας, αυτό που έχει σημασία είναι η πνευματική. Συνήθως οι παπάδες απλά αποδυναμώνουν τους δαίμονες και γι΄αυτό δεν νοιώθουμε συμπτώματα ένα διάστημα. Μετά όπως επανέρχονται.
Ε.Και όταν κάποιος τελειώσει με όλα αυτά....μετά απ’ όσα που μού είπατε είναι εύκολο να κάνει κάποιος νέες τέτοιες συμφωνίες. Άρα με τα δικά σας λεγόμενα όλοι σχεδόν είναι καταδικασμένοι!
Α.Ναι, είναι πολύ εύκολο να κάνει κανείς σοβαρή συμφωνία και μετά τον καθαρισμό. Καταδικασμένοι είναι όσοι δεν παίρνουν στα σοβαρά την υγεία της ψυχής τους, δεν προσεύχονται για να μάθουν την αλήθεια και δεν ακολουθούν τις συμβουλές μου.
Ε.Ηθελα να σάς ρωτήσω γι’ αυτόν τον εξορκιστή, τον Χ. Τον γνωρίζετε; Είναι φωτεινή η δουλειά του;
Α.Δεν τον γνωρίζω, υπάρχουν  χιλιάδες σαν κι αυτόν που δίνουν διαταγές στους δαίμονες. Το συναίσθημα ανωτερότητας και οι διαταγές είναι χοντρές συμφωνίες, και φυσικά ο χριστός που έρχεται και παίρνει τον δαίμονα είναι εξωγήινος, όχι ο αληθινός.
Ε.Δηλαδή; Κάνουν φωτεινή δουλειά ή όχι; Τι να τούς κάνει τους δαίμονες ο εξωγήινος; Αφού επικαλούνται το Άγιο Πνεύμα και τον Χριστό.
Α.Η δουλειά τους είναι σκοτεινή. Ο εξωγήινος κάνει συμφωνία με τον δαίμονα. Τού δίνει ενέργεια, δύναμη και δικαιώματα και ο δαίμονας ανεβαίνει επίπεδο. Σε ανταπόδωση αφήνει ήσυχο το άτομο στο οποίο επιτιθόταν και πάει σε κάποιον παράλληλό του. Το άτομο φυσικά έχει πουλήσει την ψυχή του στον εξωγήινο, ο οποίος τού βάζει εμφυτεύματα, τού παίρνει σιγά-σιγά την ψυχή και όταν πεθάνει ολόκληρη την ψυχή. Το «άγιο πνεύμα» που επεμβαίνει είναι το σκοτεινό άγιο πνεύμα, όχι το αληθινό. Το Άγιο πνεύμα και ο Χριστός επεμβαίνουν όταν έχεις αγνές προθέσεις και νοιώθεις αγάπη για τον δαίμονα, όχι όταν τού δίνεις διαταγές και νοιώθεις υπεροψία. Τότε έρχονται οι εξωγήινοι χριστός και άγιο πνεύμα.
Ε.Άρα με τα λεγόμενα σας είναι και όλοι οι ιερείς καταδικασμένοι.
Α.Όχι όλοι, μόνο όσοι δεν τηρούν το λόγο του Χριστού περί το αγαπάτε αλλήλους.
Ε.Μακάρι να μου λέτε αλήθεια και να μην κάνετε κι’ εσείς σκοτεινή δουλειά. Όταν θα μπορέσω να κάνω τον καθαρισμό, πόσο θα πάρει να ολοκληρωθεί ο διωγμός τους και να μάς αφήσουν ήσυχους; Πόσο τα εμφυτεύματα, κλπ;
Α.Αν έκανα σκοτεινή δουλειά δε θα είχα ανακαλύψει ότι υπάρχει η σκοτεινή δουλειά.
Τα ανενεργά εμφυτεύματα κάνουν 100 ευρώ να βγουν. Τα ενεργά που είναι από συμφωνίες τα βγάζει ο πελάτης, δεν στοιχίζει τίποτα.
Ε.Και πόσος καιρός χρειάζεται περίπου να φύγουν; Και πόσος καιρός για να διωχθούν όλοι οι σκοτεινοί εξωγήινοι και οι τεχνολογίες τους από το σπίτι και από την οικογένεια μου;
Α.Από την οικογένειά σου δεν νομίζω να φύγουν, θα φύγουν αυτοί που είναι συνδεδεμένοι με σένα, αφού εσύ κάνεις καθαρισμό. Αν είναι της ίδιας φυλής θα φύγουν όλοι και θα έρθουν άλλοι άλλης φυλής στους δικούς σου, εφ’ όσον έχουν μάγια ή είναι καρμικά συνδεδεμένοι μ’ αυτούς. Θα πρέπει να κοιτάξω κάθε έναν ξεχωριστά.
Ο καθαρισμός μαζί με την ανάκτηση ψυχής κρατάει κάπου 8-10 μήνες. Το τελετουργικό αφαίρεσης εμφυτευμάτων θα πρέπει να το κάνεις κάπου 4-5 φορές μέχρι να φύγουν όλα τα εμφυτεύματα.
Επίσης αυτό το άρθρο είναι μια από τις συνεδρίες που έκανα για να βγάλω εγώ δαίμονα, για να δεις τη διαφορά τεχνικής και στάσης απέναντυ στο δαίμονα.
http://spiritualinsight.gr/el/i-metafisiki-stili-tis-koalanis/98-i-metamorfosi-enos-demonahttp://spiritualinsight.gr/el/i-metafisiki-stili-tis-koalanis/98-i-metamorfosi-enos-demona

Θέματα: Άγνωστοί κίνδυνοι και πώς αποφεύγονται, γενικές πληροφορίες για τον καρμικό καθαρισμό και πώς λειτουργεί, παγίδες και συμφωνίες.

