GreekEnglish EspañolSvenska (Sverige)Finnish (Suomi)
Andeutdrivning

 

Människan har många kroppar: en biologisk kropp, en eterisk kropp (vår livskraft eller qi eller mana på hawaiiska) och en astralkropp. Vi har också en mental kropp (våra tankar), en känslomässig kropp och en andlig kropp (vår ande). När vår astrala kropp försvagas kan en astral entitet klista sig på den. Försvagningen kan orsakas av följande orsaker: sjukdom, läkemedel eller alkoholförgiftning, anestesi, organtransplantation, förlossning, abort, missfall, skada, sömngång, astral projektion, otrygg meditation, känslomässig chock, depression, osv. Detta är anledningen till att vi alltid bör be om skydd av vår skyddsängel eller andliga guide, eller visualisera att vi är omgivna av vitt gudomligt ljus innan vi påbörjar  en metafysisk aktivitet. Entiteter kan också klibba sig på oss om vi tillkallar dem, antingen genom séance, ande-i-glaset, automatisk skrift, häxeri, m.m. Det spelar ingen roll om vi kallar på en bestämd entitet eller ej. Vilken som helst entitet, oftast en demon, kan komma istället och påstå att den är den vi tillkallade. Den kan stanna i vårt hem, sitta på vår astrala kropp eller påverka oss på distans. Ande-i-glaset, seanser och häxeri avrådar jag helt och hållet (endast ljus magi är trygg, dvs ritualer i samarbete med vår andliga guide eller ärkeänglarna). Automatisk skrift kan man experimentera med, men man ska alltid be om skydd till Gud först och aldrig när man har negativa känslor. Man ska också se till att man är den som flyttar handen, enligt sin intuition. Samma riktlinjer gäller för astralresor, plus att man alltid borde ha någon bredvid sig som vägledare. Om en ande utgör sig som vår guide och ger riktlinjer eller föreslår något avtal, ska vi inte lita på den. En riktig andlig guide kommer hellre till våra drömmar eller vår intuition och erbjuder råd, något meddelande eller stöd.

Inom alternativa praktiker blir många medier och terapeuter lurade när de först tillkallar sin andliga guide eller skyddsängel. På det sättet börjar de samarbeta med en mörk entitet som undergräver och saboterar deras arbete. De kan säga till sina klienter att de har häxeri eller en förbannelse på sig (och de kan ha rätt), men de kommer att be om stora pengar för att bryta den. Eller man kan besöka dem för behandling och få en entitet som deras demon skickade. Man kan också vilja kommunicera med en kär avliden, men det kommer en utomjording istället och man får implantat. En sådan professionell är faktiskt lika mycket offer som klienten och bägge tappar själen pga avtalet de gjorde. Den mörka entiteten kommer till dem pga desinformation, därför att de inte ber Gud om beskydd eller om deras huvudsakliga motivation är personlig vinst och ambition.

Entiteterna som kan klibba sig till oss är följande: mentalformer, själar till döda människor eller djur, själsfragment till levande eller döda människor eller djur, hela själar till levande människor eller djur, navelsträngar, utomjordingar, naturväsen, troll, älvor och annat småfolk, slöjor, skuggor, golem, nefilim, astralparasiter och demoner.

En speciell sorts entitet är våra egna själsfragment. Efter en traumatisk chock tar de avstånd från resten av vår astralkropp, stannar de runt oss och tar kontroll över vårt beteende enligt sina egna behov. De kan vara mycket störande, ännu mer än en mörk entitet. Om de uppstod i detta liv kan de inte skickas till Ljuset, utan ska integreras med resten av personligheten. Detta kräver en rad sessioner där varje entitet identifieras, får uttrycka sina behov och leds till återintegrering.

Men skadliga entiteter är oftast med oss från tidigare liv. De var en fiende eller vårt eget jag som blev demonisk. Mord och självmord leder ofta en själ till att fastna i hat, förtvivlan eller hämndlystnad och jagar blint sin parallell eller sina fiender i deras framtida liv.

Entiteten, hur välvillig den än är, överför sina egna tankar, känslor och behov till oss. Det kan orsaka dysfunktionella beteenden, blockeringar, negativa känslor, tvångstankar, missbruk, självmordstankar, trötthet, schizofreni, minnesförlust, Alzheimers (tillsammans med själsförlust), bipolär sjukdom,  MPD (dissociativ identitetsstörning / Multiple Personality Disorder), MID (Felidentifierad identitetsstörning), epilepsi, besvimmelse, etc.

