GreekEnglish EspañolSvenska (Sverige)Finnish (Suomi)
Greek
English
Español


Ανθρώπινοι κλώνοι

Οι σκοτεινές δυνάμεις κυβερνούν τη γη με πολλούς τρόπους, και ένας από αυτούς είναι η παραγωγή κλώνων σε υπόγεια εργαστήρια. Αυτοί οι κλώνοι παρασκευάζονται με DNA που κλέβουν από τις εξετάσεις αίματος μ.α. σε ορισμένα νοσοκομεία που συνεργάζονται με αυτά τα εργαστήρια. Φυσικά, κανείς από τους εργαζόμενους των νοσοκομείων δεν ξέρει τι γίνεται στην πραγματικότητα και ποια είναι η χρήση των δειγμάτων που αποστέλλονται. Ο σκοπός της παραγωγής κλώνων είναι αυτοί να πάρουν τη θέση του αυθεντικού ατόμου, αφού αυτό δολοφονηθεί. Αυτό γίνεται συχνά με ανθρώπους που έχουν ανακαλύψει τη δράση της σκοτεινής ελίτ και έχουν πειστήρια, ή με άτομα που πρόκειται να γίνουν ή είναι ήδη μέντιουμ ή πνευματικοί θεραπευτές. Γενικά, με όποιον η σκοτεινή ελίτ θέλει να σταματήσει και δεν έχει άλλο τρόπο. Οι ψυχές που τοποθετούνται σ΄αυτούς τους κλώνους είναι χαμένες ψυχές του εν λόγω ατόμου από προηγούμενες ζωές. Αν δεν έχετε σκοτεινές ή χαμένες ψυχές ή συμφωνίες από προηγούμενες ζωές δεν μπορούν να φτιάξουν κλώνο σας. Θα μπορούσαν, όμως, να χρησιμοποιήσουν ένα σωσία, αλλά αν δεν έχετε κάποιον παράλληλο εαυτό που να σκοτώνει ανθρώπους δεν μπορούν να σας σκοτώσουν.

Περισσότερα...
 
El aborto

El aborto es considerado un pecado por la iglesia y esto, junto con otras posturas, condujo a la opresión de las mujeres. Hoy en día está oficialmente permitida, pero las opiniones están divididas. Una cosa es cierta, debemos prestar atención al alma del feto que fácilmente interpreta mal la situación y se pierde en el bajo terreno astral o permanece atado a la tierra. El aborto no deja de ser un fin violento y doloroso de la vida de un ser vivo, y esto por sí mismo crea muchas veces mal karma y da derechos a las fuerzas de la oscuridad. Sin embargo, y como veremos a continuación, a veces es el destino del feto y, de cualquier forma, es vano y perjudicial que la madre tenga remordimientos.

Περισσότερα...
 
Curses

Do curses really exist? My experience shows that they do. A curse is when someone wishes someone else’s suffering. This curse is carried out by an evil spirit or thought form that is created or attracted by the perpetrator of the curse. It may be accompanied by a ritual, but not necessarily. The entity remains with the victim and brings him all kinds of problems like bad luck, illness, accidents, financial problems, etc. However, the perpetrator does not get away with it either: He also attracts an entity that remains with him and eventually creates problems. These entities follow them through their future lives, until the time comes to get rid of them.

Περισσότερα...
 
Κόκκινες παράλληλες ζωές

Στο προηγούμενο άρθρο μου περί παράλληλων ζωών εξηγώ το μηχανισμό του άνω εαυτού ο οποίος στέλνει κομμάτια της ενέργειάς του ως ψυχές για να ενσαρκωθούν και να αναρριχηθούν πνευματικά. http://www.spiritualinsight.gr/el/i-metafisiki-stili-tis-koalanis/23-ipodieresi-psihon-ke-paraliles-zoes . Αυτή τη φορά θα αναφερθώ στις σκοτεινές παράλληλες ζωές, τις λεγόμενες «κόκκινες», που έρχονται από προηγούμενη ζωή μας ζωρίς να πάνε στο φως να καθαριστούν, λόγω συμφωνίας με δαίμονα. Ο εν λόγω δαίμονας τροποποιεί το DNA τους, τις βοηθάει να ενσαρκωθούν και τις κάνει όργανό του, λειτουργώντας σαν οδηγός τους.

Περισσότερα...
 
El suicidio

Aunque la iglesia condena el suicidio, la hipnosis y los canalizamientos han mostrado que el suicidio implica varias cosas muy distintas entre sí. No existe un castigo al otro lado para los que han querido poner un fin a su vida, pero muchas veces el que se suicida se entrega a un demonio y no va a la luz.

Περισσότερα...
 
Alien Implants

Here is an interview I gave to the Crystal Channelers’ Oddities e-club Newletter about etherical implants:

http://us4.campaign-archive1.com/?u=974bf90801a64817efb434a66&id=ac2b8e3d5d

Περισσότερα...
 
Οι ψεύτες του φωτός

Υπάρχουν πολλοί θεραπευτές, μέντιουμ και άλλοι εναλλακτικοί (και μη) που έχουν πέσει θύμα σκοτεινών δυνάμεων, νομίζοντας ότι είναι άγγελοι, πνεύματα αγαπημένων ή οδηγοί. Ή έκαναν μία υποσυνείδητη συμφωνία με σκοτεινές οντότητες παρασυρόμενοι από εγωϊστικούς σκοπούς. Συχνά πρόκειται για δαίμονες ή κακόβουλους εξωγήινους, πολύ έξυπνους και καλούς ηθοποιούς, και που μπορούν να προβάλλουν ένα δυνατό (αλλά παραπλανητικό) φως. Πολλά άτομα με προβλήματα ζητάνε τη βοήθειά τους, όμως αντί να βοηθηθούν, βλάπτονται. Δεχόμενοι τη βοήθειά τους κάνουν συχνά αυτόματα συμφωνία με τις οντότητές τους, οι οποίες δρουν χωρίς τη βούληση ή την αντίληψή τους. Έχω πολλά παραδείγματα τέτοιων περιστατικών.

