GreekEnglish EspañolSvenska (Sverige)Finnish (Suomi)


Reinkarnation

 


Reinkarnation

Reinkarnationen är själens nedstigning i en materiell värld där den "bär" en eterisk och materiell kropp. På det andliga planet minns vi och studerar våra tidigare liv. Men när vi inkarnerar glömmer vi dem. Vi måste gå igenom prövningar som gör att vi blir bättre och starkare och jämnar ut negativt karma. Om vi kände till vårt förflutna och vår framtid skulle de inte vara prövningar längre och vi skulle inte växa. Dessutom skulle den känslomässiga vikten av alla dessa minnen vara för mycket för vårt vardagsliv.

De flesta religioner som hinduism, buddhism eller amerindianernas religioner tror på reinkarnation. I början gjorde det även judendom och kristendom. Det finns starka bevis (genom studier av skrifterna, historiska bevis, hemliga samhällen, kanaliseringar, hypnos och medier) att Jesus Kristus nämnde reinkarnationen många gånger, men dessa texter ändrades eller förstördes av skrifternas översättare och kopiatorer. De första kristna hade en stark tro på reinkarnation, men kejsaren Justin, som stöddes av sin hustru Theodora, förbjöd tron på reinkarnation i en kyrkokonvention på 400-talet. Den kunskapen hörde inte till kyrkans planer, som ville ha makt, pengar och människor som inte har ett eget sinne, utan ska styras som en flock. Det ligger enorm makt i att veta att vi är ansvariga för våra egna andliga framsteg. Så kyrkan ändrade på Jesu ord, som var baserat på kärlek och förlåtelse, tillverkade en straffande Gud och byggde en religion baserad på rädsla, skam och skuld. Men om vi läser bibeln noggrant, hittar vi delar där reinkarnationen nämns indirekt. I antikens Grekland var tron på reinkarnation mycket levande tack vare Orpheus och Pythagoras.

Med kristendomen som huvudreligion blev tron på reinkarnation oundvikligen underjordisk och bevarades inom hemliga samhällen och religiösa order, t.ex. katarerna och tempelriddarna, som drabbades av en stark förföljelse i Frankrike. Nu när vi går mot Acquarius-tiden, där det ska komma framsteg och förnyelse, tog fram trenden som kallas "New Age" tron på reinkarnation. Denna nya tendens började i slutet av 1800-talet med teosofin (en rörelse som studerade andlighet och metafysik), med nyfikna människor som Charles Webster Leadbeater, Papus eller Stanislas de Guaita. Den teosofiska rörelsen berikades av magnetister, hypnotisörer och parapsykologiska forskare som fru Blavatsky, som grundade det internationella teosofiska samhället. Seanser och andra metoder för andekommunikation blev populära bland rika, uttråkade samhällsmedlemmar. Ett nytt slags andlighet föddes och senare uppstod det en spiritualistisk kyrka. Den är i och för sig ingen religion, utan en uppsättning av olika tros- och etiksystem. Fast den nya rörelsen var öppensinnad, hade den sina begränsningar. Den enda begränsningen som jag kan tänka på är dess vision om andevärlden, som ska utgöras uteslutande av goda andar. Den rörelsen, New Age rörelsen, ser inte eller tror inte på att det skulle kunna finnas mörka krafter. Denna möjlighet ses som  övertro eller självbedrägeri som människor i medeltiden, i sin okunnighet och sin kristna indoktrinering trodde på. Så vad New Age-rörelsen gör är den exakta motsatsen till vad som gjordes under medeltiden : total förnekelse. Då brändes onda häxor tillsammans med goda häxor och icke-häxor. Nu ignoreras eller skrattas det åt svart magi, åtminstone i de så kallade "civiliserade länderna". Jag antar att vi ska uppleva dessa extrema situationer för att balansen ska återställas. Tyvärr genom att lämna ut en del av verkligheten blir man offer för desamma mörka krafter man tror inte existerar, för man förnekar sin själsmission, som är att söka och uptäcka sanningen. Så alla dessa människors arbete var styrt av mörka andar och därmed delvis falskt.