Περισσότερα...
 
Metaphysical questions and answers 4

 

Subjects: God’s rights, The Law of Attraction, “script”/fate, soul retrieval. Included are my own questions about Earth’s secret history, races, Jesus’ exorcisms, immortal people, Light-darkness levels.
Q.I have a question: where is God in this (demons, Nephilim, ET’s, etc)? It seems that God is completely absent, so I have to shield myself. Surely there is a deep fear of being abandoned by God in my consciousness.
Α.God does not have the right to intervene in this, since we live in a world created by darkness because of our past lives (parallels) who made deals and helped create darkness. So we should do our best in order to fulfill our mission so that we can go to the Light and not have to come back here. God respects darkness's desire to exist, He has no right to stop them.
Q.I have been practicing positive thinking lately. Affirmations and all this Law of Attraction stuff. And positive thinking helps me a great deal. However, whenever I start to feel better, I immediately do something negative and I feel devastated afterwards.
A.The law of attraction as depicted in the famous book “The secret” is dark. Affirmations uttered with the definite intent to change one's reality are deals. So if you made such deals you should break them... Affirmations should only be practiced in a detached way, not really caring what the outcome will be, only having a preference for one outcome rather than another one.
Q.I just play a “ What if” game. What if I were light, what if I had more money... Or I just affirm: “I am content with myself” and do so as if I were…
A.That’s a good approach.
Q.I was born before the date of the past life you gave me. How does this make sense?
A.Our lives can be set at any historical point, since outside of the matrix there's no time. In the Light the soul chooses to go wherever it's necessary in order to balance some karma, so it can be in the past, chronologically speaking. Moreover, the past lives I find are the ones of your parallel’s, since we all pay their karma. Since you are a light soul, you couldn’t have this past life yourself, since he became dark after dying.
Q.I presume you know the book by Eric Berne “What Do You Say After You Say Hello”. It is almost what you speak about in some of the articles at your website, but in an academic, atheist manner. He speaks about the fact that every person lives according a script imposed unto him/her by his parents, family, clan. So basically, a person lives his whole life like under a spell or several spells and Eric Berne could even predict how his patients would die, because our lives comply with our individual life scripts.
The script works indeed like a spell, because if you disobey it you will get “retribution”. So, if a person with a script “Do not marry!” marries, he can die in a accident soon afterwards. It is blood-chilling that a materialist could find such a pattern.
Do you know how to break free from this script? Is karmic cleansing about that to a certain extent? I am asking because I got some spiritual insights that right now I have some destructive things activated in my script and that I need to break free from them. Yet, I have no clue how to do that.
A.I'm not familiar with that author or book but I agree, it's remarkable that someone would come up with such a theory from an atheistic point of view. These things happen of course because of major deals, curses, witchcraft and dangerous parallels. Of course the karmic cleansing addresses that, but one must also do all necessary rituals so to be safe, especially the one for the sacrificed souls...
Q.Can you please briefly tell me how the Soul Retrieval functions?
You wrote in one of the previous mails that you had gathered all my soul parts. What is the next step you do?
A.The souls fragments are gathered and cleansed by the guide and a group of angels and are kept in the Light. When the time comes for the soul retrieval those fragments are made homogeneous with the energy of the angels and mine, while I'm asleep. That takes about a month. After that they are sent to their owner, bit by bit, as a homogeneous mass. Then it takes about a year for them to get assimilated with the remainder of the soul.
Q.These must be wounded, confused souls, and lots of them with deals...
A.Yes they are, and some of them are very dark.
Q.So do you heal them and make them utter the renunciation of the darkness-prayer?
A.The angels do that, as we humans don’t need to keep doing repetitive tasks, after we've done them for some time.
Q.What about foreign soul parts which are stuck in me right now? Do you retrieve them and send them to their rightful owners?
A.Of course, all that is done as well, plus when there are stuck human souls on one's etheric body, they are also led to the Light.
Q.Was the Antigod’s destruction included in our mission?
A.Yes, but the Armageddon would have ended even if he wasn’t killed, if we did everything else.
In that case the millennium would have lasted 1,000 years. Now, if we finish everything, it will be unlimited, until someone finds a way to restart the dark era.
Q.B. Obama belonged to the Black Brotherhood but changed sides. D. Trump seems to be doing the same thing now. Does one change planets when they change sides?
A.No, but they make a deal with another planet. They can still serve their old planet in other things.
Q.If carrots, broccoli, potatoes, etc, were made in a lab, does it mean that they haven´t always existed? How come that is not widely known? So it’s not good for us to eat lab food, even if it’s alkaline?
A.Correct. It has been kept a secret, like so many other things. It’s not good, but you can always pray to God so that they acquire the properties of natural food.
Q.Is it true that there was no holocaust in Nazi Germany, no gas chambers where people were murdered and that the concentration camps were just labor jails where people were treated decently? And the whole concept of a holocaust was Zionist propaganda to bring the NWO?
A.Yes to all questions, more or less. But cruel scientific experiments on people were real.
Q.You said it’s wrong to base one’s liking on looks, but that comes naturally for everyone. Why and what to do?
A.That happens because we have divine perfection in mind. However in the physical world there’s no divine perfection. So try to discover other qualities on which to base your liking
Q.How did the immortal Sumerian kings live for so many millennia? Through constant soul theft? By any other means? Which one?
A.They had lots of energy from the enslaved souls on their planet. Yes, other means too, like monoatomic gold and high ET biotechnology.
Q.And how are the immortal actors doing it? Do they have a deal with ET´s or Nephs?
A.Some of them are those immortal Sumerian kings. They enslave their fans´ souls after they die or when their souls were switched with ET´s. Yes, they have deals with both.
Q.How many human and animal souls have been enslaved by the immortal actors?
A.About a trillion
Q.What happened to Earth and humanity in past attempts to bring the Light Millennium?
A1.151,000 BC, Sumeria: There was an electromagnetic pole shift. Darks got total power over the entire Earth, more ETs came and the Annunaki made our biological bodies.
A2.43,000 BC, North America. The Earth was switched with a fake one. Lilith got a millennium of totalitarianism and then Samael got his own millennium of human factories.
A3.4,100 BC, China. Planet X clashed with the Earth. The Nephilim came back to this side of the planet.
A4.135 BC, Middle East. Bombs fell upon Earth. The Nephilim stayed on the planet.
A4.1200 AD, France. There was an inversion of Earth´s electromagnetic field. The dark ages came, with more tortures.
A5.1857 AD, UK. An astral layer machine was built so that the Armageddon never ended, as each destroyed layer of entities was replaced by more layers. The White Brotherhood took over the power from the Black Brotherhood and the 100 year long plan to bring the Global deal started.
Q.Did the electromagnetic pole shift in 151,000 BC exterminate dinosaurs?
A.Yes
Q.Is it true that that the fall of an El’s higher self can be reduced through astral night activity or by helping others?
A.Yes, and also through other Els’s sacrifices.
Q.Did Jesus send to the Light the demons he exorcized?
A.No, He didn’t have the right.
Q.Will the physical Armageddon occur in 3866 in this universe?
A.Yes
Q.Are orbs stolen soul fragments enveloped in alien light?
A.Yes
Q.Mr Demosthenis Liakopoulos says in his book that the Monad’s (God before the birth of the antigod) creative side suddenly kept its plans hidden from the other side, the executive one, and then cut itself out and became the antigod. Is that correct?
A.Yes
Q.If that’s correct, then the chief of all Princes of Darkness was a piece of the Monad, its creative part, right?
A.Yes
Q. Then who was that Prince of Darkness before wishing to become the antigod?
A.A light part of the Monad´s creative side who wished after an incarnation to rule Earth.
Q.And are his light souls also parts of the Monad´s creative part?
A.Yes, not all of the Monad´s creative side turned dark.
Q.When shades of Light-Darkness are considered, was Jesus at the highest one, 55? C.What´s the highest level a human has been at in fully dark eras like this one?
A.Yes
Q.What´s the highest level a human has been at in fully dark eras like this one?
A.22
Q.In eras where the truth was known?
A.40
Q.Is judo dark? Karate? Wrestling? Kung Fu? Fencing?
A.Yes, all martial arts are dark. Only pure self-defense is light.
Q.When we break a past life deal that we don´t have a demon from, do we have to kill a demon (that may be on a parallel)? Is there always a demon somewhere?
A.We should. Yes, there’s always a demon somewhere.
Q.Was there originally only one human race, the white one?
A.Yes
Q.Will all races become white again during the Millennium?
A.Yes
Q.Did Zeus make all other races than the white one right after causing the flood,  in 23,000BC?
A.Yes
Q.Was it done with the help of ET technology?
A.Yes
Q.Or did Zeus’s clone do it later, in the 18th century AD, when he was created?
A.No
Q.Did Lilith make more races later on?
A.No, they just emerged as the existing races intermixed.