Περισσότερα...
 
Apariencia de extraterrestres oscuros

He aquí una lista de las entidades malignas extraterrestres que mis guías espirituales han detectado en la gente que me ha consultado hasta ahora. Esas entidades funcionan como los demonios terrestres, estableciendo acuerdos con los humanos. Tras la muerte se llevan a su alma como esclava. La diferencia con los demonios terrestres es que también les roban fragmentos de su alma, pedazo por pedazo, hasta llevársela entera. Entonces toman su sitio en el cuerpo de la persona. Además, les meten implantes etéricos mediante los cuales les absorben energía, les transmiten ciertos pensamientos, sentimientos, órdenes, alucinaciones, etc. En otras palabras, hacen experimentos y extraen energía para nutrirse. Son oscuros porque todo el planeta tiene un acuerdo con entidades oscuras. Eso los deja  fuera de la fuente divina, que es la fuente de energía de todos los seres. Por eso necesitan robar esa energía de los seres luminosos (divinos). Eso no sólo ocurre en la encarnación en la que se establece el acuerdo, sino en varias otras que el yo superior de la persona en cuestión envía, de acuerdo con la misión del alma que alguien tenga. La meta final es hacerse una limpieza kármica. La diversidad de esos seres es muy grande. Se trasladan astralmente, es decir con el pensamiento, pero también tienen naves espaciales. Algunos pueden asumir un cuerpo físico, otros no. Sin embargo, el hecho de que un ser esté en la lista no significa que no existan otros de la misma raza que no sean buenos. El planeta de origen de esos seres no me lo revelan los guías porque podría ser peligroso para mí, ya que mi conciencia iría hasta allí. Y entonces esos seres lo captarían y podrían querer vengarse por haber exorcizado a sus compañeros. Varios de ellos viven en más de un planeta.

Περισσότερα...
 
Red Souls or Incarnated Demons

 

