GreekEnglish EspañolSvenska (Sverige)Finnish (Suomi)
Sittningar med en guide (kanaliseringar)
I hypnoterapinsittningen är klienten den som går in i hypnos. Det kan vara en lätt hypnos eller något djupare, enligt var och ens medfödda förmåga. Denna typ av session kallas för hypnoterapi. I sittningen med ett fysiskt medium, när han/hon är tillgänglig, hypnotiserar jag denne, dennes andliga guide kommer fram och arbetet - det tidigare livet, frågor, implantatborttagandet, kommunikation med kära avlidna, hämtning av några själsfragment eller andeutdrivningen – händer under guidens ledning. Denna teknik kallas för kanalisering och det är den mest pålitliga informationskällan, så länge guiden har testats. Men det betyder inte att guiden alltid säger hela sanningen. Han gör det inte om det kan t.ex. leda till att klienten ger upp hoppet eller slutar kämpa. En guides motivation är klientens utveckling och hans svar är baserat på detta. Ljusets råd får ofta inte avslöja vissa saker för att skydda klienten eller pga att det inte finns karmisk rätt. Klienten är närvarande under sessionen (antingen på vårt kontor eller via Skype) och kan ställa frågor direkt till guiden. Guiden hör till Ljusrådet och har massor med erfarenhet. Ärkeängeln Mikael skyddar oss och klienten.


När  borde man välja en kanalisering snarare än en hypnoterapisession? Det är nästan alltid en bra övning att ha hypnoterapi, det vill säga ledas in i en lätt trans och försöka se sina tidigare liv, kommunicera med sin guide eller sina nära och kära. En del människor kan även ha en eller flera andeutdrivingar för sig själva eller andra människor och leda vilsna själar till Ljuset, allt på en session. Men majoriteten kan inte göra det och många av dem som kan tvivlar ofta efteråt om de såg riktiga saker. Det är lätt att bli lurad eller förvirrad och inte tolka vissa intryck på rätt sätt. För vissa personer är det inte tryggt att bli hypnotiserade, så jag kollar alltid först med min guide. För en demonutdrivning och ett implantatborttagande är det både säkrare och mer effektivt att ha en kanaliseringssession eller få arbetet utfört på distans av min guide. Klienten blir inte trött och jag blir mycket mindre trött än i hypnoterapi.


I hypnoterapi utförs andeutdrivningen medan entiteten sitter kvar inom klientens aura eller kropp, vilket kan orsaka fysisk smärta eller illamående. Vi kan ha en begränsad själshämtning och andlig heling med änglarna som jag påkallar under sessionen. Terapin slutar med sittningen. Jag kan fråga min guide efteråt om allt fungerat och om det inte gjorde det kan vi ha en kanalisering eller en karmisk rening på distans.


I kanaliseringen påkallar jag änglarna som sätter entiteten in i en ljuskapsel så att jag kan prata med den. Klienten slipper på det sättet få en allvarlig fysisk skada. Guiden blir färdig med den andliga helingen och själshämtningen efter sessionen. Det är viktigt att arbeta med en guide för då kan vi styra bättre vad som verkligen pågår i andeutdrivningen och få svar efteråt, i kommunikation med klienten, tills helandet är helt. De som inte har någon guide kan få en efter sessionen. I kanaliseringen brukar vi endast driva ut en stark entitet i varje session, för mediumet sitter i en djup trans och blir trött.


Allt detta arbete kan också göras utan sessioner, utan på distans av mig och min andliga guide Τeagan. Det varar längre, men det är billigare och mer utförligt, för klienten får en del ritualer och böner för att förbättra sitt karma.