Symtomen till en entitetvidfästning kan vara en kall / varm / öm / tung känsla på ens kropp. Många gånger är den inte symmetrisk, d.v.s. man känner det på bara en hand eller fot. De flesta tecknen är emellertid känslomässiga. Man känner sig oförklarligt trist, tom, rädd, misstrogen, ensam, arg, osv. Eller man brukar göra udda och extrema saker som man annars aldrig gör. Livet kan bli svårt, osynkroniserat, locka alla möjliga negativa händelser och människor. Man verkar stöta människor eller inte kunna kommunicera med dem på en djup nivå. I hypnosen blir symtomen tillskärpta och om entiteten har försvagat klienten kan man ofta inte ta sig igenom hela sessionen, om man väljer göra utdrivningen själv. Några av mina klienter blev utmattade och vi fick fortsätta jobbet en annan dag med min medarbetare som medium. En annan väldigt allvarlig sak som vår guide visat för oss är att vissa klienter gjorde en undermedveten pakt med demonen i sittningen, och sålunda blev de lurade och trodde att den gick till Ljuset, fast den inte gjorde det. I andra fall lurade demonen dem så att de såg att de inte hade någon entitet. Ännu värre, demonen visade dem att det fanns en annan demon som leddes till Ljuset. En riktig show! Så de enda säkra sätten att göra utdrivningen på är under övervakning av våra andliga guider, med min medarbetare som medium eller på distans, av min andliga guide och änglahjälparna.

Inspirerad av Dr. William Baldwins metod men med min medarbetares guides hjälp spårar änglarna entiteten och placerar den in i en ogenomtränglig kapsyl. Sen pratar jag med den och övertygar den om att gå hem, dvs till Ljuset, där andarna håller hus och kan gå till sin nästa utvecklingsnivå. En ande kan ha bott i århundraden eller till och med årtusenden i det nedre astralplanet, en lågvibrationsplats där demoner och andra mörkisar, vilsna själar och trollkarlar bor eller besöker. En själ kan också fästa sig till en person eller hoppa från en person till en annan. När någon som har en ande kllibbad på sig dör, kan hans/hennes själ vara stark nog för att dra med klibbanden till Ljuset. Eller anden kan vara starkare och stoppa sin värd från att gå vidare, utan hålla denne i mörkret (det nedre astralplanet). Klibbanden kan också dra med värden in i en ny kropp, så att två andar kommer in samtidigt. Genom denna mekanism kan någon ha hundratals klibbandar!
Det som håller en mänsklig själ i det nedre astralplanet (närmaste Jorden) är dennes negativa känslor vid döden (ilska, rädsla, hämndgirighet, känslan av orättvisa, oavslutade ärenden eller helt enkelt förvirring). Vissa själar inser inte ens att de gick bort och blir jordbundna, de vandrar bland oss och förstår inte varför vi inte ser dem. Andra går inte till Ljuset som dyker upp för att de inte tror på någonting eller för att det finns häxeri eller en förbannelse på dem som blockerar dem. Dessa blir ofta lurade av mörkisar som ger dem falska löften de inte alltid kan förverkliga. Accepterar de hjälpen, blir de förtrollade och förslavade. De kanske upptäcker att de blev lurade, men kan inte göra något åt det. De kan inte bryta sitt avtal och deras vibration är så låg att de är dömda till evigt slaveri. De glömmer snart vem de var och att de hade ett liv som människor, och ser på sig själva som demoner. Tills de upptäcks av en terapeut eller shaman som hjälper dem att komma ihåg och räddar dem. Med den här metoden kan även verkliga demoner räddas! Just det. Lucifer (Samael, som hans riktiga namn heter) lurade dem på många olika sätt, som t.ex. genom att berätta för dem att Ljuset är farligt och ska undvikas. Han lovade dem att han skulle skydda dem från det. Han uppmuntrade dem att känna mer och mer hat, arrogans och ilska och beordrade dem att förstöra människor. De kan göra det genom de samma negativa känslorna människor känner. Dessa känslor leder till destruktivt beteende och så blir man sjuk, skadar eller dödar andra och slutligen dör. Det finns också fria agenter bland mörka krafter, de som inte lyder Samael utan gör ont på egen hand.