Subjects: God’s rights, The Law of Attraction, “script”/fate, soul retrieval. Included are my own questions about Earth’s secret history, races, Jesus’ exorcisms, immortal people, Light-darkness levels.

Περισσότερα...
 
Preguntas y respuestas metafísicas 2

Temas: El tránsito a la Luz, la misión de Alejandro el magno, posesión/sustitución de alma, entidades relacionadas al sexo, dioses aoscuros, terapias oscuras, la agenda de la Hermandad blanca, yoes extraviados y paralelos rojos y otros detalles de la limpieza kármica.

Περισσότερα...
 
Μεταφυσικές ερωτήσεις κι΄απαντήσεις 3

Θέματα: Λευκή και μαύρη μαγεία, καρμικός καθαρισμός, σκοτεινές μεταφυσικές και θεραπευτικές τεχνικές, επαφή με εξωγήινους.

 

Περισσότερα...
 
Metaphysical Questions and Answers 3

Subjects: Shame, social programming, family karma, ego, Nephilim, new/old souls, dark karma, attacks by reds, omens and signs.

Q.I have a question about the sense of shame. When I meet friends I cannot look into their eyes, because I feel deeply ashamed of how much they have achieved and how much I haven't. I feel worthless. I feel like I must have achieved something. I know that ultimately this is just arrogance which is either about condemning others or self-condemnation, but I just cannot cope with these emotions despite several valuable techniques I have.
Do you have a tip, maybe a technique or an approach on how to deal with that?
A.This is usually caused by attacks and past life programming…You can add to your daily prayer to get rid of your feelings of shame. Soul retrieval will help greatly, as oftentimes lost fragments carry intense feelings that affect us. That said, it also comes from social programming, which dictates that we must achieve worldly things, like have a successful career, a beautiful house, a successful marriage or life relationship, friends, a loving family, etc. In fact, the only thing we should have in order to feel happy and fulfilled is to be on the light path and carry through our soul mission. So you shouldn’t feel ashamed for not having that. You should be proud about knowing the truth and working on your karma, when others don’t.