Tusentals undersökningar och förslag om reinkarnation har gjorts i modern tid. En del av dessa undersökningar handlar om psykiska visioner och andekommunikation. En annan del är rapporter som hypnotisörer har skrivit sedan 70-talet. Deras huvudsakliga fokus är deras klienters intryck av tidigare eller framtida liv. Många gånger visar de detaljerade historiska händelser med namn och datum som med lite efterforskning kan bekräftas. Ytterligare bevis ska fenomenet xenoglossi vara, det vill säga främmande och ofta gamla språk som somliga personer under hypnos talar, språk de inte kan i sitt nuvarande liv. Detta är dock inget bevis för återfödelse, eftersom den som verkligen talar dessa språk är inte personen under hypnos utan en demon som kommer fram. Mer bevis är barns vittnesmål om sitt tidigare liv. Den första som undersökte denna företeelse är Dr Ian Stevenson. Han åkte först till länder i Mellanöstern, som Indien eller Pakistan, där majoriteten av folket tror på reinkarnation. Där tar föräldrar hänsyn till vad deras barn säger när de pratar om eller antydar ett tidigare liv, och när vissa föräldrar upptäckte sådana tecken, inviterade de den amerikanska forskaren som arbetade inom det området. Det har förekommit många fall av barn som kom fram med exakt information om sin vistelseort, namnen på sina tidigare föräldrar, vänner och grannar, även föremål de hade gömt. De barnen brukade vara människor som hade dött i någon olycka eller blivit mördade och fick inte förverkliga sina planer. De flesta av dem gjorde ett avtal för att komma tillbaka och de blev återfödda mycket snabbt i samma land, som röda. Barnen flyttades till sin gamla familj, som satte en massa test och fällor för att avgöra om deras påståenden stämde. Oavsett vad de vuxna sa eller gjorde visste barnen alltid när informationen var fel. De hade fortfarande samma känslor de hade haft i sitt tidigare liv för personerna de kände och de behandlade dem på samma sätt. När barnet brukade vara en gift kvinna skulle det behandla sin man på precis samma sätt som i sitt tidigare liv. Det fanns även ett fall där hunden, som fortfarande levde, kände igen sin ägare, fast han var i en ny kropp! I många fall behöll barnet kontakt med sin gamla familj och hade därmed två familjer. Ian Stevensons första bok om detta ämne heter "Tjugo fall som indikerar reinkarnation". Även om beviset ofta är överväldigande, tänker han på det, som forskaren han är, som enbart suggestivt, inte avgörande för reinkarnation. Senare skrev han fler böcker, inklusive en om europeiska och amerikanska fall.

Massor av seriösa hypnoterapeuter har spelat in sina klienters intryck och mycket har skrivits om reinkarnationens lagar. Bland de kända pionjärerna är Dick Sutphen, Bruce Goldberg (som specialiserat sig på framtida liv) och Michael Newton som studerade livet mellan inkarnationer och beskriver själens färd från dödens ögonblick fram till dess nya inkarnation. Fast jag inte håller med allt de säger, är deras arbete ändå viktigt och värt läsa. Numera undervisas parapsykologi och spiritualism på vissa universitet. Det finns massor av böcker och guider om hur man får tillgång till våra tidigare liv eller kommunicerar med våra andliga guider och änglar. Det som tyvärr fattas är information om vad som är ljust och vad som är mörkt. Så denna rörelse är alltså farlig för naiva, ovetande människor som accepterar allt utan egen forskning, ifrågasättande och inte heller ber Gud om skydd när de gör övningar.