You can read about the origin of these souls in an earlier article of mine, http://www.spiritualinsight.gr/en/koalanis-metaphysical-column/96-genetic-manipulation-of-embryos-the-red-souls. Here I will describe their activities and influence as they turned up in some of the cases I’ve had.
Eve, 41, ordered some orgons over the internet, but on the day when the courier was supposed to bring them to her, someone had put up a paper on her door bell, covering it up. The messenger didn’t find her apartment and she had to call the seller and rearrange the delivery. Nobody knew that she had ordered those crystals. In hypnosis and communication with her spirit guide, she saw that an unknown man had put up the paper on purpose. That man was monitoring the seller and was trying to reduce her business, which was helping humanity. He was a red one, with a dark guide who gave him different assignments. The better he carried them out, the higher he rose on the dark spiritual scale.
Astrid, 64, has been married for over 30 years with a man who never missed an opportunity to put her down in very slight and cunning ways. He also did it in front of others. Her reaction was a passive one. She got confused and blamed herself for not being as smart or successful as him. He was an atheist and a very materialistic person. He was a doctor and very successful both in his carrier and as a father. But Astrid never felt love from him and over the years she discerned his real intentions. He put up a façade for others and never revealed his true face. His concern was society’s view of him. His daughters adored him and thought of him as perfect. His son acted somewhat antagonistic towards him and defended his mother when he heard his father say nasty things to her. However, at other times, he said things that didn’t make sense, like contradicting himself. Over the past two years he was passive, with no work or social life, locked up in his room. Astrid had distanced herself from her husband and was only concerned about her children. In hypnosis, she saw his soul first as a red fire, then as a dead tree burning up. Her spirit guide said he was a red one. He was however a beginner red one, at level 2. Her level was 8, so he wasn’t able to affect her too much. He could only use her own weaknesses against her, like her low self-esteem. He was also good at mind control. He confused her. He was also behind his son’s passive attitude. Astrid used to pray a lot, and that had protected her and her children from further harm from their father. When she prayed for her son to get free from that specific mind control which paralyzed him, he broke free. She also saw that it had been her soul’s plan to marry a red one. She chose that in order to rise by fighting against his influence, trusting her intuition and believing in her own value. She had achieved that, so her mission was successful. In a channeling we had we found out that in a past life in England she was a man, married to a woman who in this life time is her mother. He was a butcher and supplied dead animals to a witch for rituals. That witch is currently her niece. She told the man´s wife to perform a dark ritual in order to get pregnant. She did and a red child was born. That red child is now Astrid´s red husband.  Astrid broke up completely with him and he started a subtle fight against her, both on a psychological and on a spiritual level. He went to the point of secretly telling her daughter that his wife had been unfaithful to him. That led to her daughter getting estranged from her. Her husband got help from many other red souls, rose to level 8 and fought fiercely Astrid and her guide. According to the guide, the fight will go on until one of them dies. Usually demonic guides take their charges once they can´t achieve any more harm. I must add that no-one is really to blame for the birth of a red one. Each soul decides for itself if it wants to experience the dark side. If it does, it can choose to incarnate as a red one or become one through a contract.
Amir, 56, wasn’t as lucky, since his red one was at level 10, whereas he was at level 7. He had made a subconscious deal for professional success with a demon in a past life and that demon had incarnated. He was his boss, and ordered him to fire one third of the employees. Amir refused, and quit, after having his boss promise he wouldn’t fire a single employee. That’s when his financial downhill started. Ever since then, he was unable to get another job and every single business deal he tried to make with other businessmen failed. They showed interest at first, but later he never heard from them again and whenever he got in touch with them they gave him some lame excuse. Miraculously, thanks to praying and my guide’s assistance, he always manages to get someone’s financial help to go by. As soon as he reaches level 10 the red one will be blocked. These dark people and their attacks are a strong motivation to grow spiritually.
Lambros, 35, started having one unfortunate incident after another. He lost two jobs, he had a serious accident, he hasn’t been able to marry his partner, they haven’t been able to have a child, and they have constant lawsuits. The red ones here is a couple who prosecutes them again and again in order to steal part of their land. Lambros’ whole family has been suffering with similar symptoms. They all were together in a past life with the current couple. They also have a hard ride, since the red couple is at 6 and 7, when he and his wife are at 3 and 5. Unfortunately they didn´t entrust me the problem.
Similarly. Molly, 34, and her husband are at level 3 and 4 respectively, and their red enemy, Molly’s mother-in-law, is at 8. They have been under constant psychic attack and with many setbacks for two years.They have sought help from priests, mediums and therapists, but to no avail. Unfortunately, they didn’t believe that there are incarnated demons. They got scared and never wrote to me again.
Sharon, 32, on the contrary, although she started at level 4, showed an amazing resilience and will to learn. Her red enemy couple was at level 5 when we started the therapy, but they brought over ET’s and nephilim who attacked her and thereby rose to level 8, making it impossible for our guide to block them. Sharon did black magic to them in a past life, but all three of them were dark witches. Sharon’s past self has now gone to the Light, but her past life demon made a deal with another witch who’s cooperating with the red couple in order to destroy her. They broke her up from her husband and her boy-friend later, sent her dozens of entities, stole her soul fragments and had the ET’s place implants into her. She now has reached level 8 and my guides have blocked them.
Perla, 46, was attacked with black magic by a lawyer. She was able to break the spells and win the lawsuits against her, but her husband died. He believed that faith in God alone would keep him safe, so he surrendered to the attacks. Perla’s daughter got seriously ill and nearly died, but she gave her reiki and saved her life. The lawyer is a red one, but she’s at a low level, whereas Perla is at a higher one, so my spirit guide has an easy task of blocking her, if she decides to entrust me the case.
Gerald’s red one is his sister-in-law. He got a Christmas present under the tree, but he didn’t know who it was from, since his family had the habit of leaving presents anonymously there. The present was a voodoo-like doll with pins, but it was a decorative item, to be used in the kitchen as a toothpin holder. He thought of it as a bad joke and put it aside in his home. After many months, and while we were treating him for his karmic entities, he asked my guide about that doll. The answer was that black magic was done with it and a negative thought form came with it. He had to bless it with holy water, send the entity back to its owner and burn it up. After a year his sister-in-law had her daughter give him another doll-like infested Christmas gift, which acted like a connection with her and her dark guide. Again Gerald had to bless it, send the entities back to their owner and throw it into the sea. The sister-in-law does all this unconsciously. Gerald is being cleansed, so her dark guide is trying to stop him.
Ann, 45, had an aunt who did witchcraft to her, her brother and her son. It turned out that her grandmother had cursed her child when she discovered that she had become pregnant. That attracted a red soul to her, instead of a light soul. Ann´s aunt was an incarnated demon, stemming from a past life with her, her brother and mother. In that life time, in Córdoba, in 1648, Ann´s mother slept with her aunt´s husband, but back then they weren´t related, they were just family friends. When the aunt found out she bound her husband with black magic and put a spell on the other woman. Ann and her son had the same mother as now, but her brother was the aunt’s son. The son was in love with Ann, but never dared show it, since there was animosity between the two families. He was meant to marry Ann, but their mothers spoke ill about each other, so they never approached each other. He led a life full of sadness and loneliness. Upon death the witch didn´t go to the Light, but went on serving the demon of the black magic. She apparently did such a good job that he found her a body to incarnate. In this lifetime the aunt cast black magic spells over and over against these three people and her former husband, who now is Ann’s father. She has cursed Ann to fail as a wife and mother, her brother to be lonely, socially isolated and sexually impotent and Ann´s son to reject his mother. As to Ann’s mother, she gave him constant bad luck, illnesses and accidents and made her sexually frigid. As for Ann’s father, her husband from Córdoba, she made him feel angry and frustrated. She succeeded with Ann’s brother and parents, since he´s at a lower spiritual level than her, but she only succeeded partially with Ann and her son, as they are higher than her. Luckily, Ann found me on time and my spirit guide blocked the aunt´s activities and we led the demons she had sent to them to the Light. And her life has turned normal and happy.
Marcela, 35, had a father who used to beat up her mother, was married to a guy who beat her up and has a son who was chronically ill. All of her relatives had deserted her. She had a past life in Panama, in 1791. Her husband went after her brother’s wife and they became lovers. Her brother found out and shot them both dead. She cursed him. When he died he made a deal with a demon in order to become stronger than the demon of the curse. He managed to get incarnated with the help of his demon and sent her back the demon of the curse, which has been torturing her in this lifetime. Her son was her husband in Panama. When we started the therapy, she was experiencing psychic attack, but with holy water and prayer she always got over it. She was at level 7 and her husband at 8, which means he will soon be blocked. She has finally been able to break up with him. The demon he sent to her has now gone to the light and her relative shave come back to her. Her father, who is also red,has also been blocked. He had been her husband in Salamanca, in 1731. He was a freemason, which means he had a deal with a demon through that organization. He wanted a son so as to put him in the organization, but she only gave him daughters. He had a son with another woman and when she found out and confronted him about it he raped her. She cursed him and died in the pregnancy that followed. In this lifetime he found her again, but his level wasn´t high enough so as to cause her major damage.
Donald, 23, has experienced psychic attacks in his sleep ever since a child. It turned out it was the spirit of a red person. It became dark after a life the two of them had in England, in 1246. He was in love with a girl from the nobility, but he didn’t have a title. They couldn’t be together. They met in the woods and made love. She became pregnant and had a child. Her father told him that he would accept him if he won in a war he would send him to. The young man would thus prove his bravery and would become worthy of her. He went, but got killed. The child was raised by the servants as if belonging to one of them. His sweetheart had to marry a man with a title that her father had chosen. She never stopped loving her old lover, and her life was sad and she became frigid. She had children with her husband, but they weren’t enough to make her happy. She got sick and died. After death she didn’t go to the light. She made a deal with a demon in order to have power. The demon helped her find a body and she has been attacking her old lover unconsciously. Her demon is her guide and pushes her to evil activity. The twist in this case is that Donald fell in love with a girl who comes from the same higher self as the red one, except she´s a light soul. So she has two versions of herself, one dark and one light, affecting and canceling out each other in soul level. The more the dark self rises, the more the light one falls, and vice versa. This is much more usual than one might think. Her light self rejected Donald, affected by her dark self.
Another client of mine whom I´ll call Laura, 21, got a fine in her mail. It came from the police, saying she had visited far too many porn sites which included pictures of animals and even children. She had to pay 100 euros to an account number given in the letter. She told me she had visited such sites, but they didn´t include any pictures of minors. Upon counseling with an attorney, it turned out the letter and fine was a hoax. She had just ordered some books on conspiracies about alien viruses. In that library there is a red person who cooperates with the police, where there´s another red one. Those two concocted the hoax in order to stop her from getting cleansed. Red souls and their guides have remarkable networks. Her financial situation wouldn´t have allowed her to pay for the cleansing had she had to pay the fine, and the hoaxers knew it.