Q.Maybe I just took over feelings from other people?
A.That´s another possibility, since you´re psychically open. It will be helpful to build a shield around you, like the techniques I recommend in my article about psychic attack.

Q.When I think intensively about other people, I just start thinking their thoughts. Even "female" ones, like a mothers' grief over an unborn baby!
Or maybe it's just the sense of debt because my soul remembers that I owe to these people, that I owe to humanity and my personality interprets it as shame due to lack of success? I feel like I owe to literally everybody...
A.We all owe others from past and parallel lives. It’s usually due to many things, being psychically open, past life lost fragments and past life/social programming. But your demons increase the effect.

Q.What about family karma? Religions say that it is our duty to bear the karma of our lineage, our "dharma". Some modern healers say it is not always the case and the ancestors can gladly put all ther sh** on you, if you show yourself too helping. What do you think about it?
A.That’s not true, each person has their own karma. Unless of course there’s a family curse or if some of our ancestors actually were us in our past lives.

Q.What do you think about human ego/our personality? Quite frankly, my thoughts are just thoughts of people I grew up with, nothing more. I am a bit my uncle, my dad, my mom, and other role models. There is nothing unique or original about my personality except that it is a unique compilation of social roles and mental constructs from people I used to interact with or still do. Is this "construct" that you call the "self", like the selves which get lost and must be brought to the light? But they cannot be the real souls, right?
A.No, lost selves are our souls that didn’t make it to the Light. The self or ego is our personality, all the things you mentioned that shaped us while incarnated. But we don´t have to adopt our family´s or society´s opinions or values. I always had my own thoughts and would go against social norms or agree with a minority and within that minority with another minority, and so on and so forth, thereby not belonging anywhere. That’s what our guides actually want us to do. They want us to detach ourselves from social norms and rules and develop our own sense of what is right and wrong, by tuning into our soul and spirit guide, thereby discovering the truth.

Q.How is it that nephs don't show up physically? As far as I know I've only seen them astrally or inside human bodies but not in neph bodies. I guess they don't show their real face and they can shapeshift.
A.When the Olympians and later on Alexander the Great sent them back to Agartha God told them to let 10% of them out on Earth, but they had to be hidden, far from human communities. Most of them were killed by the Romans and other soldiers. Darks wanted humans to forget ancient history that involved monsters and dragons and relegate them to legend or fantasy. If nothing supernatural existed, neither did God. This way humanity would become atheist and darkness would have its final victory.

Q.There is one question about El gods that came up the other day when I was talking about this subject with my friends. If the sexual union between angels and humans was dark and gave birth to nephilim how is it that Light semigods like Heracles, Perseus, etc were born? As far as I know the Greek semigods were the sons of a human and an El god.
A.Because God decided to send light souls into those bodies. Humanity had suffered so much at the mercy of the nephilim that it had gained the right to have a light superspecies on Earth to defend it.