Slöjan mellan det fysiska och det andliga riket blir tunnare och tunnare just nu. Vi kommer snart att bli lite som New Age-barnen (indigo, kristall- och regnbågsbarn) som kommer ihåg sina tidigare liv och helar sig själva och andra (men som faktiskt är mörka utomjordingar). Den 21 december 2012 markerades en förskjutning i medvetandet på jorden. Många gamla själar har kommit för att hjälpa mänskligheten att stiga i vibration. Detta skift var förutsett av forntida civilisationer som Mayas och Hopis, liksom profeter, spåmän och heliga. I augusti 2015 startade den astrala Armageddon och den fortsätter fortfarande (januari 2019). Om Ljuset vinner, börjar Ljusets årtusende som kommer att vara i 1000 år. Under den tiden kommer människor att vara i direkt kommunikation med Gud och det kommer inte att finnas något ont av något slag som helst, eftersom alla kommer att veta sanningen. Vårt DNA och allt inom oss och den fysiska världen kommer att bli rent och ljust. Från Homo Sapiens blir vi Homo Spiritualis. Efter Ljusets årtusende kommer mörka krafter att bli födda igen och kulminera i det fysiska Armageddon, år 3866. Därefter kommer den fysiska världen att avskaffas och alla kommer att leva i en värld som skapats av Gud. Om mörka krafter vinner kommer vi att få ett globalt avtal med utomjordingar och vår planet blir liksom miljontals andra mörka planeter. Först kommer vi inte att veta det, för vi blir lurade och uppleva ett lätt och roligt nöjesliv, men när energin tar slut blir vår planet tvungen att kämpa för att överleva, eller erövra andra planeter och slavbinda deras invånare. Låt oss alla be för det första alternativetReinkarnationen är själens nedstigning i en materiell värld där den "bär" en eterisk och materiell kropp. På det andliga planet minns vi och studerar våra tidigare liv. Men när vi inkarnerar glömmer vi dem. Vi måste gå igenom prövningar som gör att vi blir bättre och starkare och jämnar ut negativt karma. Om vi kände till vårt förflutna och vår framtid skulle de inte vara prövningar längre och vi skulle inte växa. Dessutom skulle den känslomässiga vikten av alla dessa minnen vara för mycket för vårt vardagsliv.


De flesta religioner som hinduism, buddhism eller amerindianernas religioner tror på reinkarnation. I början gjorde det även judendom och kristendom. Det finns starka bevis (genom studier av skrifterna, historiska bevis, hemliga samhällen, kanaliseringar, hypnos och medier) att Jesus Kristus nämnde reinkarnationen många gånger, men dessa texter ändrades eller förstördes av skrifternas översättare och kopiatorer. De första kristna hade en stark tro på reinkarnation, men kejsaren Justin, som stöddes av sin hustru Theodora, förbjöd tron på reinkarnation i en kyrkokonvention på 400-talet. Den kunskapen hörde inte till kyrkans planer, som ville ha makt, pengar och människor som inte har ett eget sinne, utan ska styras som en flock. Det ligger enorm makt i att veta att vi är ansvariga för våra egna andliga framsteg. Så kyrkan ändrade på Jesu ord, som var baserat på kärlek och förlåtelse, tillverkade en straffande Gud och byggde en religion baserad på rädsla, skam och skuld. Men om vi läser bibeln noggrant, hittar vi delar där reinkarnationen nämns indirekt. I antikens Grekland var tron på reinkarnation mycket levande tack vare Orpheus och Pythagoras.

Läs mer...
 
Vad är karma?

 