You can read about the origin of these souls in an earlier article of mine, http://www.spiritualinsight.gr/en/koalanis-metaphysical-column/96-genetic-manipulation-of-embryos-the-red-souls. Here I will describe their activities and influence as they turned up in some of the cases I’ve had.

Περισσότερα...
 
Νεφελίμ και ανουνάκι σε προηγούμενες ζωές μας

 

Στους νεφελίμ έχω αναφερθεί στο http://www.spiritualinsight.gr/el/to-simvulio-tu-fotos-ke-i-dinamis-tu-skotus και στο http://www.spiritualinsight.gr/el/i-metafisiki-stili-tis-koalanis/101-nefelim-xotika-el-monokeri-kadath. Στο τωρινό άρθρο θα δούμε παραδείγματα τέτοιων όντων σε προηγούμενες ζωές μας αλλά και ενσαρκωμένα τώρα σε σώματα ανθρώπων. Παίρνουνε το δικαίωμα ενσάρκωσης μέσω μιας συνηθισμένης ψυχής που έχει κάνει συμφωνία μαζί τους σε προηγούμενη ζωή, έχει ενσαρκωθεί από το σκοτάδι τώρα ως «κόκκινη» και συνεχίζει και τούς υπηρετεί, συνήθως υποσυνείδητα, αλλά καμιά φορά και συνειδητά. Όσο κακό προκαλούν τόσο ανεβαίνουν στη δαιμονική σκάλα, και για να μπλοκαριστούν από τους φωτεινούς οδηγούς πρέπει εμείς να ανεβούμε στη φωτεινή σκάλα, σε ανάλογο επίπεδο με το δικό τους.
Η Μαριάνθη, 48, είχε μια δύσκολη παιδική ηλικία. Μεγάλωσε με θετούς γονείς χωρίς να το ξέρει , ο πατέρας της τη βίασε στα 9-10 της και μεγάλωσε κατόπιν με τη γιαγιά της, ξεχνώντας το περιστατικό. Τον τελευταίο καιρό είχε σχεδόν καθημερινές ψυχικές επιθέσεις  με αντικείμενα να σπάνε, ατυχίες και ατυχήματα, πονοκεφάλους, κτλ. Επίσης τα περισσότερα μέλη της οικογένειάς της ήταν θύματα μαύρης μαγείας ή είχαν καρμικό δαίμονα. Τέλος, δεν μπορούσε να οραματιστεί στο διαλογισμό. Αφού αφαιρέσαμε έναν καρμικό δαίμονα με διοχέτευση δοκίμασε την ύπνωση. Εκεί είδε με πολλή δυσκολία και πολλές προσπάθειες μια ζωή στην Αμερική όπου ήταν σκλάβα σε μια μεγάλη πυραμίδα. Στο θρόνο καθόταν ένας μαλτσέχ (κυνοκέφαλος) τον οποίο η νεαρή κοπέλλα υπηρετούσε. Αυτός τη βίαζε και την ανάγκαζε να σκοτώνει αθώους ανθρώπους και να τού παραδίδει το αίμα τους. Αυτοί ήταν πιστοί που έμπαιναν στην πυραμίδα για να προσφέρουν φρούτα και άλλα τρόφιμα στο βασιλιά μαλτσέχ. Τούς έδεναν και αυτή τούς ξερίζωνε την καρδιά, σαν τελετουργική επισφράγηση της θυσίας. Μισούσε το ρόλο της και τον νεφελίμ. Μια μέρα τού πήγε αίμα ζώου να πιει αλλά αυτός το κατάλαβε και τής το πέταξε στα μούτρα. Τότε έβαλε μπρος το σχέδιό της να τον σκοτώσει. Δεν μπόρεσε να δει λεπτομέρειες, αλλά είδε ότι τον κάρφωσε με ένα μαχαίρι –προφανώς από χαλκό, αφού μόνο αυτός μπορεί  να τούς σκοτώσει.  Τη θέση του μαλτσέχ πήρε ένας βαλάχ, νεφελίμ με κεφάλι τράγου και σώμα ανθρώπου. Αυτός απορρόφησε και την ψυχή του νεκρού μαλτσέχ. Οι νεφελίμ επικοινωνούσαν με τηλεπάθεια και ασκούσαν έλεγχο του νου, και τη διέταξε να αυτοκτονήσει. Κάρφωσε το μαχαίρι στο στήθος της και πέθανε. Σε επαφή με τον άνω εαυτό της είδε ότι η ζωή αυτή ήταν γύρω στο 35 000 πχ και την είχε στείλει να γεννηθεί εκεί το συμβόλαιο που είχε με τον δαίμονα που είχαμε διώξει. Ο μαλτσέχ είναι ενσαρκωμένος μέσω ενός δούλου του που είναι ο θετός της αδερφός. Αυτός και ο δαίμονας ευθύνονται για όλα τα δεινά που της έτυχαν. Τον τελευταίο καιρό γνώρισε άτομα που την βοήθησαν στο πνευματικό της μονοπάτι και τη βοήθησαν με πληροφορίες μέχρι που βρήκε το δρόμο μέχρι εμένα. Αυτός είναι και ο λόγος που οι επιθέσεις επιδεινώθηκαν. Προστατεύεται με αγιασμό και προσευχή στον αρχάγγελο Μιχαήλ μέχρι να ανεβεί στο ανάλογο επίπεδο όπου βρίσκεται ο νεφελίμ, για να μπορέσει να μπλοκαριστεί. Ευτυχώς γι αυτήν βρίσκεται στο 9, ενώ ο νεφελίμ στο 10.
Η Έλλη, 32, είδε σε όραμα την προηγούμενη ζωή της, βοηθούμενη από τον αρχάγγελο Ουριήλ. Είδε μια ζωή στην Ασία γύρω στο 34 000 πχ, στην οποία ήταν ιέρεια των ανουνάκι. Ζούσαν σε μια μεγάλη πυραμίδα και ο κόσμος τούς είχε τάξει το ένα τρίτο της ψυχής του. Κάποια στιγμή ο άρχοντας τής ανακοίνωσε ότι ήθελε πλέον όλη την ψυχή των υπηκόων του. Αυτή σοκαρίστηκε και πήγε σ’ένα βράχο να σκεφτεί τι θα κάνει. Εκεί της παρουσιάστηκε ο αρχάγγελος Ουριήλ και τής μιλήσε για τον άγνωστο Θεό δημιουργό. Τής είπε επίσης ότι αν αρνιόταν να δώσει στους ανουνάκι αυτό που ζητούσαν, αυτή και οι ομοίοί της θα εκτελόντουσαν με βασανιστικό τρόπο. Παρ’ολα αυτά, αυτή και πολλοί άλλοι αρνήθηκαν. Για τιμωρία τους οι ανουνάκι τους κρέμασαν δεμένους πάνω από ένα