Q.A psychic told me a year ago that this was my fifth incarnation on Earth. (This is also somehow “proven” by astrology.) Therefore I feel like a teenager, having an insatiable drive for new experiences and I constantly change my mind, tending to evade responsibility. Does this make any sense? I mean my own incarnation and not that of my red parallel lives.
A.Most people have relatively few lives, as we tend to lose our soul to darkness after only a couple of lives... I i.e. only had one life as a human before this one, but I did have one as a flower and one as a cat before becoming a human. So these traits of yours don’t depend on having had few past lives, especially as our light and red parallels’ past lives become ours too.. Their experiences merge with ours at a soul level. The bottom line is that although we are new souls, we’re actually old ones. Disliking responsibility is normal, especially if one has a very high mission. Moreover, every soul has its own innate traits.
Q.I was a sorcerer and had dozens of dark lives. You also wrote that I face several issues because my red parallels did this or that bad thing and I share karma with them because we have a common oversoul/higher self who created us.
But if I were karma-free they could not throw their karma at me, am I right? I mean, I do have my personal karmic debts which I need to pay back and this is why these red parallels are attached to me and that is why we share common karma, am I right?
A.The answer is no, we come here even if our own karma is clean. We come to counteract the damage our parallels have done or are doing, but we usually fail because we don't know the truth and the countless traps that darks set out for us. By paying their karma we also help their victims, who get a break from demonic attacks. The current karma system is dark, designed by darks. According to God’s karma laws each soul reaps what they sow, not their parallels. But under dark karma rule, reds get away with paying any karma, if they’re high enough on the dark scale.
Q.For instance, I asked you why I have obsessive-compulsive thoughts and you told me that this is because a red parallel of mine tortured people mentally in the Montauk project in the first half of the 20th century. But what is my own responsibility? What did I – and not the red parallel of mine – do?
A.None and nothing, your current soul is balancing his karma by having his demon punish you for his deal rather than him. He’s too high to be paying any consequences…
Q.You seem not to make difference between the person and his/her red parallel lives. But isn’t personal responsibility something different than the shared responsibility of a group of group of red parallels?
A.There is, but as I said, the karma that is valid here is dark, made by darks. This means that light parallels suffer so that red parallels won't use up more light energy that their higher self has. It would be unfair for the higher self to be depleted and absorbed by darkness just because they worked hard and generated a daughter soul who messed up like that.
Q.Some days, I wanted to meet my cousin who you said is my karmic red, and however, fully blocked now. When I was about to meet him I sensed dark energy overflowing me and my environment and how the colors of the environment I perceived became grayish. I also felt like this energy was around my head and it imposed its will on me. I was in the train and I decided not to get out at a certain station because I felt that this was not my will but it was projected into my mind by this energy (demon?). Immediately, after this decision I felt aggression in the environment (only on the energetic level). The darkness around me became very mad because I resisted its “order”. I felt like I entered another “line of life”. By this I mean an intense feeling of change (whether good or bad) for a few days after which changes in the material world occur.
I also had an inner picture of my cousin looking like a red demon with red eyed hating me and being very mad. He stood in a place full of red flames.
Can you please explain this experience to me?
Is this dark energy/demons sent at me by my cousin?
Or is it just his (unconscious) hatred towards me?
Is my cousin a demon or is it just how reds (including me) look like and act? Having an angry soul, looking like red devils and sending dark energy at their victims, turning their lives into grayish colorless hell?
A.Yes, more or less. Reds have inverted DNA and are basically blocked from communicating with God, so we can call them incarnated demons, according to their level. Low level reds are dark souls and this is how they act whether they want it or not. They belong to higher demons, so yes, those demon guides fill them with dark energy that they unknowingly send to people. Hatred is dark energy. When you don’t act as you’re ordered they get back at you… But they don’t have the right to send another demon at you if you don’t make any deal, much less when you resist making one. Then they’ll torture you themselves.
Q.Shortly before that I witnessed a mother duck trying to escape a raven who was after its four baby ducklings. So the duck family ran into the subway. There they were almost cut in half by the train arriving at that moment. They all survived because they were very small. After that the ducks ran back to the street where the raven attacked them, stealing one of the ducklings and flying away.
I sense that I had to witness that for a reason but I cannot figure out why. I am not a father and I do not have kids. I have two siblings and not three. Maybe, I was warned that I would have an inevitable situation in which something of mine would die anyways no matter how hard I try to protect it… Or maybe, demons made me witness this situation to confuse me…
I feel that this experience is linked to my cousin, for sure.
Can you please explain this situation to me?
A.I would say that this is a sign, definitely not an omen about the future. The Light sends signs for us to decipher, find out the truth and make the right decisions. So the duckling sacrificed itself for its siblings, although they all tried to avoid that fate. They were given a second chance by escaping the subway wheels. And that’s when the duckling saw there was no way out and offered itself to the enemy. Of course it was its mission, to stop a dangerous parallel, help a human and also for a higher cause, as well as to reincarnate as a human. I think it was your cousin’s light parallel who sacrificed its life to save you from his attacks and make up for his attacks to you. I always get so emotional when animals die for us, it moves me to tears…
Q.As a red, I was living in Hell and then incarnated with a help of a demon after having made a deal with it… But where did I plan my current life including its positive aspects? In the books on reincarnation it is said that you always plan a future life in Heaven…
A.Reincarnation books don’t tell you about reds and demons, because that’s secret knowledge and spirit guides don’t have the right to reveal it to just anybody. Reds don’t plan their lives because they belong to their demons. Their demons decide things for them, unless they ask for something specific. They don’t always get it of course… That said, reds also get a guardian angel and have breaks that can help them cleanse themselves. Positive aspects in their lives can either be gifts from their demon, an opportunity from the Light, the result of a deal or it might mean that their demon is taking a rest.
Q. I looked through some of our mail exchanges, and read that I had removed the demon that was weakening me, and could eventually lead me to my death. That was in August last year. At the same time, a stalling deal I had made was broken.
But still, little has changed, nothing gets done.
A.Yes, but you haven't done all the rituals, not even the ones for the souls you sacrificed in your past lives.  Their demons are very powerful ... And they can mimic the same symptoms. Demons usually do so, to make us think nothing has changed and give up.
Q.Is it so that symptoms linger over time, even if one has removed the demon and the deal? Or have new ones come in? Have I made deals again?
A.You don't have to have made any more deals. After all, we all have hundreds and thousands of deals from past lives, the lives being tackled in the Armageddon, which created immortal red parallels whose level is infinite… Symptoms do tend to linger over time, but that’s because other demons we already had take over the previous ones’ tasks.
Q.Another thing I've also been thinking about. You told me I might have died last year, had it not been for the money I gave to God. I also had the feeling that one night I was almost dying / getting out of my body, so that was a strong confirmation.
A.Yes, we always get signs that confirm channeled material or that help us avoid damages.
Q.Now the question is, is the money sacrifice still valid, or has it been used up, (if you can say so)? So I wonder if I can still die because of my inertia, or if this is abolished for the future.
A.We always run the risk of dying, especially now in the Armageddon and if you do nothing about it, the odds get higher ...

Subjects: Shame, social programming, family karma, ego, Nephilim, new/old souls, dark karma, attacks by reds, omens and signs.

Περισσότερα...
 
