GreekEnglish EspañolSvenska (Sverige)Finnish (Suomi)
Nivåerna i andlig utveckling


 

Den första forskaren i nutidshistoria som forskade grundigt tiden mellan liven är Michael Newton. Tack vare intrycken av tusentals klienter under hypnos upptäckte han 7 grundläggande nivåer i andlig utveckling. Dessa var naturligtvis redan kända från andra källor, som hinduismen och teosofin. Varje nivå motsvarar en vibration. Ju svagare en själ är, desto lägre är dess vibration, ju starkare är den, ju högre är dess vibration. När vi handlar med ovillkorlig kärlek, beskedlighet, modighet, osjälviskhet och styrka, samt förlåter oss själva och andra, växer vi. Om inte, stagnerar vi och måste göra om testet. Att bekämpa ondskan och mörkret och inte hålla fast vid världsliga saker hjälper oss också att öka betydligt.
I mitt arbete med hypnos och kanalisering har jag fått liknande erfarenheter. De själar som inkarneras för första gången, som växter, är på nivå noll till ett. Deras tillväxthastighet beror på deras uppoffring och på om de dör med ett avtal eller ej. Ett avtal med mörka krafter är lättgjort när någon klamrar sig till denna fysiska värld och ber om världsliga saker, eller viker undan rädslan. När det gäller en växt, att  bli vacker, stor och stark är ett typiskt exempel på avtal. Om de klarar provet inkarneras de som djur. Om dessa också dör utan överenskommelse inkarneras de som människor. Dör de däremot med ett avtal, blir de genfödda äterigen som djur tills de får det rätt.
Efter nivå 4 kan man hjälpa till som guide eller utföra någon annan uppgift i Andevärlden, som läkare, lärare, vakt, rådgivare osv. De flesta av mina klienter är över nivån 6. Detta är givetvis inte representativt för hela befolkningen, eftersom avancerade själar brukar vara de som är mest intresserade av andlig utveckling och kommer i kontakt med mig.
Själens mörka natt är en process av intensiv tillväxt och fördjupande där vi når ett högt andligt medvetande genom ansträngning, motstånd och smärta. Ju tidigare vi slutar motstå genom att känna ilska, hat, rädsla eller andra negativa känslor, ju tidigare når vi vårt mål. Om vi sitter fast efter döden (i det lägre astralplanet) skickar vårt högre själv en annan del (själ) för att inkarneras och utveckla sig. Denna process fortsätter tills alla vilsna/tappade själar till ett högre själv antingen går tillbaka till Ljuset eller stannar fast i det nedre astralplanet. En själ som har stannat i mörkret inkarneras med hjälp av mörka entiteter. Det är de så kallade "röda själarna", eller rödisar. Teoretiskt sett, ju mer en röd själ stiger i nivå, desto mer faller den inkarnerade ljusa parallella till samma högre själv. För att förhindra det, offrar sig den ljusa genom att lida (sjukdomar, olyckor, osv). Om all energi ur högra självet är slut på grund av att alla dess själar sitter i mörkret får man hjälp av en annan själ (vanligtvis en som känner och älskar en)  för att kunna komma ur knipan. Eller ens själ kan klibba sig till någon som med hjälp av en terapeut får den att gå till Ljuset. När det är mycket lite energi kvar i det högre jaget inkarneras vi igen som djur. Ju mer skada en själ åstadkommer i det lägre astralplanet desto högre stiger den på den omvända negativa skalan, den mörka. Några exempel: Baal var på -56, den fallna serafen på -66 och Saturnus på -86. Ärkeängeln Mikael sitter nu på +460 och Guds Krigare på +390. Samael, efter att bli bunden i tusen år, sitter på nivå -53 och Lilith på -55. Förr var Samaels nivå -131 och Liliths -132. Saturnus och Baal dog i den Astrala Armageddon och sitter nu i Ljuset. Under Armageddon upptäcktes massor med mörka entiteter på otroligt höga nivåer, som minus många miljoner eller ännu mera.
Den åttonde nivån motsvarar till alla sju tidigare nivåer. Den nionde är i verklighet två gånger högre än den åttonde och den tionde är tio gånger högre än den nionde. Utöver nivå 10 finns det fortfarande tillväxt och den mäts som nivå 11, 12, osv. För att komma ur inkarnationscykeln ska vi nå nivå 10, rena vårt karma och dö utan avtal (eller bryta det efter döden).
Varje nivå har en motsvarande färg, som är densamma som chakrafärgen:
Nivå 1: Rött
Nivå 2: Orange
Nivå 3: Gult
Nivå 4: Grönt
Nivå 5: Blått
Nivå 6: Indigo
Nivå 7: Lila
Nivå 8: Vitt
Nivå 9: Silver
Nivå 10: Gyllene
Dessa färger motsvarar själens vibrationer och bör inte blandas med auraens färger, som avspeglar vårt humör och förändras ständigt.
Det finns en annan nivåskala, den som mäter vårt livs andliga frekvens, enligt studier som gjorts av Dr David Hawkins. Denna skala motsvarar vårt medvetande och beteende, vår allmänna känsla och livsinställning. Våra frekvenser kan när som helst ändras från 500, som är kärlekens nivå, till 30, som är skuldkänslans, i fall vi går igenom en sån fas. Här är nivåerna och känslorna/ attityderna:
700-1000 Upplysning
600 Salighet
540 Glädje, lugn
500 Kärlek, vördnad
400 Förnuft
350 Förlåtelse, accepterande, barmhärtighet
310 Hopp, optimism
250 Tillit
207 Integritet
200 Mod, bemäktigande (gränsen till positiva känslor)
175 Stolthet, likgiltighet, förakt
150 Hat, ilska, aggressivitet, hämndkänsla, antagonism
125 Begär, längtan, åtrå, förslavning, avslag
100 Ångest, rädsla, tillbakadragande, straffbarhet
75 Ånger, sorg, förtvivlan, hån
50 Apati, avsägelse, fördömande, hopplöshet, förtvivlan
30 Skyld, klander, hämndlystnad, ondska, förstörelse
20 Skam, elände, ringaktning, förnedring, eliminering
En del här kan vara lite överraskande. Man skulle kunna tänka sig att hat motsvarar den allra lägsta känslan, men det är inte så. När vi hatar har vi en viss styrka. När vi däremot skäms ger vi avkall på vår styrka, vilket gör skam den lägsta medvetandenivån.