υφαίστειο και τούς κατέβαζαν σιγά-σιγά έτσι ώστε να σιγοκαίγεται η σάρκα τους μέχρι να πεθάνουν. Η ΄Ελλη είχε κι αυτή πολλές επιθέσεις και στην ύπνωση που έκανε μαζί μου είδε ότι η δίδυμη φλόγα της είναι ο τότε ανουνάκι (και σε άλλες ζωές νεφελίμ) και ενσαρκωμένη σε έναν άντρα με τον οποίο είχε σχέση ένα διάστημα και που προσπάθησε να τη σκοτώσει. Αυτός  επιτίθεται σ’ αυτήν και στο καινούργιο της φίλο. Ο άνω εαυτός του έχει εξαντλήσει όλη του την ενέργεια και ενσαρκώνεται πλέον μόνο ως κόκκινος, δηλαδή σκοτεινή ψυχή που κάποια στιγμή συνειδητοποεί την ταυτότητά της. Όσο αυτή ανεβαίνει επίπεδο ψυχής τόσο καλύτερα θα μπορεί να αντιστέκεται στις επιθέσεις του. Και αυτή είναι στο 9, ενώ ο νεφελίμ στο 10. Η δίδυμη φλόγα της διάλεξε να βιώσει τη σκοτεινή πλευρά από την πρώτη ενσάρκωσή της. Η Έλλη έκανε το λάθος να αποκαλύψει την ταυτότητα ενός άλλου ενσαρκωμένου νεφελίμ σε γνωστό της άτομο, και γι΄αυτό οι επιθέσεις εναντίων της πολλαπλασιάστηκαν. Έχουν άμεση αντίληψη των λεγόμενών μας.
Εγώ είχα μια ενσάρκωση στην Ατλαντίδα το 34 000 πχ. Δούλευα σε μια βιβλιοθήκη. Μια μέρα ανακάλυψα τυχαία ένα κρυφό πέρασμα που οδηγούσε σε ένα υπόγειο δωμάτιο. Κατέβηκα κάτω και ανακάλυψα μια δεύτερη βιβλιοθήκη. Άρχισα να την επισκέπτομαι συχνά και να διαβάζω τα βιβλία με την κρυφή γνώση. Δεν αναλογίστηκα όμως τους κινδύνους. Η βιβλιοθήκη ανήκε στους νεφελίμ. Μια μέρα εμφανίστηκε ένας από αυτούς μπροστά μου. Πριν ακόμα προλάβω να αντιδράσω  έκανε μεταβολή, βρέθηκε αστραπιαία πίσω μου και με σκότωσε. Το 438 πχ ξανάρθα σε επαφή με τους νεφελίμ, στο Μεξικό. Ερωτεύτηκα τον ιερέα τους και μπήκα στον ναό όπου ήταν, υπηρετώντας τους. Ευτυχώς δεν πρόλαβα να κάνω πολύ κακό, γιατί μόλις στα 17 μου μάς επιτέθηκε μια εχθρική φυλή και μάς σκότωσε όλους.
Και ένα γνωστό μου άτομο όμως είχε μια συνάντηση μαζί τους. Στο δρόμο του έπεσε ένας μπαχομέχ, ένας αυθεντικός βρυκόλακας. Τού επιτέθηκε και τού ήπιε το αίμα μέχρι που πέθανε. Αναρωτήθηκα αν όλα αυτά που βλέπουμε στις ταινίες και τα σήριαλ για τους βρυκόλακες αληθεύουν. Πράγματι, τα περισσότερα αληθεύουν. Αν δηλαδή ένας μπαχομέχ ή άνθρωπος-βρυκόλακας δαγκώσει έναν άνθρωπο, αυτός θα πεθάνει, εκτός κι αν πιει επίσης ανθρώπινο αίμα. Τότε κάνει συμβόλαιο με τις δυνάμεις του σκότους και γίνεται επίσης βρυκόλακας. Το να αντισταθεί είναι μεγάλη δοκιμασία, γιατί νοιώθει μια ακατανίκητη όρεξη για ανθρώπινο αίμα. Ο φίλος μου πέρασε ευτυχώς τη δοκιμασία. Αυτή η επίθεση πιθανώς να έχει σχέση με μια προηγούμενη ζωή μας στην Ινδονησία, το 1800 π.χ., όπου ο γιος του σκότωσε έναν νεφελίμ ερπετόμορφο. Στη διοχέτευση με τον οδηγό που μού είπε για περιστατικό με τον μπαχομέχ μπορούσαμε να μιλήσουμε γι΄αυτό μόνο μερικά δευτερόλεπτα, αλλιώς ο μπαχομέχ θα μάς εντόπιζε και θα είχαμε επιθέσεις. Τώρα που το γράφω δεν αποκαλύπτω την ταυτότητα του φίλου μου, επομένως είμαστε ασφαλείς.
Eπίσης είχα μια ζωή όπου υπηρέτησα νεφελίμ μαλτσέχ. Ζούσα το 1722, απέναντυ από την Παναγία των Παρισίων. Η μητέρα μου ήταν ιερόδουλη και ο πατέρας μου ο νταβατζής της. Τη χτύπαγε συχνά. Εμένα με είχανε στη σοφίτα. Από το παράθυρο παρατηρούσα τον κόσμο να μπαίνει στην εκκλησία καθώς και τα τερατόμορφα γλυπτά που εξείχαν. Μια μέρα ρώτησα τη μητέρα μου τι ήταν αυτά τα τέρατα στην πρόσοψη της εκκλησίας. Μού απάντησε ότι είναι πολύ δυνατά και προστατεύουν την εκκλησία. Στα πέντε μου ο πατέρας μου άρχισε να μού φέρνει πελάτες για στοματικό σεξ. Δεν μού άρεσε και ζήτησα βοήθεια από το ον της εκκλησίας. Έτσι έκανα άθελά μου συμφωνία με ένα νεφελίμ, αφού αυτοί είναι που κρύβονται πίσω από τα γλυπτά. Με έκανε δυνατή αλλά αυτή η δύναμη ήταν σκοτεινή και ανεξέλεγκτη. Μού έδωσε τη δύναμη να υπνωτίζω και να σκοτώνω με μια ματιά. Σκότωσα τον πατέρα μου για να γλυτώσω τη μητέρα μου από αυτόν. Έτσι ο νεφελίμ πήρε εξουσία να με κυριεύσει. Όμως αυτή δεν έκανε τίποτα για να γλυτώσει από αυτή τη ζωή, και άφηνε τους πελάτες της να την κακομεταχειρίζονται. Τη σκότωσα κι αυτή για να τη γλυτώσω από τον εαυτό της. Από κει και πέρα έγινα υποχείριο του νεφελίμ. Βγήκα στη φτώχεια και μιζέρια του τότε Παρισιού και άρχισα να σκοτώνω ανεξέλεγκτα. Μερικούς τούς υπνώτιζα, σε άλλους έδινα δηλητηριασμένη τροφή που έκλεβα και μόλυνα με την ενέργεια του νεφελίμ. Και όταν πεθαιναν τούς ξερίζωνα την καρδιά -κάτι που οι νεφελίμ συνήθιζαν. Μέχρι τα 8 μου είχα σκοτώσει 144 άτομα. Όμως με πήραν χαμπάρι. Μια μέρα που έμπαινα στην Παναγία των Παρισίων έσβησαν όλα τα φώτα, μού φόρεσαν μια κουκούλα, με άρπαξαν και με κρέμασαν ως μάγισσα. Την ψυχή εκείνου του παιδιού την εξορκίσα σ’ αυτή τη ζωή. Ήταν τόσο επικίνδυνη που ο οδηγός μου φοβήθηκε ότι θα με σκότωνε. Γι΄αυτό τη διέλυσε και την έστειλε στην ανακύκλωση. Ο νεφελίμ, από το γένος των μαλτσέχ, των κυνοκέφαλων, είναι τώρα ενσαρκωμένος σε ένα γνωστό μου και μού έχει προξενήσει πολλές ζημιές. Είναι στο 9, ενώ εγώ είμαι στο 8,5. Αλλά αυτός ανεβαίνει πιο γρήγορα γιατί κάνει μάγια.