Preguntas y respuestas metafísicas 1

Temas: Limpieza kármica, Armagedón, Samael, acuerdos

P. Koalani, el ritual que me enviaste no me hace sentido. ¿Cómo mato a un ET? Por oscuro que sea, por mis principios necesito entregar esa responsabilidad a Dios, al Arcángel Miguel y a mi ángel guardián. A un guía espiritual, pues ellos son varios, muchos. A lo mejor ese ritual es para nosotros culturalmente distinto a nuestras creencias.
R. Matar a un demonio o ET es matar su energía oscura, es decir liberarlo para que vaya a la Luz. Ésa no es la misión de los ángeles, sino la nuestra. Ellos no tienen tal derecho, sólo el de asistirnos. Intenta dejar tus creencias de un lado para poder descubrir la verdad.
P.El ritual ¿cómo lo hago? ¿Meditación?  Si cierro los ojos veo imágenes distorsionadas, eso me ocurre, ETs amenazantes.
R. No hace falta visualizar, puedes leerlo pensando en que lo estás haciendo a nivel mental en ese momento.
P. En tu trabajo ¿no sacas a estos seres y los matas? O ¿sólo quitas los implantes? ¿Devuelves el campo áurico o los cuerpos sutiles a la persona? ¿Logras sanar?
R. Mi guía lleva a la Luz a los demonios kármicos y yo a los rojos kármicos. Yo también mato a los demonios de las maldiciones. El cliente mata a los demonios de sus acuerdos. Con la recuperación de alma se devuelve toda la energía perdida, pero para sanar de daños físicos hay que hacerse reiki o acupuntura después de la recuperación de alma, eso no es trabajo del guía.
P.¿Porqué no termina el Armagedón?... ¿Tienes una idea aproximada de cuánto tiempo más llevará en poderse terminar?... ¿Cómo fue que alguien como Samael (el diablo) se hizo paralelo de mi marido?...
R.No tengo una idea aproximada de cuándo terminará, pero vamos avanzando y espero que sea pronto. Si supiera por qué no termina ya habría terminado….Pero todavía quedan paralelos de Lilith y Samael y la masonería sigue con lo suyo. Viajan al pasado, lo cambian y mis colaboradores y yo nos encontramos con nuevos paralelos rojos…
Samael no se hizo paralelo de tu marido, tu marido ha sido siempre uno de los paralelos luminosos de Samael. Samael fue creado por unos ángeles con un ritual oscuro. Ellos no sabían que era oscuro, sólo quisieron cumplir la tarea que Dios les había encomendado, que era crear al ángel perfecto. Era una prueba, ya que un ser imperfecto no puede crear a un ser perfecto y debían haberse percatado de eso en vez de creer que podrían lograrlo. Samael era entonces defectivo, se rebeló y eligió existir fuera del dominio de Dios. Luego fueron creadas almas luminosas paralelas de Samael para equilibrar el daño ocasionado por Samael y al final contribuir a que fuera a la Luz. Pero muchas de esa almas fracasaron, se hicieron oscuras y así Samael obtuvo muchos paralelos que también eran Samael. Tu marido es una de las almas nuevas que todavía no se ha hecho roja.

P.¿Con pronto te refieres a que sea durante este año (2019) ?... O ¿puede llevar años?....
Si le digo lo de Samael no creo que lo vaya a tomar en serio, está sumamente desesperanzado, no cree nada ni en nadie... Me imagino que mi marido no es el único paralelo de Samael, me imagino que hay más personas que lo son, ¿es así?...
¿Qué es lo que mi marido debería hacer, lo correcto en este momento?... Te pregunto porque el pecado de Samael fue querer vivir fuera del dominio de Dios, entonces si se da por vencido ahora sería lo mismo de aquel entonces, ¿qué sería en este momento seguir en el dominio de Dios tanto para mi marido como para mí?...
R.Si, espero que sea este año, porque la suma de 2019 es doce, la cifra del cumplimiento divino. Entonces si no se lo toma en serio no tienes nada que perder, solo ganar. Si, todos tenemos a varios paralelos luminosos que ayudan. Deberíais seguir rompiendo vuestros acuerdos.
P.¿Siempre que un año suma 12 sucede o ha sucedido algo importante dentro de lo divino?...
R.No lo sé, tampoco puedo saber qué ocurrió en el pasado cuando la fecha sumaba 12. Pero es la primera vez que hay Armagedón astral y sería lo lógico, ya que nos aproximamos al final. Además, las profecías dicen que 12 serafim tienen que encarnarse primero para que llegue el Milenio de la Luz, y acaban de encarnarse.
P.¿Hay algo que pueda hacer mi hermana para que encuentre trabajo?...

R.Sí, romper sus acuerdos.

P.¿Y esos 12 serafim ya nacieron como humanos?... ¿Cómo los vamos a reconocer o cuál es el motivo por el que encarnaron?
R.No han nacido, sino que se han sustituido las almas de algunas personas y ahora esas personas tienen alma de seraf. Supongo que el motivo es poder ayudar más, ya que tienen más poder espiritual que los ángeles de jerarquías más bajas.
P. Mi trabajo es consejero en temas de energía, ¿cambiará algo en el Milenio de la Luz respecto a eso?
R.Durante el Milenio de la Luz ya no habrá electricidad, sino energía de la Luz, gratuita.
P.Como siempre debió haber sido..................., si habrá energía claro pero sin red de transmisión y sin costo claro que si conozco de eso.................., son unos bandidos los que nos manejan a su antojo, pero en fin somos parte de eso
R.En la antigúedad era así, antes de la destrucción de la Atlántida, en 9.600 a. d. C.
P.Dices que algunos de tus clientes que hicieron acuerdos graves, dejaron la limpieza o no la concluyeron o no hicieron los rituales más importantes murieron. ¿Y si es un acuerdo grave a qué se debe que no mueran todos?..
R.No lo sé, pero sospecho que cuando alguien tiene una misión muy importante no se muere. Pero eso de importante no lo podemos saber nosotros, sólo el Consejo. Por ejemplo, la misión de un cliente mío holandés era importante, ya que si hubiese seguido su trabajo de reikista, que era su misión, Holanda evitaría perder tierras en una catástrofe futura. Tal vez porque algo verdaderamente importante para el Consejo no es algo terrenal, sino espiritual. De todas formas, en una acción del Armagedón se descubrieron las minas astrales que se habían plantado alrededor de las costas de los Países Bajos y de EEUU y así no habrá inundación a mayor escala en esos países.
P.Koalani, me imagino que con el Milenio de La Luz no va a desaparecer la oscuridad, supongo que siempre ha existido y siempre existirá, digamos que ya no tendrá derechos en la Tierra pero operará en otros planetas y dimensiones?... O ¿qué sucederá con la oscuridad durante el Milenio de la Luz?
R.Desaparecerá por completo en todas partes y todas dimensiones. Y después de unos 1800 años volverá a ser creada. Sin embargo, es posible que parte de los oscuros crean una dimensión escondida en la Anticreación y se queden allí hasta que termine el Milenio de la Luz y vuelvan aquí después.