Vad är karma?
Karma är inte något slags straff som kommer från himlen, som så många människor misstänker. Det betyder faktiskt "handling". Det är konsekvensen till våra tankar och handlingar. Liksom stenet som kastas in i vattnet och skapar små vågor, så skapar vi vårt karma. Varje handling skapar en reaktion.
Det finns 12 grundläggande  karmakategorier:
1.Fysiskt karma: Vi får en sjukdom eller ett kroppsmärke pga ett tidigare liv, antingen livet omedelbart före detta liv eller det som påverkar oss just nu. T.ex. födds ett barn med ett problem i lungorna efter att ha dött av en liknande sjukdom i ett tidigare liv. Eller en man som dödades och i sitt nästa liv har ett ärr på stället han blev skjuten på. Dessa saker händer ofta när själen väljer att återfödas mycket snabbt och inte har tiden som krävs för att återställa sin energi, eller har missat själsfragment på det stället. Det händer dock oftast när personen är röd, dvs inte har gått till Ljuset efter döden, utan blir genfödd med hjälp av mörka krafter. Och lika ofta händer det när man har ett rött parallellt liv som skadar folk på det sättet eller har ett avtal inom det området. Parallellen har t.ex. ett avtal för att bli en berömd fotbollspelare. Hans demon tar bort möjligheterna som andra fotbollspelare har för att ge dem till denne, så hans andra parallell offrar sig för att hjälpa dem genom att födas med en benförlamning.
Fysiskt karma jämnas också ut när man lider av migrän, efter att man i en förfluten inkarnation slagit sin flickvän ihjäl i en attack av svartsjuka. Eller när man födds blind därför att man som romersk soldat blindat sina fångar.
Det finns också fall då själen väljer att komma med en fysisk defekt i ett försök att undvika att hantera trauman från tidigare liv. En man som gick till kriget och hörde exploderande bomber resten av sitt liv, samtycker till att reinkarnera snabbt för ett gemensamt uppdrag med en annan själ och väljer att vara döv för att inte bli överväldigad igen av dessa ljud.
Om vi har skadat andra fysiskt i tidigare liv ackumuleras det negativt fysiskt karma. Det kan bara utjämnas med fysisk smärta i ett följande liv (sjukdomar, olyckor, skador) och genom att bota andra. När vi lider för att jämna ut fysisk smärta får våra ex-offer extra hjälp från Andevärlden och på det viset betalar vi vår karmisk skuld till dem.
När den fysiska skadan är obotlig, som i en förlamning, bör vi acceptera verkligheten och göra vårt bästa för att utjämna vårt karma genom att uppfylla vår själsmission. När vi känner till orsakerna till våra olyckor slutar vi tortera oss själva genom att känna ilska och självmedlidande. Vår själ valde lidandet  och det orsakas av våra karmiska mörka entiteter. När vi har jämnat ut en del av vårt karma hittar vi sättet att befria oss från dessa entiteter - eller de lämnar oss  i fred, eftersom de inte längre har den karmiska rätten att attackera oss.
2. Känslomässigt karma: Själen genomgår någon form av tryck för att uppnå balans. Ett exempel på sådant karma är när man lever ett ensamt liv, fast man skulle gärna vilja ha ett förhållande, efter att ha varit känslomässigt grym mot sin make/maka eller älskare. Man måste kämpa för att en dag kunna bygga upp ett djupt mänskligt förhållande.
3.Psykologiskt karma: När man har påverkat andras psykologiska tillstånd negativt och orsakat ångest, rädsla, negativa tankar, självförsvagande mönster, tilldrar man sig dessa känslor.
4.Familjekarma: När vi på något sätt missbrukar våra familjemedlemmar förvärvar vi negativt familjekarma och kommer att lida i framtiden genom att inte kunna bilda en familj eller ha stora utmaningar med våra familjemedlemmar.
5.Sexuellt karma: Om vi har våldtagit, mutilerat könsorgan, haft sex med djur eller prostituerat oss eller tvingat andra att göra det i ett tidigare liv kommer vi att bli våldtagna, utveckla en allergi, få en sexuellt överförbar sjukdom eller tvingas till prostitution i ett framtida liv. Eller vi kommer inte att kunna hitta en sexuell partner. Vi kan också jämna ut detta karma genom att arbeta för sexuella minoritetsrättigheter, genom att stoppa tvångsprostitutionsringar eller hjälpa människor som har blivit våldtagna. Otrohet skapar också en del negativt karma som utjämnas genom att vår egen partner är oss otrogen.
6.Socialt karma: Om vi har gjort antisociala handlingar, som mord eller annan aktivitet som skadar samhället, spridit panik, fördomar, okunnighet, mm, återfödds vi som en social paria och är tvungna arbeta hårt för att å bli accepterade av samhället. Eller om vi inte bryr oss för att bli socialt accepterade leder vi ett isolerat liv.
7.Mentalt karma: Om vi har utfört grymma experiment på människors hjärnor eller förstört deras psykiska hälsa, får vi huvudvärk och mental tortyr, eller vi födds med ett mentalt handikapp. Vi kan också jämna ut detta karma om vi blir psykologer eller på något sätt hjälper människors mentala hälsa.
8.Professionellt karma: Om vi har stampat på andra för att få pengar och berömmelse eller saboterat deras arbete upplever vi problem i vårt yrke eller arbetslöshet, vi blir avskedigade eller förlorar vårt jobb. Vi kan också jämna ut detta karma genom att hjälpa andra att lyckas i sitt yrke, t.ex. genom rådgivning.