Η Ευαγγελία, 53, είδε στην ύπνωση ότι ο οδηγός της ο Ασλίς ήταν ανουνάκι και ότι ήταν καλός. Όπως και κάποιοι νεφελίμ, έτσι και κάποιοι από αυτούς έχουν γίνει φωτεινοί.
Η Έλιν, 23, είχε μια ζωή στη Νέα Καληδονία το 1742. Ήταν ονειροπόλα και άκουγε με ενδιαφέρον τους μύθους για τους αρχαίους θεούς και την επαφή τους με τους ανθρώπους που η φυλή της εξιστορούσε γύρω από τη φωτιά. Τούς φανταζόταν πραγματικούς και καλούς, αφού αγαπούσε όλα τα όντα. Πίστευε ότι μπορούσαν να βοηθήσουν τους ανθρώπους, όπως έλεγαν οι μύθοι. Αποφάσισε λοιπόν να ζητήσει τη βοήθεια ενός συγκεκριμένου θεού από ένα θρύλο που είχε ακούσει. Ήταν ένας καχσνάχ, ερπετόμορφος. Αυτός ήρθε στον ύπνο της και τού ζήτησε έρωτα και να γνωρίσει έναν κόσμο διαφορετικό από το δικό της. Σύντομα ήρθαν Άγγλοι ερευνητές στο νησί. Τούς γνώρισε και ερωτεύτηκε έναν από αυτούς. Οι εικόνες της Ευρώπης που τής έδειξε τής έκαναν μεγάλη εντύπωση. Και αυτός την αγάπησε και τής υποσχέθηκε να την πάρει μαζί του στην Αγγλία όταν θα τέλειωνε τα ταξίδια του. Έτσι κι έγινε. Αν και στενοχωρέθηκε που άφηνε το μαγευτικό νησί της έφυγε μαζί του. Στην  αρχή το Λονδίνο τη μάγεψε, και έκανε ατέλειωτες βόλτες με άμαξες και με τα πόδια κοιτάζοντας τα μαγαζιά και τα κτήρια. Όμως οι άνθρωποι την κοίταζαν επιφυλακτικά λόγω του χρώματός της. Απέκτησαν 2 παιδιά. Στο σχολείο τα άλλα παιδιά ήταν σκληρά μαζί τους και τούς φέρονταν άδικα. Αυτό τη λυπούσε πολύ. Ο κόσμος αυτός ήταν ψυχρός και άκαρδος. Όμως ο άντρας της είχε τη δουλειά του και τον κύκλο του εκεί και δεν μπορούσαν να γυρίσουν πίσω. Ούτε τα παιδιά της ήθελαν να ζήσουν σε ένα νησί μακρυά από τον πολιτισμό, στην άλλη άκρη του κόσμου. Η νοσταλγία της μεγάλωσε σε σημείο αφόρητο. Κάλεσε ξανά τον νεφελίμ και τον ρώτησε γιατί την έφερε εκεί. Αυτός τής είπε ότι τού είχε ζητήσει να γνωρίσει έναν διαφορετικό κόσμο με έναν άντρα που θα αγαπούσε και αυτό τής έδωσε. Όταν μεγάλωσαν τα παιδιά της και δεν την χρειάζονταν πια πέθανε από θλίψη. Η αγάπη για την οικογένειά της δεν ήταν αρκετή για να ισοσταθμίσει την αγάπη για το νησί της. Στην πραγματικότητα ο νεφελίμ δεν τής έδωσε τίποτα απολύτως, αφού αυτό ακριβώς ήταν το σχέδιο της ζωής της, δηλαδή να γνωρίσει αυτόν τον άντρα και να ζήσει στην Αγγλία. Αλλά χωρίς τον νεφελίμ δεν θα πόναγε τόσο και θα είχε προσαρμοστεί. Τώρα ο νεφελίμ αυτός είναι ενσαρκωμένος σε έναν άντρα που ζει στην πόλη της, αλλά είναι στο έβδομο επίπεδο, ενώ αυτή είναι στο ένατο. Έτσι το μπλοκάρισμα ήταν εύκολο. Παρόλα ταύτα, μέχρι το τελικό μπλοκάρισμα, τής έστειλε πολλούς άλλους νεφελίμ που τής έκαναν ψυχική επίθεση.
O Παναγιώτης, 45, είχε μια ζωή το 1344 στο Λονδίνο ως αλχιμιστής. Στα αποκρυφιστικά βιβλία βρήκε ένα ξόρκι σε νεφελίμ για να φτιάξει χρυσό. Το έκανε και τα κατάφερε. Όμως έτσι έκανε συμφωνία με τον νεφελίμ, ο οποίος έκανε τη γυναίκα του να αποβάλλει κάθε τόσο και τα περισσότερα παιδιά τους να πεθαίνουν μικρά. Ένα επέζησε και βοηθούσε τον πατέρα του στην παρασκευή χρυσού, αλλά σύντομα έπεσε πανούκλα και πέθαναν  όλοι. Στην τωρινή ζωή ο νεφελίμ είναι ενσαρκωμένος στην οικογένειά του Παναγιώτη και τού έχει προκαλέσει αρκετά δεινά.
Κι εγώ είχα μια ζωή ως αλχιμιστής στη Νότια Γαλλία, το 1235. Κι’ εγώ απέκτησα χάρη σε ένα ξόρκι σε νεφελίμ την ικανότητα να φτιάχνω χρυσό. Τα βιβλία μαγείας βλέπετε δεν προειδοποιούν για τη φύση των οντοτήτων, ούτε για τις πνευματικές επιπτώσεις. Ο νεφελίμ ήταν ο ίδιος που θα ερχόταν αργότερα στη ζωή μου στο Παρίσι. Μια γυναίκα που ζήλευε τη σχέση μου με τη γυναίκα μου (η μητέρα μου από τη ζωή στο Παρίσι αλλά και η τωρινή) μάς κατηγόρησε για μαύρη μαγεία και ο όχλος μάς επιτέθηκε με καταπέλτες στο κάστρο μας. Βγήκαμε τρέχοντας αλλά οι πέτρες μάς σκότωσαν.