P.Y si por fin va a desaparecer ¿por qué volverá a ser creada?... ¿Quién la va a crear?... Y ¿por qué no se les impide crear esa dimensión secreta? No creo que nadie la quiera, al menos a mí no me interesa volver a tener nada que ver con la oscuridad, sólo con La Luz.
R.Porque el Armagedón físico debe ocurrir también en estos 5 universos en los que no ha ocurrido, éste y 4 más. Es para que todos los humanos en todas partes vean con sus ojos los acontecimientos. Y si no se les impide es porque ése es el plan divino, tal vez porque es necesario un Armagedón físico para que ninguna alma más elija la oscuridad.  La oscuridad la crearán los humanos con sus acuerdos, como hicieron la primera vez.

P.¿Éste el el primer universo donde ocurre el Armagedón astral?... Una vez terminado aquí ¿seguirá en los demás universos?...

R.No, en todos los universos ocurre al mismo tiempo, salvo en los del acuerdo global. En 5 universos está ocurriendo a nivel astral y en los otros a nivel físico. Pero los universos del acuerdo global con los ETs son también numerosos y en ellos todavia no ha empezado el Armagedón.

P.Si ya se sabe que los humanos pueden crearla de nuevo con sus acuerdo ¿no hay manera de evitarse?...

R.No, porque Dios es libre albedrío, deja a todos los seres hacer lo que desean. Sólo viendo las consecuencias de nuestras elecciones aceptamos que nos equivocamos y queremos cambiar.

P.Me parece muy tonto dejar que vuelva a ocurrir... Pero según recuerdo comentaste que La Luz y la oscuridad se ponen de acuerdo, que ambas fueron creadas al mismo tiempo, no que la hubieran creado los humanos con sus acuerdos, ¿no era así?...

R.No, yo sólo me referí al hecho de que Dios acepta lo que desean sus creaciones –luminosas u oscuras- y por eso no interfiere. La oscuridad fue creada al mismo tiempo que la Luz, pero no por Dios, sino por los ángeles caídos y los humanos que pidieron ir al principio de la Creación, combatir a Dios e incluso destruir lo que construiría.

P.Si vivimos 1800 años en La Luz ¿eso no ayuda a evitar volver a caer en acuerdos y cosas oscuras?...

R.Parece que no, viviremos mil años en la Luz y a partir de entonces la oscuridad empezará a ganar terreno más y más hasta su culminación en el Armagedón físico, después de unos 800 años más, en 1866.

P.Yo no quiero volver a hacer un acuerdo ni caer en algo oscuro jamás, así como yo supongo que habrá muchas personas ¿eso no basta?...

R.Es que tú sabes la verdad. Cuando no se sabe la verdad, lo más fácil del mundo es ser engañado y hacer acuerdos con los oscuros.

P.¿Qué hace que alguien como Samael, que fue creado luminosamente, haya decidido alejarse De Dios y que alguien como San Miguel que también fue creado luminoso jamás se aleje De Dios?... ¿Por qué no podemos permanecer firmes en La Luz como San Miguel, Jesucristo, etc?...

R.Samael no fue creado luminosamente, sino por el error de unos ángeles que hicieron un ritual intermezclando su esencia (algo como coito espiritual). El resultado de eso fue Samael, o sea que era inevitable que cayera. Jesucristo es un caso aparte, ya que el hijo de Dios. San Miguel tiene muchos paralelos que han hecho acuerdos. Eso dicho,  no puedo contestar a esta pregunta, no lo sé, pero supongo que es la naturaleza de cada alma, es decir el conjunto de debilidades, habilidades y otros rasgos que según los acontecimientos hace que hagan ciertos pactos.

P.O sea que ¿hay quienes jamás se arrepentirán de estar del lado de la oscuridad y siempre lucharán por ganar terreno?... Me imagino que aunque combatan a Dios nunca le podrán ganar, ¿es así, a Dios nadie le gana?...

R.Así es, a Dios nada ni nadie le puede ganar. La gran mayoría de los oscuros son de un nivel muy alto, por encima del -30 y llegan hasta niveles infinitos y por allá de lo infinito (algo que nosotros no podemos entender). Ellos jamás se arrepienten, por eso se les mata en el Armagedón, llevando a sus almas a la Luz a la fuerza, cuando nos atacan. Allí se dan cuenta del daño que han causado y se arrepienten. Los oscuros no están en contacto con Dios, su Luz y gracia. Es que sin la gracia de Dios, que existe en la Luz, no pueden arrepentirse.