I varje mörk entitet finns det djupt inne en ljusmonad, en gnista av ljuset som entiteten var en gång, när den föddes ur den gudomliga källan. När jag övertygar dem om att se djupt inuti sig själva (de gör det nästan alltid, av nyfikenhet eller för att få det jag lovar dem) ser de denna ljusmonad. Medan de ser på den växer den och då inser de att ljuset inte skadar dem, utan får dem att må bra. De fattar att de blev lurade, de kommer ihåg sitt tidigare liv eller identitet, de går igenom en förvandling och de ångrar sig. Der bryter alltså avtalet som gav demonen rätt att få deras själ. Vid denna tidpunkt vill de gärna följa änglarna tillbaka till sitt andliga hem. Innan de lämnar ber jag dem i bland tillkalla alla mörkisar under sitt befäl, samt sina vänner och uppmuntra dem att göra det samma. De gör det gärna och på så vis går det massor med mörkisar till Ljuset på en gång! Det finns några fall där demonen är väldigt stark och envis och vägrar samarbeta. I vissa fall kämpade min medarbetare och hans guide med demonen. Den blev försvagad och då var det lättare att överbevisa den eller döda den med det andliga svärdet. I slutändan går de alla tillbaka till Ljuset.
När entiteten är någon som var närvarande i ett av våra tidigare liv, räcker det ibland att förlåta dem. Vi ska göra det, ty för att befria oss från ondskan ska vi vara på en andlig väg, villiga att be om förlåtelse för våra tidigare misstag och förlåta dem som har skadat oss.
Fortsättningen på svenska kommer snart, men du kan läsa resten på engelska: http://www.spiritualinsight.gr/en/spirit-releasement-therapy-

 Människan har många kroppar: en biologisk kropp, en eterisk kropp (vår livskraft eller qi eller mana på hawaiiska) och en astralkropp. Vi har också en mental kropp (våra tankar), en känslomässig kropp och en andlig kropp (vår ande). När vår astrala kropp försvagas kan en astral entitet klistra sig på den. Försvagningen kan orsakas av följande orsaker: sjukdom, läkemedel eller alkoholförgiftning, anestesi, organtransplantation, förlossning, abort, missfall, skada, sömngång, astral projektion, otrygg meditation, känslomässig chock, depression, osv. Detta är anledningen till att vi alltid bör be om skydd av vår skyddsängel eller andliga guide, eller visualisera att vi är omgivna av vitt gudomligt ljus innan vi påbörjar  en metafysisk aktivitet. Entiteter kan också klibba sig på oss om vi tillkallar dem, antingen genom séance, ande-i-glaset, automatisk skrift, häxeri, m.m. Det spelar ingen roll om vi kallar på en bestämd entitet eller ej. Vilken entitet som helst, oftast en demon, kan komma istället och påstå att den är den vi tillkallade. Den kan stanna i vårt hem, sitta på vår astrala kropp eller påverka oss på distans. Ande-i-glaset, seanser och häxeri avråder jag helt och hållet ifrån (endast ljus magi är trygg, dvs ritualer i samarbete med vår andliga guide eller ärkeänglarna). Automatisk skrift kan man experimentera med, men man ska alltid be om skydd från Gud först och aldrig när man har negativa känslor. Man ska också se till att man är den som flyttar handen, enligt sin intuition. Samma riktlinjer gäller för astralresor, plus att man alltid borde ha någon bredvid sig som vägledare. Om en ande utgör sig som vår guide och ger riktlinjer eller föreslår något avtal, ska vi inte lita på den. En riktig andlig guide kommer hellre till våra drömmar eller vår intuition och erbjuder råd, något meddelande eller stöd.


Inom alternativa praktiker blir många medier och terapeuter lurade när de först tillkallar sin andliga guide eller skyddsängel. På det sättet börjar de samarbeta med en mörk entitet som undergräver och saboterar deras arbete. De kan säga till sina klienter att de har häxeri eller en förbannelse på sig (och de kan ha rätt), men de kommer att be om stora pengar för att bryta den. Eller man kan besöka dem för behandling och få en entitet som deras demon skickade. Man kan också vilja kommunicera med en kär avliden, men det kommer en utomjording istället och man får implantat. En sådan professionell är faktiskt lika mycket offer som klienten och bägge tappar själen pga avtalet de gjorde. Den mörka entiteten kommer till dem pga desinformation, därför att de inte ber Gud om beskydd eller om deras huvudsakliga motivation är personlig vinst och ambition.