9.Financiellt karma: Om vi stal andras egendom, bedragit dem eller dödat dem för att få deras förmögenhet, lider vi ekonomiskt i framtida liv. Vi blir offer för stöld, inbrott och brist på pengar. Eller vi födds i en  fattig familj och ska kämpa för att överleva. Ett svårare uppdrag är om vi blir födda i en rik familj, men ska ge bort vår förmögenhet och till och med skapa stora skulder genom att hjälpa andra.
10.Politiskt karma: Om vi har varit orättvisa eller tyranniska kungar, ledare eller statschefer, kommer vi inte att kunna påverka politiska händelser på något sätt. Vi kan jämna ut detta karma genom att offra livet för vårt lands (eller ett annat lands) välfärd eller befrielse eller genom att delta i en rörelse eller revolution för att frigöra det från slaveri eller beroende.
11.Lovmässigt karma: Om vi har skickat oskyldiga (eller till och med skyldiga) personer till fängelset, fångenskap, tvångsarbete, exil eller verkställighet som sheriff, domare, statsadvokat, polis o.l. kommer vi i vår tur att fängslas, utvisas, avrättas, osv. i framtida liv. Om vi har använt polisen för att kasta någon ut ur sitt hus, om vi har vräkt dem, fördömt dem eller hjälpt myndigheterna att ge dem böter, kommer vi att få en liknande upplevelse. Och om vi som advokater har hjälpt skyldiga människor att komma undan med att skada oskyldiga, kommer vi att åtalas eller anklagas felaktigt. Rättssystemet och polisen hör till mörkets krafter och att samarbeta med det för att skada andra motsvarar till ett avtal. Ett undantag är att använda det för att stoppa eller avslöja verklig brottslig verksamhet.
12.Andligt karma: Om vi har varit trollkarlar, häxor, gjort häxeri till någon, förbannat någon eller arbetat med en mörk ande som shamaner, alternativa terapeuter, helare, hypnoterapeuter, medier eller clairvoyanter går vårt andliga karma ned. Vi kommer att bli förbannade eller offer för häxeri och vi får höja vårt andliga karma genom att rena folk och hjälpa andra andligt, antingen som präster eller som ljusarbetare, helare, andliga krigare/ rådgivare.
Allmän information om karma
Vi upplever positivt karma  när saker kommer naturligt och enkelt eller med lite ansträngning, kort sagt när livet är lätt, men inte för lätt, eftersom vi annars inte skulle kunna utveckla oss. Blir det däremot alltid som vi önskar är det ett tecken på att vi har gjort ett avtal med en mörk entitet.
Våra talanger är också ett tecken på positivt karma. Här följer några exempel:
En man i Antikens Grekland övar sina färdigheter i musik. Nu, efter ytterligare sex livstider där han har varit musiker, är han lite av ett underbarn i musik. En framgångsrik psykolog och en lycklig husmor upptäcker att de arbetat med mänskliga relationer i många liv. Någon som har lärt sig främmande språk i många livstider och arbetat som översättare, lärare eller tolk och nu har lätt för att lära sig språk. De färdigheter och kunskaper vi förvärvar under varje livstid är våra för alltid. De kan begravas djupt inuti oss, men de är redo för att komma ut när vårt själsuppdrag kräver det.
När en eller flera av våra utjämnade karma-aspekter ligger under 50% drabbas vi av allvarliga upplevelser. Beroende på vad aspekterna är, blir vi fängslade, våldtagna, leder ett kärlekslöst liv, vår familj består enbart av rödisar eller vi förlorar den, etc. När vi känner till orsaken och välsignelsen bakom det uppfattar vi chocket på ett mjukare sätt och vi slutar känna självmedlidande eller att livet/Gud är orättvis.
Vår allmänna karmautjämning är genomsnittet av dessa tolv aspekter och alla andra som jag inte nämner här. Vi har karma i allt, varje land, språk, sysselsättning, med var människa, osv. Vi ska höja huvudaspekterna till 100% innan vi slutar reinkarnationscykeln. Alla paralleller bidrar till det.
Öde och fri vilja
När man hör om karmiska lagar kan man bli besviken och tro att allt är förutbestämt. Detta är inte fallet. Vissa saker är det ändå. Det brukar vara viktiga element i vårt liv. Vi är födda under en sådan astrologisk karta för att vara redo att ta itu med dem och dra nytta av möjligheterna. Men när vi tacklar de förutbestämda händelserna kan vi lindra effekten till en smärtsam upplevelse om vi agerar med kärlek och visdom. Vi kan också utöva vår fria vilja när vi konfronteras med dessa händelser. Vi kan till och med avbryta behovet av någon förutbestämd händelse om vi bevisar att vi har behärskat en dygd som den erfarenheten var meningen skulle lära oss. Visdom raderar bort negativt karma. Genom att förändra våra tankemönster, våra handlingar och reaktioner förändrar vi vår framtid. Det finns förstås också förändringar i våra själsplaner när någots eller någons energi ingriper, särskilt när vi ignorerar gudomliga tecken och vår intuition och handlar på ett motsatt sätt. Vi befinner oss  då på fel ställe och vid fel tidpunkt och en oplanerad olycka inträffar. En hel livstids plan kan förändras om mörkets krafter kommer i vägen och vi fångas in i dem. Då tar de överhanden pga våra egna svagheter och avtal. Vi kan alltid ändra vår själsplan under djup sömn, när vårt medvetande är i Ljuset tillsammans med våra guider, lärare och andra gruppmedlemmar. Vi får även hjälp av andra inkarnerade eller icke-inkarnerade andar som känner oss från tidigare liv.
[Den lilla djävulen på bilden symboliserar demonen som kommer till oss och driver oss till dåliga beslut som bygger upp vårt negativa karma]


