GreekEnglish EspañolSvenska (Sverige)Finnish (Suomi)
Svart magi och karma

 

Man gör svart magi genom att samarbeta med onda krafter (andar och andra varelser utanför det gudomliga Ljuset). Varje försök är inte nödvändigtvis framgångsrikt, men rena avsiktet ger negativt karma och är ett avtal med mörkret –ett avtal man får en demon från. Ångrar man inte, tappar man sin själ, dvs att man inte går till Ljuset efter döden utan blir förslavad till avtalets demon.
Svart magi (häxeri, hoo-doo, santeria, tankekontroll, även vit magi) kan utföras direkt eller indirekt. Direkt sker det genom personliga ritualer eller avtal med demoner / mörka utomjordingar eller en förbannelse som yttras med ilska eller hat. Indirekt är det när man anlitar en annan person för att göra häxeri till någon (en häxa, ett medium, osv). På det viset ingriper man på ett negativt sätt i personens liv (skadar dem, inskränker deras fria viljan eller binder dem sexuellt).
Följande exempel är ett typiskt sätt på vad som händer med personen och själen efter att ha blivit förhäxad eller att ha utfört häxeri:
Vi får svart magi eller en förbannelse och en entitet klibbar sig till oss. Den påverkar oss mer och mer och gör oss självdestruktiva eller förvirrade. Felaktiga val, problem och motgång följer och orsakar ilska, hat eller depression. Vi tar det ut på andra människor och skadar dem. Detta kan leda till substansmissbruk, sjukdom, död eller självmord.
Efter döden håller våra lågvibrationskänslor oss fast i det nedre astralplanet, där mörkisen som drev oss till att knarka eller ta vårt liv får oss att jobba för den genom att erbuja oss makt, hämnd, osv. Om vi accepterar blir vi alltså själva demoner. Han skickar oss t.ex. till en människa som har blivit förhäxad, så att vi uppfyller häxeriets bud. Vi stannar hos denne hela livet och sen går vi till en motsvarande annan uppgift. Detta kan fortsätta tills en exorcist skickar oss till Ljuset. Många århundraden eller årtusenden kan gå förbi, men utanför matrixen  känner man inte av tiden.
En annan vanlig konsekvens av hur häxeri kan påverka vår själs resa är att inkarneras med hjälp av entiteten, som då blir vår mörka guide. Mörkisen som drev oss till att knarka eller ta vårt liv erbjuder oss något frestande (ett roligt och lyckligt liv, framgång, kärlek, osv). Vi tror att vi får hjälp till att nå våra mål, men i verkligheten blir vi förslavade till mörkisen inkarnation efter inkarnation tills vi själva blir demoner. En sådan inkarnation kallas för röd. En röd själ tillhör sin demoniska guide och om den inte samarbetar genom att göra mörkt arbete lider den. Ofta gör man mörkts arbete medan man tror att man gör ljusarbete, eftersom vi är instrument till demonen. Den mörka guiden bestämmer när och hur vi dör.
Själen från ovanstående exempel är inte den enda som lider av konsekvenserna till samarbetet med mörkret. Demonen följer även våra nya ljusa paralleller i många framtida inkarnationer som vårt högre själv skickar till jorden och om vi inte gör ett nytt avtal  torterar han oss med otur, depression, sjukdom. Vägen ut är en karmisk rening eller att självrenas, genom att följa en andlig väg och bryta alla avtal, inklusive tidigare livens.
Om man har dåligt karma av att ha gjort svart magi, kommer ens själ sannolikt att välja att återställa balansen genom att bli själv förhäxad i en annan inkarnation. På så vis tilldrar man sig demonattacker som de ljusa parallella till ens offer från det tidigare livet skulle ha fått och hjälper dem. Lidandet är en stor andlig gåva. Genom lidandet blir vi empatiska, tålmodiga, kloka, starka. Genom lidandet kan vi rädda någons liv eller själ, eller bidra till en viktig sak. Så om vi har drabbats av häxeri, svart magi eller en förbannelse bör vi acceptera vårt öde och sluta se på oss själva som offer. Allt som sker har en orsak. Om vi istället betraktar oss själva som hjältar kan vi hitta sanningen, hela, hjälpa andra och utföra vår själsmission.