Entiteterna som kan klibba sig till oss är följande: mentalformer, själar till döda människor eller djur, själsfragment till levande eller döda människor eller djur, hela själar till levande människor eller djur, navelsträngar, utomjordingar, naturväsen, troll, älvor och annat småfolk, slöjor, skuggor, golem, nefilim, astralparasiter och demoner.


En speciell sorts entitet är våra egna själsfragment. Efter en traumatisk chock tar de avstånd från resten av vår astralkropp, stannar de runt oss och tar kontroll över vårt beteende enligt sina egna behov. De kan vara mycket störande, ännu mer än en mörk entitet. Om de uppstod i detta liv kan de inte skickas till Ljuset, utan ska integreras med resten av personligheten. Detta kräver en rad sessioner där varje entitet identifieras, får uttrycka sina behov och leds till återintegrering.


Men skadliga entiteter är oftast med oss från tidigare liv. De var en fiende eller vårt eget jag som blev demonisk. Mord och självmord leder ofta en själ till att fastna i hat, förtvivlan eller hämndlystnad och jagar blint sin parallell eller sina fiender i deras framtida liv.


Entiteten, hur välvillig den än är, överför sina egna tankar, känslor och behov till oss. Det kan orsaka dysfunktionella beteenden, blockeringar, negativa känslor, tvångstankar, missbruk, självmordstankar, trötthet, schizofreni, minnesförlust, Alzheimers (tillsammans med själsförlust), bipolär sjukdom,  MPD (dissociativ identitetsstörning / Multiple Personality Disorder), MID (Felidentifierad identitetsstörning), epilepsi, besvimmelse, etc.


Symtomen till en entitetvidfästning kan vara en kall / varm / öm / tung känsla på ens kropp. Många gånger är den inte symmetrisk, d.v.s. man känner det på bara en hand eller fot. De flesta tecknen är emellertid känslomässiga. Man känner sig oförklarligt trist, tom, rädd, misstrogen, ensam, arg, osv. Eller man brukar göra udda och extrema saker som man annars aldrig gör. Livet kan bli svårt, osynkroniserat, locka alla möjliga negativa händelser och människor. Folk försvinner oförklarligt ur vårt liv och kommunikationen blir ytlig eller bristfällig. I hypnosen blir symtomen tillskärpta och har entiteten försvagat klienten kan man ofta inte ta sig igenom hela sessionen, om man väljer göra utdrivningen själv. I såna fall får man fortsätta jobbet vid en annan tidspunkt och ha en kanalisering med min medarbetare. En annan väldigt allvarlig sak som vår guide visat för oss är att vissa klienter gjorde en undermedveten pakt med demonen i sittningen, och sålunda blev de lurade och trodde att den gick till Ljuset, fast den inte gjorde det. I andra fall lurade demonen dem så att de såg att de inte hade någon entitet. Ännu värre, demonen visade dem att det fanns en annan demon som leddes till Ljuset. En riktig show! Så de enda säkra sätten att göra utdrivningen på är under övervakning av våra andliga guider, med min medarbetare som medium eller på distans, av min andliga guide och änglahjälparna.


Inspirerad av Dr. William Baldwins metod men med min medarbetares guides hjälp spårar änglarna entiteten och placerar den in i en ogenomtränglig kapsyl. Sen pratar jag med den och övertygar den om att gå hem, dvs till Ljuset, där andarna håller hus och kan gå till sin nästa utvecklingsnivå. En ande kan ha bott i århundraden eller till och med årtusenden i det nedre astralplanet, en lågvibrationsplats där demoner och andra mörkisar, vilsna själar och trollkarlar bor eller besöker. En själ kan också fästa sig till en person eller hoppa från en person till en annan. När någon som har en ande kllibbad på sig dör, kan hans/hennes själ vara stark nog för att dra med klibbanden till Ljuset. Eller anden kan vara starkare och stoppa sin värd från att gå vidare, utan hålla denne i mörkret (det nedre astralplanet). Klibbanden kan också dra med värden in i en ny kropp, så att två andar kommer in samtidigt. Genom denna mekanism kan någon ha hundratals klibbandar!