Karma är inte något slags straff som kommer från himlen, som så många människor misstänker. Det betyder faktiskt "handling". Det är konsekvensen till våra tankar och handlingar. Liksom stenet som kastas in i vattnet och skapar små vågor, så skapar vi vårt karma. Varje handling skapar en reaktion.

Det finns 12 grundläggande  karmakategorier:

1.Fysiskt karma: Vi får en sjukdom eller ett kroppsmärke pga ett tidigare liv, antingen livet omedelbart före detta liv eller det som påverkar oss just nu. T.ex. föds ett barn med ett problem i lungorna efter att ha dött av en liknande sjukdom i ett tidigare liv. Eller en man som dödades och i sitt nästa liv har ett ärr på stället han blev skjuten på. Dessa saker händer ofta när själen väljer att återfödas mycket snabbt och inte har tiden som krävs för att återställa sin energi, eller har missat själsfragment på det stället. Det händer dock oftast när personen är röd, dvs inte har gått till Ljuset efter döden, utan blir genfödd med hjälp av mörka krafter. Och lika ofta händer det när man har ett rött parallellt liv som skadar folk på det sättet eller har ett avtal inom det området. Parallellen har t.ex. ett avtal för att bli en berömd fotbollspelare. Hans demon tar bort möjligheterna som andra fotbollspelare har för att ge dem till denne, så hans andra parallell offrar sig för att hjälpa dem genom att födas med en benförlamning.

Fysiskt karma jämnas också ut när man lider av migrän, efter att man i en förfluten inkarnation slagit sin flickvän ihjäl i en attack av svartsjuka. Eller när man födds blind därför att man som romersk soldat blindat sina fångar.

Det finns också fall då själen väljer att komma med en fysisk defekt i ett försök att undvika att hantera trauman från tidigare liv. En man som gick till kriget och hörde exploderande bomber resten av sitt liv, samtycker till att reinkarnera snabbt för ett gemensamt uppdrag med en annan själ och väljer att vara döv för att inte bli överväldigad igen av dessa ljud.

Om vi har skadat andra fysiskt i tidigare liv ackumuleras det negativt fysiskt karma. Det kan bara utjämnas med fysisk smärta i ett följande liv (sjukdomar, olyckor, skador) och genom att bota andra. När vi lider för att jämna ut fysisk smärta får våra ex-offer extra hjälp från Andevärlden och på det viset betalar vi vår karmisk skuld till dem.

När den fysiska skadan är obotlig, som i en förlamning, bör vi acceptera verkligheten och göra vårt bästa för att utjämna vårt karma genom att uppfylla vår själsmission. När vi känner till orsakerna till våra olyckor slutar vi tortera oss själva genom att känna ilska och självmedlidande. Vår själ valde lidandet  och det orsakas av våra karmiska mörka entiteter. När vi har jämnat ut en del av vårt karma hittar vi sättet att befria oss från dessa entiteter - eller de lämnar oss  i fred, eftersom de inte längre har den karmiska rätten att attackera oss.

2. Känslomässigt karma: Själen genomgår någon form av tryck för att uppnå balans. Ett exempel på sådant karma är när man lever ett ensamt liv, fast man skulle gärna vilja ha ett förhållande, efter att ha varit känslomässigt grym mot sin make/maka eller älskare. Man måste kämpa för att en dag kunna bygga upp ett djupt mänskligt förhållande.

