GreekEnglish EspañolSvenska (Sverige)Finnish (Suomi)
Bakgrund/Metod/Tjänster

 

Koalani* (Isabella Aktypi) är attesterad hypnoterapeut och har varit medlem i International Hypnosis Federation. Hennes bakgrund är akademisk. Hon har forskat och studerat det andliga och övernaturliga fältet i flera år och har varit student till den välkända hypnoterapeuten Dick Sutphen (https://www.dicksutphen.com/). Hon bor i centrala Athen och kan hålla kanaliserings- och hypnossittningar på bl.a. svenska, norska, finska, engelska och eventuellt danska, samt karmiska reningar på avstånd med kommunikation med klienterna på dessa språk.


Hypnosen är en djup avslappning där vår hjärna skapar alfa-böljor, som fluktuerar mellan 9 och 13 cyklar per sekund. Vi  går in i detta medvetandetillstånd varje dag när vi tittar på TV, läser, sover, o.s.v. I detta ändrade tillstånd blir vår utomsinnliga förnimmelse tillskärpt och vi kan få information om ett tidigare liv, något som vi annars inte vet eller kontakta diskarnerade entiteter. Metoden som används är guidad visualisering.


I tillbaka-till-orsaken-terapin går vi tillbaka till grunden till problemet, det som plågar oss, vare sig det kommer från ett tidigare liv eller detta liv, och helar det. Ett sådant problem (ett beroende, en känslomässig blockering, fetma, o.d.) förorsakas ofta av ett trauma. Så snart traumat återupplevs leds klienten till andevärlden där han/hon, i kontakt med dennas andliga vägledare eller högre själv, kan begripa och komma över det som inte blev fullbordat (förlåtelse, acceptering, ny insikt, o.s.v.).  Om intrycken vi får stämmer precis är inte så viktigt. Det som är viktigt är helandet och vårt undermedvetande erbjuder oss precis de intryck vi behöver för att hela.


I tidigare-liv-terapin går man till det liv som påverkar oss mest eller hjälper oss i vår självutveckling. Man kan b.l. studera likheterna  mellan ett tidigare liv och nuet och relationerna med människorna man känner nu och varit tillsammans med då. De viktigaste människorna i vårt liv hör till vår själsgrupp och har varit tillsammans med oss i de flesta liven i olika förhållanden som brukar spela en roll i de nuvarande relationerna vi har med varandra.


I progressionsterapin synkroniserar man sig med hjälp av sin andliga guide med sin ideala frekvens (sin själsuppgift). Den motsvarar ett ut av olika möjliga framtida versioner av framtiden i detta liv. När man väljer en sådan frekvens programmerar vi oss för de framtida händelser som tjänar oss bäst i vår utveckling och lämnar de sämre versionerna ute, i ett parallelt universum istället för i detta.


I andekontaktterapin tar vi kontakt med vår andliga guide som tillsammans med vårt högre själv ger oss svar och insikt om de karmiska ramifikationerna, uppmaningarna och lektionerna i våra tidigare liv. Vi kan även kontakta våra kära avlidna (även djur), så länge de är kontaktbara och inte på en mission. Skulle de vara jordbundna, kan de hjälpas åt för att gå till ljuset. Om de är nyligen avlidna är det möjligt att de vilar eller håller på att hela sig, och då kan de inte komma. Anden till en avliden kan man också ta kontakt med genom en kanalisering med Koalanis medarbetare.


Annan avsevärd information man kan få under hypnos eller i en kanalisering är ens själs utvecklingsnivå, tvillingssjäl, själsgrupp och själsuppgift, samt få råd om framtiden. Men för just framtiden är det bäst att ha en kanalisering, eftersom en annans insikt är neutralare än ens egen.


I själshämtningen får man sina tappade själsfragment som rymt under ett allvarligt trauma i detta eller ett tidigare liv. Själsförlust förorsakar trötthet, ett svagt immunförsvar och andra hälsorisker och kan lämna energikroppen sårbar och öppen till vandrande entiteter som kan klibba sig till den och vålla psykiska eller fysiska sjukdomar. Koalanis arbetsguide Teagan kan samla alla själsfragment från  alla tidigare liv och man kan återhämta dem allihopa på en meditationssittning. Har man en regression, kan man bara återhämta enstaka själsfragment.


I utdrivningsterapin hittas, samtalas med och hjälps till Ljuset karmiska entiteter och klibbandar (tankeformer, jordbundna andar, demoner eller  utomjordingar). Dessa entiteter är antingen karmiska (från tidigare liv), från omedvetna avtal eller är tilldragna p.g.a. liknande känslor eller energier man delar med dem. De kan också skickas till någon genom svart magi eller en förbannelse. I detta fall bryts häxeriet och förbannelsen lyfts. Klibbandar och andra entiteter kan vara källan till djupt och oförklarligt lidande samt livslång motgång. Utomjordingar kan sätta eteriska implantat i människors kropp och bortföra dem genom ett omedvetet kontrakt, en inbjudning eller en förbindelse i ett tidigare liv. Koalanis andliga hjälpare ger beskydd mot att bli kidnappad igen och skickar iväg dem till Ljuset. Implantatoperationerna utförs i astralplanet utan sittningar p.g.a. deras långa varaktighet.


Standarhypnossittningen börjar med en tillbaka-till-orsaken-regression. Sen kontaktar man ens andliga guide, som ger alla svar och förklaringar som behövs. Där utförs även helandet som behövs. Sittningen slutar med suggestioner för personlig utveckling (banta, sluta röka, öka i självförtroende, o.s.v.).


En karmisk rening är kombinationen av alla terapier man behöver, t.ex. andeutdrivning, implantatborttagning och själshämtning.


Hypnossittningarna  varar  ca. två timmar och kanaliseringarna  ca. en eller en och en halv timme. Utdrivnings- och själshämtningsterapin utförs optimalt på distans av Koalanis guide och hon kanaliserar alla nödvändiga svar om fallet. Skriv gärna upp allt du vill utforska och frågorna du vill få besvarade. Sittningen spelas in och skickas med länk för nedladdning. Man kan ha en sittning över hela världen i Skype.


Upplever du nåt sorts problem kan du kontakta Koalani och hennes guide Teagan ska kolla och säga till vad som ligger bakom det och vilken terapi/metod du behöver.


Du hittar exempel på olika fall på engelska i ”Koalani’s Metaphysical Column”.


Denna sajt håller på att översättas till svenska, så du hittar inte allt på svenska än.


Mina skandinaviska läsare och alla andra som förstår svenska, danska eller norska är välkomna att delta i vårt andliga forum www.aandeligkrig.freeforums.net .
*”Koalani” betyder ”andlig krigare” på hawaiianska.