  

Man gör svart magi genom att samarbeta med onda krafter (andar och andra varelser utanför det gudomliga Ljuset). Varje försök är inte nödvändigtvis framgångsrikt, men rena avsikten ger negativt karma och är ett avtal med mörkret –ett avtal man får en demon från. Ångrar man sig inte, tappar man sin själ, dvs att man inte går till Ljuset efter döden utan blir förslavad till avtalets demon.


Svart magi (häxeri, hoo-doo, santeria, tankekontroll, även vit magi) kan utföras direkt eller indirekt. Direkt sker det genom personliga ritualer eller avtal med demoner / mörka utomjordingar eller en förbannelse som yttras med ilska eller hat. Indirekt är det när man anlitar en annan person för att göra häxeri till någon (en häxa, ett medium, osv). På det viset ingriper man på ett negativt sätt i personens liv (skadar dem, inskränker deras fria vilja eller binder dem sexuellt).


Följande exempel är vad som brukar hända personen och själen efter att ha blivit förhäxad:

Vi får svart magi eller en förbannelse och en entitet klibbar sig till oss. Den påverkar oss mer och mer och gör oss självdestruktiva eller förvirrade. Felaktiga val, problem och motgång följer och orsakar ilska, hat eller depression. Vi tar ut det på andra människor och skadar dem. Detta kan leda till substansmissbruk, sjukdom, död eller självmord.


Efter döden håller våra lågvibrationskänslor oss fast i det nedre astralplanet, där mörkisen som drev oss till att knarka eller ta vårt liv försöker göra ett avtal med oss. Han avslöjar till oss att vi blev drabbade av häxeri samt vem som gjorde det och lovar hjälpa oss hämnas. Om vi accepterar blir vi alltså själva demoner. Han skickar oss t.ex. till en människa som har blivit förhäxad, så att vi uppfyller häxeriets bud. Vi stannar hos denne hela livet och sen går vi till en annan motsvarande uppgift. Detta kan fortsätta tills en exorcist skickar oss till Ljuset. Många århundraden eller årtusenden kan gå förbi, men utanför matrixen  känner man inte av tiden. Samtidigt lider våra ljusa parallella pga vår mörka aktivitet (och våra ljusa parallella är egentligen vi själva).


Ett annat vanligt exempel på hur häxeri kan påverka vår själsresa är att inkarneras med hjälp av entiteten, som då blir vår mörka guide. Mörkisen som drev oss till att knarka eller ta vårt liv erbjuder oss något frestande (ett roligt och lyckligt liv, framgång, kärlek, osv). Vi tror att vi får hjälp till att nå våra mål, men i verkligheten blir vi förslavade till mörkisen inkarnation efter inkarnation tills vi själva blir demoner. En sådan inkarnation kallas för röd. En röd själ tillhör sin demoniska guide och om den inte samarbetar genom att göra mörkt arbete lider den. Ofta gör man mörkts arbete medan man tror att man gör ljusarbete, eftersom vi är instrument till demonen. Den mörka guiden bestämmer när och hur vi dör.


Själen från ovanstående exempel är inte den enda som lider av konsekvenserna till att ha samarbetat med mörkret. Vi har redan sett att demonen följer även våra nya ljusa paralleller i många framtida inkarnationer som vårt högre själv skickar till jorden. Dessutom, om vi inte gör ett nytt avtal  torterar han oss med otur, depression, sjukdom. Vägen ut är en karmisk rening eller att självrenas, genom att följa en andlig väg och bryta alla avtal, inklusive de vi gjorde i våra tidigare liv.


Om man har dåligt karma av att ha gjort svart magi, kommer ens själ sannolikt att välja att återställa balansen genom att bli själv förhäxad i en annan inkarnation. På så vis tilldrar man sig demonattacker som de ljusa parallella till ens offer från det tidigare livet skulle ha fått och hjälper dem. Lidandet är en stor andlig gåva. Genom lidandet blir vi empatiska, tålmodiga, kloka, starka. Genom lidandet kan vi rädda någons liv eller själ, eller bidra till en viktig sak. Så om vi har drabbats av häxeri, svart magi eller en förbannelse bör vi acceptera vårt öde och sluta se på oss själva som offer. Allt som sker har en orsak. Om vi istället betraktar oss själva som hjältar och krigare och ber Gud om att klara av prövningen kan vi hitta sanningen, hela, hjälpa andra och utföra vår själsmission. Lika viktigt är naturligtvis att förlåta dem som gjorde häxeri mot oss.