 

Den första forskaren i nutidshistorien som forskade grundligt tiden mellan liven är Michael Newton. Tack vare intrycken av tusentals klienter under hypnos upptäckte han 7 grundläggande nivåer i andlig utveckling. Dessa var naturligtvis redan kända från andra källor, som hinduismen och teosofin. Varje nivå motsvarar en vibration. Ju svagare en själ är, desto lägre är dess vibration, ju starkare är den, ju högre är dess vibration. När vi handlar med ovillkorlig kärlek, beskedlighet, modighet, osjälviskhet och styrka, samt förlåter oss själva och andra, växer vi. Om inte, stagnerar vi och måste göra om testet. Att bekämpa ondskan och mörkret och inte hålla fast vid världsliga saker hjälper oss också att stiga betydligt i nivå.


I mitt arbete med hypnos och kanalisering har jag fått liknande erfarenheter. De själar som inkarneras för första gången, som växter, är på nivå noll till ett. Deras tillväxthastighet beror på deras uppoffring och på om de dör med ett avtal eller ej. Ett avtal med mörka krafter är lättgjort när någon klamrar sig till denna fysiska värld och ber om världsliga saker, eller viker undan för rädsla. När det gäller en växt, att  bli vacker, stor och stark är ett typiskt exempel på avtal. Om de klarar provet inkarneras de som djur. Om dessa också dör utan överenskommelse inkarneras de som människor. Dör de däremot med ett avtal, blir de djur igen tills de får det rätt.


Efter nivå 4 kan man hjälpa till som guide eller utföra någon annan uppgift i Andevärlden, som läkare, lärare, vakt, rådgivare osv. De flesta av mina klienter är över nivån 6. Detta är givetvis inte representativt för hela befolkningen, eftersom avancerade själar brukar vara de som är mest intresserade av andlig utveckling och kommer därför i kontakt med mig.