Det som håller en mänsklig själ i det nedre astralplanet (närmaste Jorden) är dennes negativa känslor vid döden (ilska, rädsla, hämndgirighet, känslan av orättvisa, oavslutade ärenden eller helt enkelt förvirring). Vissa själar inser inte ens att de gick bort och blir jordbundna, de vandrar bland oss och förstår inte varför vi inte ser dem. Andra går inte till Ljuset som dyker upp för att de inte tror på någonting eller för att det finns häxeri eller en förbannelse på dem som blockerar dem. Dessa blir ofta lurade av mörkisar som ger dem falska löften de inte alltid kan förverkliga. Accepterar de hjälpen, blir de förtrollade och förslavade. De kanske upptäcker att de blev lurade, men kan inte göra något åt det. De kan inte bryta sitt avtal och deras vibration är så låg att de är dömda till evigt slaveri. De glömmer snart vem de var och att de hade ett liv som människor, och ser på sig själva som demoner. Tills de upptäcks av en terapeut eller shaman som hjälper dem att komma ihåg och räddar dem. Med den här metoden kan även verkliga demoner räddas! Just det. Lucifer (Samael, som hans riktiga namn heter) lurade dem på många olika sätt, som t.ex. genom att berätta för dem att Ljuset är farligt och ska undvikas. Han lovade dem att han skulle skydda dem från det. Han uppmuntrade dem att känna mer och mer hat, arrogans och ilska och beordrade dem att förstöra människor. De kan göra det genom de samma negativa känslorna människor känner. Dessa känslor leder till destruktivt beteende och så blir man sjuk, skadar eller dödar andra och slutligen dör. Det finns också fria agenter bland mörka krafter, de som inte lyder Samael utan gör ont på egen hand.


I varje mörk entitet finns det djupt inne en ljusmonad, en gnista av ljuset som entiteten var en gång, när den föddes ur den gudomliga källan. När jag övertygar dem om att se djupt inuti sig själva (de gör det nästan alltid, av nyfikenhet eller för att få det jag lovar dem) ser de denna ljusmonad. Medan de ser på den växer den och då inser de att ljuset inte skadar dem, utan får dem att må bra. De fattar att de blev lurade, de kommer ihåg sitt tidigare liv eller identitet, de går igenom en förvandling och de ångrar sig. De bryter alltså avtalet som gav demonen rätt att få deras själ. Vid denna tidpunkt vill de gärna följa änglarna tillbaka till sitt andliga hem. Innan de åker ber jag dem i bland tillkalla alla mörkisar under sitt befäl, samt sina vänner och uppmuntra dem att göra det samma. De gör det gärna och på så vis går det massor med mörkisar till Ljuset på en gång! Det finns några fall där demonen är väldigt stark och envis och vägrar samarbeta. I vissa fall kämpade min medarbetare och hans guide med demonen. Den blev försvagad och då var det lättare att överbevisa den eller döda den med det andliga svärdet. I slutändan går de alla tillbaka till Ljuset.


När entiteten är någon som var närvarande i ett av våra tidigare liv, räcker det ibland att förlåta dem. Vi ska göra det, ty för att befria oss från ondskan ska vi vara på en andlig väg, villiga att be om förlåtelse för våra tidigare misstag och förlåta dem som har skadat oss.


För utomjordingar som har blivit eller har fötts mörka är metoden annorlunda. Deras själ är robotiserad, vilket innebär att de är programmerade varelser som saknar känslor och oberoende tänkande och vars enda syfte är att utföra sitt jobb - implantering, experimentering och energiutvinning, utan hänsyn till mänsklig smärta. Demoner kan sluta avtal med dem för att nå en högre nivå och säkra sin vistelse hos sin värd. Utomjordingar kan inte övertygas om att bryta sina avtal, ta ut implantat eller gå sin väg, med mindre man talar direkt till guvernören och ger denne, hans folk och hans planet obegränsat och evigt överflöd i utbyte. Men han skulle aldrig lita på en människa för att kunna göra detta. Så sättet att ta bort implantat är genom min andliga guide, som upplöser implantaten bit för bit och försvagar aliensarna på samma sätt som demonerna tills implantaten är borta och utomjordingarna sitter i Ljuset.


Implantat kan fungera som sändare och programmera människor till att tänka och agera som utomjordingarna vill. De extraherar också energi ur dem och orsakar dem allvarliga hälsoproblem på lång sikt. De används också för att få information. Jag har haft klienter med hundratals av dem. Detta görs när personen anses vara bortom lagning och kommer att dö, så de ger sig på honom/henne som gultar.