P.Si yo decido conocer la verdad y no volver a ser parte de la oscuridad ni hacer acuerdos, ¿puedo evitar volver a caer en el mismo círculo vicioso de La Luz y la oscuridad?... Es decir, ¿evitar ser parte del Armagedón de 1866?... ¿Habrá manera de dar a conocer la verdad y evitar que suceda ese Armagedón?...

R.Si tú en esta vida no mueres con un acuerdo o lo rompes al morir, no volverás a encarnar, así que no estarás en el Armagedón físico. Pero tus paralelos sí, ellos seguirán encarnándose. Y no, que yo sepa el plan de Dios no cambia. El mundo físico no forma parte del plan divino, ha de ser abolido y eso ocurrirá después del Armagedón físico. O si no es abolido tendrá otro aspecto. La vida real está en la Luz.

P.¿Hay planetas que son completamente luminosos y ya no caen en las trampas de la oscuridad?... Si es así yo quiero vivir ahí, ya no quiero ser parte de los engañados.

R.Sí, los hay. Pero tu misión es aquí ahora. No tienes el derecho de decidir ahora dónde vivirás después de esta vida. Si tienes alguna misión futura en un planeta eso se decidirá cuando estés en la Luz.

P.Si San Miguel tiene paralelos que han hecho acuerdos ¿tiene menos fuerza espiritual o está en riesgo de hacer acuerdos? Si es así ¿es confiable seguirle rezando y pidiendo ayuda?...

R.No corre tal riesgo porque está en la Luz, sabe la verdad. Sus paralelos humanos luminosos sí que corren ese riesgo, ya que no conocen la verdad. Los ángeles que cometieron  errores aun estando en la Luz y conociendo la verdad lo hicieron porque estaban vinculados a un ángel defectuoso, por error de su Creador, el primer elohim.

P. Y ¿cómo hacerle para que los paralelos de uno dejen también de estar encarnando?...

R.Para dejar de encarnarse cada uno de los paralelos tiene que limpiarse, llegar al nivel 10 y morir sin pacto, o romperlo luego. Pero puedes pedir que se les limpie a vuestros paralelos y eso los ayudará a no hacer acuerdos, o hacer menos. Sin embargo ellos tendrán la última palabra en cuanto a acuerdos….

P.¿Cómo es que San Miguel tiene paralelos?... Según entiendo los paralelos surgen para apoyar a un alma que se aleja de La Luz, sin embargo San Miguel siempre ha estado en La Luz, ¿porque tiene paralelos?...

R.No surgen paralelos sólo para apoyar a los que se han vuelto oscuros, todas las almas tienen paralelos. Como tú has obtenido almas hijas gracias a tu trabajo espiritual, lo mismo ha hecho el yo superior de San Miguel. Esas almas hijas son paralelas entre sí.

P.¿Se puede cambiar de alma gemela?... Te pregunto porque hay momentos en los que me siento tan decepcionada de mi alma gemela, que ya no me imagino teniendo una relación de pareja con él, quisiera que no fuera mi alma gemela, mi interés es lograr que siga luchando hasta que termine el Armagedón pero han sido tantos los golpes, su desamor, la indiferencia, las hostilidades, que aunque piense que no era él ya no es suficiente, porque si él no tuviera una personalidad tan rebelde, testaruda y vanidosa yo no habría sufrido tantos golpes de su parte, pero me siento culpable de tener otra pareja porque se supone que él es mi alma gemela, pero ya estoy muy cansada.... ¿Estoy condenada a que siempre sea él mi alma gemela?... Si es así está mal que prefiera otra pareja diferente a él?...
R.No lo sé, pero si que se puede pedir no tener ninguna conexión con ella. Pero eso Dios lo hace sólo si el alma gemela es peligrosa para la persona que lo pide. Siento mucho todo eso, te comprendo. Pero la pareja terrestre no tiene por qué ser el alma gemela, puede ser cualquier otra alma. Y el alma gemela puede ser un pariente, amigo, etc. Pídele a Dios que te quite esa tristeza y desilusión. También puedes conocer a un paralelo de tu marido que sea un poco diferente y no tenga tantos ataques que le hagan portarse tan mal,
P. ¿Son de las cosas que también se van a quitar cuando acabe el armagedon, es decir, las enfermedades?...

R.Sí, poco a poco.

P.Yo ahora después de 13 años estoy muy incómodo en el trabajo, necesito cambiar de aires pero no tengo la cosas claras, por eso necesito saber si es rojo donde trabajo o luminoso.

R.Sí, hay que saberlo. Pero ahora con el Armagedón han cambiado las reglas y un rojo puede hacerse luminoso más fácilmente y por primera vez los luminosos se hacen rojos en esta vida, si hacen un acuerdo grave.
P.Lo que me pasó, ¿yo lo elegí ?
R.Tu alma, sí. Cuando dormimos vamos a la Luz y decidimos sobre el karma que equilibraremos para bloquear lo máximo posible la actividad oscura de nuestros paralelos rojos y los ataques de los rojos kármicos.

Temas: Limpieza kármica, Armagedón, Samael, acuerdos, el Milenio de la Luz.

Περισσότερα...
 
Μεταφυσικές ερωτήσεις κι΄απαντήσεις 2

Θέματα: Καρμικός καθαρισμός, εναλλακτικές θεραπείες, Ελ, Πολέμαρχος του Θεού.

Περισσότερα...
 
Metaphysical Questions and Answers 2

Subjects: Saint Germain, the Violet Flame, praying, testing demons, becoming unattached, hypnotherapy, karma.

Περισσότερα...
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 14