Själens mörka natt är en process av intensiv tillväxt och fördjupande där vi når ett högt andligt medvetande genom ansträngning, motstånd och smärta. Ju tidigare vi slutar motstå genom att känna ilska, hat, rädsla eller andra negativa känslor, ju tidigare når vi vårt mål. Om vi sitter fast efter döden (i det lägre astralplanet) skickar vårt högre själv en annan del (själ) för att inkarneras och utveckla sig. Denna process fortsätter tills alla vilsna/tappade själar till ett högre själv antingen går tillbaka till Ljuset eller stannar fast i det nedre astralplanet. En själ som har stannat i mörkret inkarneras med hjälp av mörka entiteter. Det är de så kallade "röda själarna", eller rödisar. Teoretiskt sett, ju mer en röd själ stiger i nivå, desto mer faller den inkarnerade ljusa parallella till samma högre själv. För att förhindra det, offrar sig den ljusa genom att lida (sjukdomar, olyckor, osv). Om all energi ur högra självet är slut på grund av att alla dess själar sitter i mörkret får man hjälp av en annan själ (vanligtvis en som känner och älskar en)  för att kunna komma ur knipan. Eller ens själ kan klibba sig till någon som med hjälp av en terapeut får den att gå till Ljuset. När det är mycket lite energi kvar i det högre jaget inkarneras vi igen som djur. Ju mer skada en själ åstadkommer i det lägre astralplanet desto högre stiger den på den omvända negativa skalan, den mörka. Några exempel: Baal var på -56, den fallna serafen på -66 och Saturnus på -86. Ärkeängeln Mikael sitter nu på +1050 och Guds Krigare på +750. Samael, efter att ha blivit bunden i tusen år, satt på nivå -53 och Lilith på -55. Förr var Samaels nivå -131 och Liliths -132. Saturnus och Baal dog i den Astrala Armageddon och sitter nu i Ljuset. Under Armageddon upptäcktes massor med mörka entiteter på otroligt höga nivåer, som minus många miljoner eller ännu mera.


Den åttonde nivån motsvarar till alla sju tidigare nivåer. Den nionde är i verklighet två gånger högre än den åttonde och den tionde är tio gånger högre än den nionde. Utöver nivå 10 finns det fortfarande tillväxt och den mäts som nivå 11, 12, osv. För att komma ur inkarnationscykeln ska vi nå nivå 10, rena vårt karma och dö utan avtal (eller bryta det efter döden).


Varje nivå har en motsvarande färg, som är densamma som chakrafärgen. Εfter nivå 10 motsvarar färgerna till frekvenser som människosynen inte ser.

Nivå 1: Rött

Nivå 2: Orange

Nivå 3: Gult

Nivå 4: Grönt

Nivå 5: Blått

Nivå 6: Indigo

Nivå 7: Lila

Nivå 8: Vitt

Nivå 9: Silver

Nivå 10: Gyllene

Dessa färger motsvarar själens vibrationer och bör inte blandas ihop med aurans färger, som avspeglar vårt humör och förändras ständigt.


Det finns en annan nivåskala, den som mäter vårt livs andliga frekvens, enligt studier som gjorts av Dr David Hawkins. Denna skala motsvarar vårt medvetande och beteende, vår allmänna känsla och livsinställning. Våra frekvenser kan när som helst ändras från 500, som är kärlekens nivå, till 30, som är skuldkänslans, i fall vi går igenom en sån fas. Här är nivåerna och känslorna/ attityderna:

700-1000 Upplysning

600 Salighet

540 Glädje, lugn

500 Kärlek, vördnad

400 Förnuft

350 Förlåtelse, accepterande, barmhärtighet

310 Hopp, optimism

250 Tillit

207 Integritet

200 Mod, bemäktigande (gränsen till positiva känslor)

175 Stolthet, likgiltighet, förakt

150 Hat, ilska, aggressivitet, hämndkänsla, antagonism

125 Begär, längtan, åtrå, förslavning, avslag

100 Ångest, rädsla, tillbakadragande, straffbarhet

75 Ånger, sorg, förtvivlan, hån

50 Apati, avsägelse, fördömande, hopplöshet, förtvivlan

30 Skuld, klander, hämndlystnad, ondska, förstörelse

20 Skam, elände, ringaktning, förnedring, eliminering


En del här kan vara lite överraskande. Man skulle kunna tänka sig att hat motsvarar den allra lägsta känslan, men det är inte så. När vi hatar har vi en viss styrka. När vi däremot skäms ger vi avkall på vår styrka, vilket gör skam den lägsta medvetandenivån.


Det finns ett klassificeringsystem till som består av mörker-Ljus nyanser. Ju lägre / mörkare våra tankar, känslor, beslut, åsikter, osv är, desto närmare kommer vi till absolut mörker eller det demoniska tillståndet, vilket är noll. Ju ljusare / klokare / mer kärleksfulla de är desto närmare kommer vi absolut Ljus eller Gud, som motsvarar 55. De flesta människor sitter under 10, medan de som arbetar på sin spiritualitet mellan 12 och 16. Högsta nyans en människa har någonsin varit på under en mörk period som denna var 22, medan under en ljus tid när sanningen var känd, var det 40. Jesus Kristus, som Guds ord / son, står också på 55. Djur har en högre nivå, 12-27, medan växter en ännu högre.