Στους νεφελίμ έχω αναφερθεί στο http://www.spiritualinsight.gr/el/to-simvulio-tu-fotos-ke-i-dinamis-tu-skotus και στο http://www.spiritualinsight.gr/el/i-metafisiki-stili-tis-koalanis/101-nefelim-xotika-el-monokeri-kadath. Στο τωρινό άρθρο θα δούμε παραδείγματα τέτοιων όντων σε προηγούμενες ζωές μας αλλά και ενσαρκωμένα τώρα σε σώματα ανθρώπων. Παίρνουνε το δικαίωμα ενσάρκωσης μέσω μιας συνηθισμένης ψυχής που έχει κάνει συμφωνία μαζί τους σε προηγούμενη ζωή, έχει ενσαρκωθεί από το σκοτάδι τώρα ως «κόκκινη» και συνεχίζει και τούς υπηρετεί, συνήθως υποσυνείδητα, αλλά καμιά φορά και συνειδητά. Όσο κακό προκαλούν τόσο ανεβαίνουν στη δαιμονική σκάλα, και για να μπλοκαριστούν από τους φωτεινούς οδηγούς πρέπει εμείς να ανεβούμε στη φωτεινή σκάλα, σε ανάλογο επίπεδο με το δικό τους.

Περισσότερα...
 