Avtalsfria terapeuter som försöker övertyga utomjordingar i en hypnos eller kanaliseringssession om att ta bort implantaten och gå sin väg står inför denna situation: Utomjordingarna lurar dem genom att ta bort några implantat och skicka lättnadssensationer till klienterna som tror att de är botade. Aliensarna  lämnar dock resten av implantaten kvar och lägger ofta nya implantat senare, när klienterna gör ett nytt avtal.


Terapeuter med yrkesavtal luras ännu värre: utomjordingarna låtsas gå med på att ta bort alla implantat (i bland med falskt motstånd i början) och sticker. I verkligheten gör de det inte, utan lägger istället fler implantat på plats, samtidigt som de skickar lättnadssensationer till klienterna. Dessutom gör klienterna ett allvarligt avtal genom att acceptera deras "hjälp", d.v.s. de säljer sin själ till aliensarna i utbyte mot att få sin hälsa återställd.


Det berömda "Primordiala direktivet" som nämns i den populära serien "Star Trek" är verkligt. Det förbjuder mer avancerade civilisationer från att påverka mindre avancerade. Naturligtvis respekterar  mörka utomjordingar det inte.


Många utomjordiska arter har ett avtal med Jordens regeringar. Det har blivit bevisat tack vare personer under hypnos att USA och andra regeringar får utomjordisk teknologi i utbyte mot att aliensarna utövar experiment på människor, antingen direkt på deras fysiska kropp genom att bortföra dem eller genom eteriska apparat som placeras på deras ljuskropp, manipulerar deras känslor till extremer och tvingar dem till missbruk.


Det finns också utrotade utomjordingar som lämnade sin dimension på grund av någon form av totalitär regim eller som har gått vilse, som vandrat runt och landat på min klient. Andra är hybrider, kryssningar av två olika utomjordiska varelser. Några av dem blev landsförvisade i båda världarna.


De flesta planeter har alltid varit mörka, för de skapades av andra utomjordiska arter. Så det gudomliga Ljuset har aldrig nått dem. Deras enda näringsresurs har alltid varit energistöld från ljusa planeters varelser. Andra planeter föll i det Vita Brödraskapets fälla om en världsregering och gjorde en global överenskommelse med en kraftfull entitet. På det viset blev hela planeten förslavad och slutade få energi från Gud. Deras ättlingar följer bara systemet de fick som något naturligt.


Vissa planeter går igenom Samaels årtusende, så som Jorden gjorde mellan 43 000 och 42 000 f.Kr. Väsnen på dem planeterna föds på bondgårdar som vuxna, leder ett meningslöst liv utan glädje, kärlek, frihet eller arbete och är dömda att dö i en fast ålder. Andra planeter går igenom Liliths årtusende, som Jorden gjorde mellan 44 000 och 43 000 f.Kr. Hon och hennes söner, gigantiska fladdermöss, angriper folk utan barmhärtighet, absorberar deras livskraft och lämnar dem på marken torra och döda.


Det finns faktiskt en hel galax som tillhör Lilith och en annan galax Lucifer. Dessa planeter blev nyligen mörka eller är nya planeter, så energin är fortfarande tillräcklig för att livnära sina invånare, som har ett nöjesliv. De kallas för rekreationsplaneter.


Mörka naturväsen, jordandar, älvor och troll var mänskliga själar som önskade bli sådana varelser och dog, lurade av utomjordingar. Så de sätter också implantat och stjäl energi från människor. Vi tacklar dem på samma sätt.


Tankeformer, slöjor, skuggor, astrala parasiter och golem är själlösa varelser och avlägsnas också av min guide. De tre första bildas genom människors negativa tankar och känslor i en lång tid. Astrala parasiter genereras på astralplanet ur astralskräp och golem skapas av kraftfulla trollkarlar.


Jordbundna och vilsna andar kan lockas till människor och bli knutna till dem på grund av liknande egenskaper, ett fel behov för att hjälpa dem eller för att hitta tillflykt. Döda släktingar eller andra kära och nära faller ofta under denna kategori.

Parasiter, golem, demoner, tankeformer och utomjordingar kan skickas till människor genom häxeri.


Fortsättningen på svenska kommer snart, men du kan läsa resten på engelska: http://www.spiritualinsight.gr/en/spirit-releasement-therapy-

Läs mer...