3.Psykologiskt karma: När man har påverkat andras psykologiska tillstånd negativt och orsakat ångest, rädsla, negativa tankar, självförsvagande mönster, tilldrar man sig dessa känslor.

4.Familjekarma: När vi på något sätt missbrukar våra familjemedlemmar förvärvar vi negativt familjekarma och kommer att lida i framtiden genom att inte kunna bilda en familj eller ha stora utmaningar med våra familjemedlemmar.

5.Sexuellt karma: Om vi har våldtagit, mutilerat könsorgan, haft sex med djur eller prostituerat oss eller tvingat andra att göra det i ett tidigare liv kommer vi att bli våldtagna, utveckla en allergi, få en sexuellt överförbar sjukdom eller tvingas till prostitution i ett framtida liv. Eller vi kommer inte att kunna hitta en sexuell partner. Vi kan också jämna ut detta karma genom att arbeta för sexuella minoritetsrättigheter, genom att stoppa tvångsprostitutionsringar eller hjälpa människor som har blivit våldtagna. Otrohet skapar också en del negativt karma som utjämnas genom att vår egen partner är oss otrogen.

6.Socialt karma: Om vi har gjort antisociala handlingar, som mord eller annan aktivitet som skadar samhället, spridit panik, fördomar, okunnighet, mm, återfödds vi som en social paria och är tvungna arbeta hårt för att å bli accepterade av samhället. Eller om vi inte bryr oss för att bli socialt accepterade leder vi ett isolerat liv.

7.Mentalt karma: Om vi har utfört grymma experiment på människors hjärnor eller förstört deras psykiska hälsa, får vi huvudvärk och mental tortyr, eller vi föds med ett mentalt handikapp. Vi kan också jämna ut detta karma om vi blir psykologer eller på något sätt hjälper människors mentala hälsa.

8.Professionellt karma: Om vi har stampat på andra för att få pengar och berömmelse eller saboterat deras arbete upplever vi problem i vårt yrke eller arbetslöshet, vi blir avskedade eller förlorar vårt jobb. Vi kan också jämna ut detta karma genom att hjälpa andra att lyckas i sitt yrke, t.ex. genom rådgivning.

9.Finansiellt karma: Om vi stal andras egendom, bedragit dem eller dödat dem för att få deras förmögenhet, lider vi ekonomiskt i framtida liv. Vi blir offer för stöld, inbrott och brist på pengar. Eller vi föds i en  fattig familj och ska kämpa för att överleva. Ett svårare uppdrag är om vi blir födda i en rik familj, men ska ge bort vår förmögenhet och till och med skapa stora skulder genom att hjälpa andra.

10.Politiskt karma: Om vi har varit orättvisa eller tyranniska kungar, ledare eller statschefer, kommer vi inte att kunna påverka politiska händelser på något sätt. Vi kan jämna ut detta karma genom att offra livet för vårt lands (eller ett annat lands) välfärd eller befrielse eller genom att delta i en rörelse eller revolution för att frigöra det från slaveri eller beroende.

11.Lovmässigt karma: Om vi har skickat oskyldiga (eller till och med skyldiga) personer till fängelset, fångenskap, tvångsarbete, exil eller verkställighet som sheriff, domare, statsadvokat, polis o.l. kommer vi i vår tur att fängslas, utvisas, avrättas, osv. i framtida liv. Om vi har använt polisen för att kasta någon ut ur sitt hus, om vi har vräkt dem, fördömt dem eller hjälpt myndigheterna att ge dem böter, kommer vi att få en liknande upplevelse. Och om vi som advokater har hjälpt skyldiga människor att komma undan med att skada oskyldiga, kommer vi att åtalas eller anklagas felaktigt. Rättssystemet och polisen hör till mörkets krafter och att samarbeta med det för att skada andra motsvarar till ett avtal. Ett undantag är att använda det för att stoppa eller avslöja verklig brottslig verksamhet.

12.Andligt karma: Om vi har varit trollkarlar, häxor, gjort häxeri till någon, förbannat någon eller arbetat med en mörk ande som shamaner, alternativa terapeuter, helare, hypnoterapeuter, medier eller clairvoyanter går vårt andliga karma ned. Vi kommer att bli förbannade eller offer för häxeri och vi får höja vårt andliga karma genom att rena folk och hjälpa andra andligt, antingen som präster eller som ljusarbetare, helare, andliga krigare/ rådgivare.

Läs mer...