Vidas paralelas

Las reencarnaciones se realizan a partir del yo superior, que es una porción de energía-conciencia que se encuentra en la Luz. Él manda trozos de sí mismo a la tierra u otros mundos a experimentar, crecer y equilibrar el karma producido. El las dimensiones más altas el tiempo no existe, de manera que el yo superior puede enviar partes de sí mismo a cualquier período histórico. Así pues, podemos tener vidas paralelas, o nuestra vida futura puede tener lugar en el pasado. Las vidas paralelas pueden ser enviadas al mismo tiempo desde el punto de vista del yo superior, es decir estando el alma en el mismo nivel, o se puede enviar una parte al pasado de la tierra, lo que significa que el alma estba entonces a un nivel más alto que en la vida actual.
Para aclarar esto mejor, doy un ejemplo propio:
En 1808 tuve mi segunda vida en la que mi alma escogió experimentar cómo es volverse oscuro, en Hamburgo. A los 5 años salí de casa para ver de cerca qué era la luz fuerte que iluminaba de noche el bosque. La toqué y fui poseída por un extraterrestre oscuro que me convirtió en asesina. Empecé matando animales y de mayor hice lo mismo con los humanos. Al tocarlos de cierta manera su alma se les hacía pedazos y se morían de un infarto. Después de 54 asesinatos me pillaron y entonces el ET me hizo a mí el alma pedazos y me morí. Después de aquella vida tuve 2 más parecidas, en México del 1680 y la Holanda del 1920, pero al mismo tiempo tuve encarnaciones luminosas para contrarrestar la caída que mis yos oscuros experimentaban, robando energía a mi yo superior. Mis otras vidas eran a veces dramáticas, a veces pacíficas. Así fue que tuve cientos de encarnaciones en esos siglos. A uno de mis yos pasados del siglo XVIII en Toledo se le administró el agua de la juventud, que existe en un mundo luminoso subterráneo y viví 145 años. Así tuve una vida en tres partes, ya que cuando me hice mayor me fui a vivir a Holanda como la hija de mi yo anterior. Y cuando me hice otra vez mayor me trasladé a Suecia donde me casé y tuve 4 hijos. Morí en el siglo XX. Así mi yo superior pudo mantener la energía necesaria para equilibrar la actividad oscura de mis yos de Holanda, México y Alemania y posibilitar mi encarnación presente en la que esos yos oscuros fueron mandados a la Luz.
Gerrit, 64, que vive en Holanda, tiene una vida paralela como mujer en las islas Shetland. Tienen bastantes similitudes, como por ejemplo el amor a los objetos decorativos y los cristales. Gerrit tiene una fuerte sombra de una vida pasada, atada con un espíritu, y su yo superior eligió repartir la energía para poder aguantar las entidades. Durante el proceso de limpieza, al enterarse él de su vida paralela, las dos energías se unieron y el proceso de sanación se aceleró para los dos.
Jorgía, 43, que vive en Grecia, vio en hipnosis que tiene una vida paralela en Francia, como artista. Había perdido un fragmento importante de su alma en una vida anterior que fue recuperado en la hipnosis. El fragmento fue del corazón y sintió un gran alivio en ese sitio. Sintió también que su otro yo de Francia sintió el mismo alivio.
Anneke, 34, que vive en Grecia, tiene una vida paralela en Alemania, como hombre. Siempre ha sentido una afinidad para ese país. También muchas veces se siente ausente, como si algo estuviera pasando en otra dimensión u otro lugar. Ese mismo síntoma lo tiene Gerrit.
Roberto, 62, que también vive en Grecia, vio en la hipnosis que en un viaje suyo a la India, encontró a una chica que es su vida paralela. Fue una relación corta pero muy intensa. A veces encontramos nuestro yo paralelo para equilibrar las energías.
Savas, 28, también habitante de Grecia, vio bajo hipnosis que tiene una vida paralela como hombre mayor en Miami. Vio también que lo iba a conocer. Al despertarse me dijo que tenía planes de mudarse a los EEUU. A menudo conocemos a nuestro yo paralelo para equilibrar las energías.
Rumi, 37, que vive en Grecia, vio bajo hipnosis que tiene una vida paralela en Dinamarca. Vio también que tuvo allí una vida pasada como hija de un rey tiránico. Él pegaba a su mujer y a su hija la mantenía encerrada en su cuarto. Ella intentó proteger a su madre, pero no pudo, ya que el rey las mató a las dos. Ahora, en su vida paralela, es otra vez hija de esa mujer, y ahora está logrando hacer lo que no pudo antes, es decir protegerla. En esta vida de Grecia, su padre es el mismo y es otra vez muy malo. Vio que pertenece a los rojos, o sea a los demonios encarnados. En la hipnosis le hicimos una especie de limpieza, pero un par de días después su guía oscuro reaccionó y lo atacó. Ella le dijo la verdad e intenta persuadirlo a que se arrepienta del mal que ha hecho y se dedique a Dios. Si lo logra, él podrá desatarse del guía oscuro e irá a la Luz.

Las reencarnaciones se realizan a partir del yo superior, que es una porción de energía-conciencia que se encuentra en la Luz. Él manda trozos de sí mismo a la tierra u otros mundos a experimentar, crecer y equilibrar el karma producido. El las dimensiones más altas el tiempo no existe, de manera que el yo superior puede enviar partes de sí mismo a cualquier período histórico. Así pues, podemos tener vidas paralelas, o nuestra vida futura puede tener lugar en el pasado. Las vidas paralelas pueden ser enviadas al mismo tiempo desde el punto de vista del yo superior, es decir estando el alma en el mismo nivel, o se puede enviar una parte al pasado de la tierra, lo que significa que el alma estba entonces a un nivel más alto que en la vida actual.

Περισσότερα...
 
Περισσότερα Άρθρα...
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 6 από 13